Nawigacja

Sukcesy 2014/2015 Szkolny Klub Bezpieczeństwa Gazetka szkolna SP 10 POMAGA DZIECIOM W SUDANIE POŁUDNIOWYM Konkursy międzyszkolne Konkursy szkolne 2014/2015 Uroczystości szkolne 2014/2015 Wycieczki 2014/2015 Szkoła z Prawami Dziecka Sukcesy 2013/2014 Akcje na misje Akcja " Z Kujawskim Pomagamy Pszczołom" Wojewódzkie Dni Szkoły w Ruchu Spotkania u Jana - 2014

Echo szkoły

Akcja " Z Kujawskim Pomagamy Pszczołom"

     

Wiosenna edycja Akademii Przyjaciół Pszczół

Akcja „Z Kujawskim Pomagamy Pszczołom”

 

W ramach IV edycji programu „Z Kujawskim pomagamy pszczołom” odbywającej się pod hasłem „Pszczoła to wyjątek” wszyscy Przyjaciele Pszczół będą mogli przyłączyć się do działań przypominających o tym, jak wyjątkowe i niezastąpione dla całego środowiska są owady pszczołowate.

Celem nadrzędnym akcji „Z Kujawskim Pomagamy Pszczołom” jest zmiana postaw społeczeństwa i promocja pozytywnych działań związanych z ochroną przyrody, w szczególności ochrony pszczół, których znaczenie dla człowieka i środowiska naturalnego  jest kluczowe.

 

Od 3 marca 2014 roku do 17 kwietnia 2014 roku nasza szkoła będzie uczestniczyć w akcji „Z Kujawskim pomagamy pszczołom”. Naszym celem będzie promowanie postaw ekologicznych prozdrowotnych ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy dotyczącej roli owadów pszczołowatych dla całego środowiska (człowieka, roślin, zwierząt) oraz powiązań w ekosystemie i prostych rozwiązań wpływających na liczebność pszczołowatych w Polsce.

 

Organizatorem Akademii Przyjaciół Pszczół jest firma ZT Kruszwica, partnerem

merytorycznym programu jest Fundacja Nasza Ziemia.

 

Koordynatorzy projektu: H.Miler-Slawiczek, A.Witecka-Słomion 

 

Harmonogram działań:

 

 

L.P.

 

DZIAŁANIA

 

FORMY REALIZACJI

 

TERMIN

REALIZACJI

 

ODPOWIEDZIALNI

ZA REALIZACJĘ

1.

Strona WWW szkoły

Umieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły

3 marzec-17 kwiecień

Administrator - A. Pacholska

E.Rynarzewska

2.

Gazetka szkolna

 

 

 

 

 

 

Kronika szkoły

Gromadzenie materiałów do publikacji.

Opieka i pomoc merytoryczna redaktorom gazetki.

Umieszczenie informacji o zrealizowanej akcji w szkolnej kronice.

 marzec/ kwiecień

 

 

 

 

 

 

kwiecień

Opiekun zespołu redakcyjnego -E. Rynarzewska

 

 

 

 

Opiekun szkolnej kroniki -E. Rynarzewska

3.

Dokumentowanie działań

Sprawozdania oraz zdjęcia

Sprawozdanie wraz ze zdjęciami w formie elektronicznej i papierowej (bez zdjęć) do 2 dni po zrealizowaniu określonego działania

Wszyscy nauczyciele odpowiedzialni za realizację określonych działań

J.Białkowska-kerekta polonistyczna przygotowanych sprawozdań

4.

Foto-kronika wydarzeń

 

3 marzec-17 kwiecień

M.Marcjan

H.Miler-Slawiczek

A.Witecka-Słomion

5.

Informacje do mediów

Zbieranie informacji o wydarzeniach dotyczących akcji, formułowanie i wysyłanie notatek

 

Wszyscy nauczyciele

 

J. Białkowska

6.

Informacje dla rodziców

Przekazanie rodzicom informacji o programie oraz sadzeniu w ogrodach przydomowych roślin miododajnych

13.03.2014.

Wychowawcy klas podczas Drzwi Otwartych

Informacje przygotują:

H.Miler-Slawiczek

A.Witecka-Słomion

7.

Informacje na tablicę informacyjną

Umieszczenie na tablicy informacji o programie.

Hol szkoły-budynek 116

10-15 04.2014.

H.Miler-Slawiczek

A,Witecka-Słomion

8.

Dekoracja szkoły.

Promocja akcji.

 

Ozdobienie szkoły w ,,pszczoły” wykonane przez uczniów na zajęciach techniki-kl.IV-V.

 

Wykonanie plakatów propagujących akcję przez uczniów na zajęciach plastyki-kl.IV-VI.

 

Do 19.03.2014.

Małgorzata Marcjan

 

 

 

 

 

Barbara Herrmann

 

 

 

 

 

9.

Hodowla roślin miododajnych.

,,Uczyń swój ogród przyjazny pszczołom”

Założenie w klasach hodowli rozsad roślin miododajnych, kwiecień/maj nasadzenie rozsad  w ogrodzie szkolnym.

 

Do 22.03.2014 założenie hodowli

Wychowawcy klas

10.

Sadzenie bratków z okazji Dnia  Ziemi, pn.”Bratamy się z naszą Ziemią i pomagamy pszczołom”

Uczniowie pod opieką wychowawców dokonują nasadzenia sadzonek w szkolnym ogródku.

do 15  kwiecień2014

Miejsce: ogródek przyszkolny

Barbara Herrmann

Wychowawcy klas 0-3

11.

Spotkanie ze znanymi pszczelarzami

 

 

Termin:

oddział,,0”- 7.04.2014

kl.I-III- 7.04.2014

 

A.Kowalska- oddział ,,0”

H.Miler-Slawiczek-kl.I-III

12.

Wycieczka do lokalnej pasieki

 

Termin:

21.03.2014

A.Witecka-Słomion

Wychowawcy klas IV-VI

13.

Wystawa tematyczna związaną z pszczelarstwem. 

 

 

Świetlica szkolna

Hol szkoły-budynek 119

K.Kurtysiak

A.Kowalska

A.Marszałkowska-Zaleta

14.

Zajęcia edukacyjne dla uczniów.

Prowadzenie zajęć w klasach według przygotowanych przez organizatora scenariuszy zajęć.

Oddział,,0”- 18.03.2014

" Życie na łące. Owady"

A.Kowalska

KlasaI

13.03.2014

" Zwiastuny wiosny"

B. Herrmann

 

 

 

KlasaII

18.03.2014

"Pszczoły przyjacielem czlowieka"

H. Miler – Slawiczek,

 

KlasaIII

14.03.2014

" Pszczoły w naszym środowisku"

R.Wilbik

 

KlasaIV

18.03.20-14

" Pszczoła niejedno ma imię"

A.Marszałkowska-Zaleta

KlasaV

21.03.2014

" Wykonywanie plastra miodu"

M.Marcjan

KlasaVI

13.03.2014

" Znaczenie pszczół w przyrodzie i gospodarce człowieka"

 


Kółko polonistyczne- 3.04.2014

" Miodowy miesiąc u pracowitych pszczołek"


Zajecia korekcyjno - kompensacyjne - 18.03.2014

" Pisowania wyrazu pszczoła, gromadzenie słownictwa wokół tematu: " ul".

A.Witecka-Słomion

 

 

 

 

 

 

 


J. Białkowska

 

 

 

 

 


A. Pacholska

15.

Uroczystość z okazji Pierwszego Dnia Wiosny

Apel przeprowadzony zgodnie z założeniami programu „Z Kujawskim pomagamy pszczołom”; przeprowadzenie turnieju wiedzy w kat.kl.O-3 i 4-6; podsumowanie konkursu plastycznego i  konkursu na wiersz lub fraszkę.

Zał.Scenariusz Święta

21.03.2014

godz.10.45

H.Miler-Slawiczek

16.

Zdrowe śniadanie

Prezentacja różnych gatunków miodu połączona z degustacją – działanie przy współpracy z rodzicami.

Informacje o różnych gatunkach miodu i ich właściwościach zdrowotnych.Znaczenie odmiany miodu dla zdrowia i diety człowieka"

Tydzień Zdrowia

7.04.2014.

R.Wilbik

A.Witecka-Słomion

17.

Zapoznanie uczniów z literaturą dotyczącą życia i znaczenia pszczół

 

Prezentacja literatury popularno- naukowej w formie wystawki.

15.03-15. 04.2014

E.Rynarzewska

 

 

 

 

SPRAWOZDANIE  PRZESŁANE DO ORGANIZATORA KONKURSU

 

                                             SP10 przyjacielem pszczół

Udział w projekcie rozpoczęliśmy od edukacji. Podczas lekcji uczniowie poznali budowę pszczół, jej rozwój, znaczenie w środowisku, warunki życia oraz opracowali kodeks „Przyjaciół pszczół”. Zajęcia urozmaiciły prezentacje multimedialne, filmy edukacyjne, konkursy plastyczne i literackie oraz działania praktyczne: wykonanie modelu ula, fragmentu woskowego plastra, przestrzennych pszczół, które udekorowały hol szkoły, utworzenie gniazda dla pszczół dziko żyjących.

Założyliśmy w klasach hodowle kwiatów miododajnych do nasadzeń wiosennych w szkolnym ogródku. Dzięki spotkaniu z pszczelarzami dzieci mogły z bliska obejrzeć ul, narzędzia, którymi w pracy posługuje się pszczelarz oraz produkty wytwarzane przez pszczoły. Nie zabrakło degustacji miodów i poznania ich właściwości zdrowotnych.

Święto Wiosny odbyło się pod hasłem ”Pszczoły przyjaciółmi wiosny”, społeczność szkoły ubrała się w żółto-brązowe stroje. Uczniowie recytowali wiersze, prezentowali piosenki, taniec, prace plastyczne i samodzielnie napisane fraszki, odbył się quiz wiedzy o pszczołach.

Podczas spotkania z rodzicami, na łamach portali internetowych, w gazetce szkolnej przybliżyliśmy wiedzę na temat racjonalnego, bezpiecznego i rozsądnego stosowania środków ochrony roślin.

Podsumowaniem działań była wyprawa do pasieki państwa Elżbiety i Zbigniewa Pawłowskich w Tupadłach, gdzie uczniowie obejrzeli pasiekę, poznali zwyczaje pszczelego rodu, zasady postępowania, aby chronić pszczoły przed chorobami i czystość środowiska, które ma wpływ na nieskażone produkty pszczele.

Na zakończenie programu uczniowie klas 0-III posadzili na boisku szkolnym bratki     w ramach akcji „Bratamy się z Ziemią”.

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu
    ul. Stanisława Przybyszewskiego 119
    88-100 Inowrocław
  • (52) 35-27-262

Galeria zdjęć