• Strona główna
 • RODO Na podstawie art. 37 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s.1), zwanego jako ,,RODO” informujemy, że w Szkole Podstawowej nr 10 im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych - p. Adama Mroczka, tel. +48 601 215 898, e-mail iodo@amster.eu
 • O szkole
    • Profil szkoły

    • Ten  jest naj­szczęśliw­szy z ludzi, które­mu nic za­pału do ksiąg nie os­tudzi.

                                                       Jan Kasprowicz

      

                                                                              

      

     „Mała szkoła dużych szans na rozwój każdego ucznia”

      

      

     Misja szkoły: Misją Szkoły Podstawowej nr 10 w Inowrocławiu jest wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dziecka, wspieranie go w procesie nabywania wiedzy, sprawności, postaw i nawyków, które zapewnią mu przygotowanie do racjonalnego i godnego życia oraz kontynuacji nauki na dalszym etapie kształcenia.

      

     Profil  szkoły:

      

     1.Szkoła Podstawowa nr 10 w Inowrocławiu jest szkołą publiczną, w której nauka trwa 8 lat. Uczniowie otrzymują świadectwo ukończenia szkoły uprawniające do kontynuowania nauki w szkole ponadpodstawowej.

     2. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.

     3. W szkole funkcjonuje oddział przedszkolny, stanowiący integralną część szkoły.

     4. Nauczanie odbywa się w języku polskim.

      

     Obwód  szkoły:

     Do obwodu szkoły należą ulice:

     Jana Brzechwy, Andrzeja Dybalskiego, Gdyńska od numeru 1 do 10, Czesława Janczarskiego, Stefana Knasta, Kolejowa, Marii Kownackiej, Kujawska, Kornela Makuszyńskiego, Mątewska od nr 101 do 176, Miechowicka, Nowa, Ogrodowa, Pogodna, Janiny Porazińskiej, Poznańska od nr 192 do 251,Stanisława Przybyszewskiego, Władysława Reymonta, Wiktora Spornego, Spółdzielców, Staropoznańska od nr 148 do 161, Jana Marcina Szancera, Ewy Szelburg Zarembiny, Szymborska od nr 152, Transportowca, Wiejska, Wielkopolska.

      

     Ceremoniał i tradycje szkoły:

      

     1. Jesteśmy szkołą z bogatymi tradycjami, liczącą  już  ponad 170 lat.

     2. Obchodzimy Dzień Patrona  Szkoły- Jana Kasprowicza.

     3. Posiadamy sztandar i hymn szkoły.

     4. Kultywujemy tradycje regionalne i kujawskie.

     5. Organizujemy spotkania wigilijne i wielkanocne.

     6. Uroczyście obchodzimy pasowanie na ucznia i czytelnika.

     7. Wystawiamy „Jasełka” w szkole i poza nią.

     8. Organizujemy Dzień Dziecka i Dzień Sportu.

     9. Uczniowie uczestniczą w zabawach andrzejkowych i karnawałowych.

     10. Organizujemy Święto Pluszowego Misia, Powitanie Wiosny.

     11. Bierzemy udział w „przywołówkach Szymborskich”.

     12. Wydajemy od ponad 20 lat szkolną gazetkę „Dycha".

     13. Współpracujemy z wieloma instytucjami.

     14. Bierzemy udział w wolontariacie, akcjach ekologicznych, prozdrowotnych.

      

     14 powodów, dla których warto przyjść do „10”:

      

     - szkoła poza centrum miasta,

     - mało liczne klasy (do 21 uczniów),

     - przyjazna, rodzinna atmosfera,

     - szkoła bez przemocy i agresji,

     - bardzo dobrze przygotowana kadra nauczycielska,

     - wysoki poziom nauczania,

     - liczne sukcesy uczniów w konkursach i zawodach,

     - sale bardzo dobrze wyposażone w pomoce dydaktyczne,

     - budynki po kompleksowej modernizacji, przestronne, jasne klasy, plac zabaw,

     - możliwość pozostawienia podręczników w szkole,

     - świetlica,

     - możliwość wykupienia obiadów,

     - zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie i hali widowiskowo- sportowej,

     - różnorodne koła zainteresowań,

     - organizacja 5 konkursów międzyszkolnych,

     - wyjazdy do kina i teatru.

      

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu
   • sp10inowroclaw@poczta.onet.eu
   • (52) 35-27-262
   • ul. Stanisława Przybyszewskiego 119 88-100 Inowrocław
 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • Świetnie! Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit