Nawigacja


Echo szkoły

Eko - wieści

Koordynator projektów: Anna Witecka - Słomion

           Uczniowie SP 10 wiedzą jak żyć ekologicznie

 

 ,,Staruszka" Ziemia potrzebuje naszej pomocy, dlatego bardzo ważne jest kształtowanie świadomości ekologicznej już od najmłodszych lat. Tak dzieje się w naszej szkole!

 

 

 Jesteśmy  na ,,eko” nutę       

 

W piątek 13 września uczniowie naszej szkoły brali udział w projekcie Polskiej Fundacji Ochrony Zasobów Wodnych „Eko-miasto - zwiększanie świadomości ekologicznej mieszkańców". Celem projektu była edukacja społeczeństwa w zakresie gospodarki odpadami i wyrobieniu właściwych zachowań związanych z segregacją odpadów i promowaniu wiedzy o odnawialnych źródłach energii. W muszli koncertowej Parku Solankowym uczniowie uczestniczyli w przedstawieniach, pokazach, grach i konkursach o tematyce ekologicznej, które miały na celu uczenie dobrych nawyków, które będą w stanie dalej przekazać swoim najbliższym.

Dużym zainteresowaniem  młodszych dzieci  cieszyły się spektakle o tematyce ekologicznej wystawiane na deskach muszli koncertowej przez aktorów z Torunia oraz pokazy cyrkowe.

Starsi uczniowie natomiast chętnie brali udział w konkursach ekologicznych, gdzie w praktyczny sposób mogli sprawdzić swoją wiedzę  dotyczącą segregacji odpadów i sposobów oszczędzania wody w gospodarstwach domowych.

 

 

 

Sprzątanie Świata 2013

 

W piątek 20 września wszyscy uczniowie naszej szkoły wraz z wychowawcami wyruszyli „posprzątać świat” i zadbać o piękno naszej małej ojczyzny. Jak co roku wyjście w teren poprzedziła pogadanka instruktażowa dotycząca bezpieczeństwa podczas akcji oraz zasad segregacji odpadów. Akcją został objęty teren przyszkolny: park miejski z placem zabaw, okolice stawku oraz przyległe do szkoły ulice. Uczniowie podczas sprzątania używali rękawic ochronnych, a śmieci były zbierane do foliowych worków, które przygotował dla nas Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Inowrocławia. Uwieńczeniem pracy wszystkich uczniów były worki pełne śmieci złożone obok szkoły.

Włączenie się w tegoroczną akcję „Sprzątania Świata” było tylko dopełnieniem tego, co robimy na co dzień i miało nie tylko charakter ciężkiej pracy, ale także wspaniałej zabawy.

,,Sprzątanie Świata” jest akcją niebywale potrzebną gdyż zachęca uczniów do działania, uczy odpowiedzialności, pobudza inicjatywę i pomysłowość. Tego typu akcje owocują chęcią dbania o środowisko i udowadniają, że są niezwykle istotnym narzędziem w procesie edukacji młodego pokolenia.

 

Dzień bez Samochodu 2013

 

Dnia 24 września uczniowie klas IV-VI brali udział w festynie ekologicznym: Dzień bez Samochodu, którego głównym celem od lat jest kształtowanie proekologicznych wzorców zachowań oraz popularyzacja transportu miejskiego przyjaznego środowisku.

Festyn odbył się w muszli koncertowej Parku Solankowego.

Uczniowie przygotowali plakaty z  hasłem związanym z tegoroczną kampanią: CZYSTE POWIETRZE – TO TWÓJ RUCH,  zgodnie z  konkursem  na najciekawsze hasło promujące festyn. Tradycyjnie, jak co roku byliśmy w gronie najlepszych,  zajęliśmy II miejsce.

 Podczas festynu została podsumowana akcja Sprzątania Świata oraz odbyła się prelekcja na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym, przeprowadzona przez inowrocławska Policję.

Organizatorem akcji  był Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Inowrocławia.

 


Pomóż zwierzętom przetrwać zimę

Koordynatorzy projektu: Anna Witecka - Słomion, Barbara Herrmann

                           Pomóż zwierzętom przetrwać zimę

Zwierzęta to częsty temat zajęć w szkole. Praca dydaktyczno-wychowawcza obejmuje wiele działań kształtujących postawę poszanowania dla zwierząt, umiejętność opieki i porozumiewania się z nimi, poszanowanie każdego życia, a także dążenie do odpowiedzialności za zwierzęta. Przez obserwacje, doświadczenia, dramy, gry oraz konkursy rozwijamy u dzieci empatię, zapobiegamy okrucieństwu i promujemy dobroć.

Nasza szkoła angażuje się w wiele akcji charytatywnych. Żaden apel o pomoc nie pozostaje bez echa. Od  lat prowadzimy akcję Pomóż zwierzętom przetrwać zimę. Nasze działania przybierają na sile jesienią, a imprezy towarzyszące akcji wpisane są do szkolnego kalendarza imprez. Wykonujemy plakaty propagujące akcję, organizujemy konkursy rysunkowe, dokarmiamy ptaki.

 Wspólnie z samorządem szkolnym bierzemy także udział w zbieraniu karmy i innych akcesoriów potrzebnych bezdomnym zwierzętom (miski, koce) wspomagając w ten sposób inowrocławskie Schronisko dla zwierząt oraz Inowrocławski Klub Przyjaciół Zwierząt „Animals", który m.in. organizuje zbiórki pokarmu i przekazuje je osobom dokarmiającym bezdomne zwierzęta w naszym mieście.

 W akcję Pomóż zwierzętom przetrwać zimę zaangażowana jest cała społeczność szkolna.

Działania w roku szk.2013/2014:

3 października 2013r. z okazji Międzynarodowego Dnia Zwierząt, na kółku plastycznym dla klas I-III przeprowadzony został konkurs plastyczny pn. " I kudłate i łaciate".

Lauretami I miejsca zostali - Katarzyna Walczak, kl.1 ,Izabela Konarska, kl.2 ,Martyna Łukomska, kl., Jakub Adamski, kl.3, Agata Rolirad, kl.3

 ● 20 grudnia 2013 roku reprezentacja uczniów klasy I  odwiedziła  zwierzęta w Schronisku dla Zwierząt w Inowrocławiu i przekazała karmę, smakołyki, koce i inne akcesoria niezbędne w schronisku. Wizyta dzieci sprawiła psiakom wiele przyjemności. Spragnione zainteresowania i czułości merdały ogonami, przytulały się i zachęcały do głaskania. Było to ich podziękowanie za przywiezione dary.

 

 

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu
    ul. Stanisława Przybyszewskiego 119
    88-100 Inowrocław
  • (52) 35-27-262

Galeria zdjęć