• Strona główna
 • RODO Na podstawie art. 37 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s.1), zwanego jako ,,RODO” informujemy, że w Szkole Podstawowej nr 10 im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych - p. Adama Mroczka, tel. +48 601 215 898, e-mail iodo@amster.eu
 • Szkoła Promująca Profilaktykę Onkologiczna
    • Harmonogram działań 2015

    • SZKOŁA PROMUJĄCA PROFILAKTYKĘ ONKOLOGICZNĄ

          Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu już od wielu lat szczyci się tym, iż wielki nacisk kładzie na tak ważny aspekt w życiu młodego człowieka, jakim jest jego zdrowie. Każda działalność promująca zdrowy sposób życia ukierunkowana jest na przekazanie uczniom podstawowych zasad, którymi powinni się kierować w dorosłym życiu. Zasady te, wpajane już od najmłodszych lat, prowadzić mają do ograniczania zachorowalności na wszelkiego rodzaju nowotwory.

          Wierząc, że edukacja jest efektywną bronią w walce z rakiem, nasza szkoła wzięła udział kolejnej, II edycji programu Szkoła promująca profilaktykę onkologiczną.

          Poprzez szereg działań prozdrowotnych zaplanowanych w ramach programu, zarówno nasi uczniowie jak ich rodziny oraz nauczyciele i pracownicy szkoły będą mogli się dowiedzieć, jak zdrowo żyć i zminimalizować ryzyko zachorowania na raka, bo według najnowszych badań to nie geny, ale czynniki zewnętrzne, takie jak brak aktywność fizycznej, palenie papierosów, czy niezdrowe odżywianie, mają decydujący wpływ na rozwój nowotworu. Dlatego wszyscy powinniśmy poświęcać więcej uwagi swojemu zdrowiu, bo zdrowie jest najważniejsze.

      

     Cele programu:

     I. Promowanie i popularyzowanie w środowisku szkolnym zasad Europejskiego kodeksu walki z rakiem w zakresie tez:

     1. Nie pal. Jeśli palisz, rzuć! Jeśli jeszcze nie rzuciłeś, nie pal przy niepalących.

     2. Wystrzegaj się otyłości.

     3. Bądź codziennie aktywny ruchowo, uprawiaj ćwiczenia fizyczne.

     4. Spożywaj więcej warzyw i owoców: jedz co najmniej 5 porcji dziennie. Ogranicz spożycie produktów zawierających tłuszcze zwierzęce.

     5. Nie pij; jeśli pijesz alkohol – piwo, wino lub napoje wysokoprocentowe – ogranicz jego spożycie.

     6. Unikaj nadmiernej ekspozycji na promienie słoneczne. Szczególnie chroń dzieci i młodzież. Osoby mające skłonność do oparzeń słonecznych powinny przez całe życie stosować środki chroniące przed słońcem.

      

     Główny organizator programu:

     Ministerstwo Zdrowia

      

     Współorganizatorzy programu:

     1. Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjne Programy Wczesnego

     Wykrywania Raka Piersi oraz Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki

     Macicy.

     2. Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.

      

     Oczekiwane efekty:

     Znajomość zasad prewencji pierwotnej nowotworów wśród uczniów uczestniczących w programie oraz wzrost prozdrowotnych postaw w oparciu o świadome wybory zdrowotne.

      

     Szkolni liderzy programu „Szkoły promującej  profilaktykę onkologiczną ":

      Barbara Herrmann, Katarzyna Kurtysiak , Anna Witecka-Słomion.

      

     Koordynatorzy programu:

     Barbara Herrmann, Katarzyna Kurtysiak, Anna Witecka-Słomion.

      

     Harmonogram naszych działań w okresie trwania projektu:

      

     L.P.

      

     DZIAŁANIA

      

     FORMY REALIZACJI

      

     TERMIN

     REALIZACJI

      

     ODPOWIEDZIALNI

     ZA REALIZACJĘ

     1.

     Organizacja spotkań edukacyjnych

     Edukacja liderów

     Edukacja przeprowadzona bezpośrednio przez Zespół Edukacyjny Centrum Onkologii dla uczniów, pracowników i ich rodzin, na specjalnie zorganizowanych spotkaniach na terenie szkoły.

     Konferencja  przeprowadzona przez Zespół Edukacyjny z Centrum Onkologii w Bydgoszczy- uzyskanie certyfikatów lidera Szkoły promującej profilaktykę onkologiczną.

      

      

     22 V 2015.

      

     B.H

      

      

     Wykład edukacyjny z zakresu profilaktyki onkologicznej dotyczący  Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem - prowadzący dr n. med. Tomasz Mierzwa

      

     18 IX 2015.

      

     B.H

     K.K

     A.WS

      

     Przeprowadzenie zajęć z uczniami na lekcjach – edukacja dotycząca promowania zasad Europejskiego kodeksu walki z rakiem (wzrost świadomości onkologicznej)

     III-IX

      

     K.K

     A.WS

     Przeprowadzenie ankiet wśród uczniów badających poziom wiedzy uczniów:

     Kl. III i V

     Kl. IV i VI

     .

      

     III

     IX 

      

      

      

     K.K; A.WS

     B.H.;K.K; A.WS

     2.

     Udział w projektach, akcjach, programach prowadzonych przez

     inne instytucje.

     Realizacja programów :

     1. "Szkoła Promująca Zdrowie"

     2. ”Czyste powietrze wokół nas” kl.0

     3.”Nie pal przy mnie proszę ”kl. I

     4. "Znajdź właściwe rozwiązanie”- kl. IV

     5.  Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł”

     6. ,,Mleko w szkole”

     7.,,Owoce i warzywa w szkole”

     8. „Mam kota na punkcie mleka”

     9. Udział w akcji profilaktycznej promującej zdrowy tryb życia    ,,Biała Sobota”.

     10. Szkolny Klub Bezpieczeństwa.

     11.Udział w akcji " Bezpieczne wakacje"

     12. Udział w festynie " Inowrocław nie pali"

     13. Udział w zawodach rowerowych dla dzieci szkół podstawowych pn.: "Inowrocławski czar dwóch kółek".

     III-IX

      

      

      

      

      

      

      

      

     16 V

      

     III-IX

     VI- IX

     22 VI.2015r.

     23 VI 2015r.

      

     n-le

     J.CH.

     R.W.

     G.J 

     K.K.

     A.P.

     A.P.

     H.MS

     A.WS

      

     K.K.

     n-le

     M.M.

     Wych. klas

      

     3.

      

     Współpraca z okolicznymi jednostkami samorządowymi, instytucjami i organizacjami, w których cele statutowe wpisane są działania na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia

      

     Współpraca z:

     1. Centrum Onkologii  im. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy-spotkania edukacyjne

     2. Szpital Powiatowy im. L. Błażka w Inowrocławiu- wycieczka do punktu krwiodawstwa

     3. Piekarnia Piotr i Maciej Jóźwiakowie - walory zdrowotne  pieczywa pełnoziarnistego

     4.,,Cuiavia”Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Inowrocławiu - znaczenie nabiału w naszej diecie

     5. Gimnazjum nr 2 "Biała Sobota"- akcja promująca zdrowy styl życia

     6. Kujawsko-Pomorska Akademia Piłki nożnej i Tenisa - wyjazdy na mecze ligowe- aktywne spędzanie czasu wolnego

     7. Inowrocławski Klub Kyokushin – Sekcja karate; Sekcja gimnastyki i Akrobatyki- prezentacja różnych form akt.fiz.

     8. Rejonowy Oddział PCK w Inowrocławiu- zbieranie funduszy na zakup zdrowych obiadów dla dzieci z uboższych rodziny oraz organizacja aktywnego wypoczynku

     9. Udział pracowników szkoły w konferencjach, wykładach, akcjach profilaktyczno-zdrowotnych:

     Akcja Mega Maraton Fitness- "Solanki" Medical SPA

     Akcja „Drzwi Otwarte" w ramach 15 Światowego Dnia Walki z Rakiem - Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy.

     Warsztaty Zumby fitness- Klub "Przydomek" Osiedlowej Spółdzielni Mieszkaniowej

     Wykład " Profilaktyka raka piersi, samobadanie piersi"- Salon kosmetyczny "Upiększarnia"

     Udział w "Białej Sobocie"- Gimnazjum nr2 w Inowrocławiu

     Udział w wykładzie " Brak witamin jako czynnik sprzyjający powstawaniu chorób" - Solanki Medical SPA

     Udział w wykładzie edukacyjnym „Dieta na lato, czyli jak utrzymać wagę w okresie wakacyjnym"- Urząd Miasta Inowrocławia i Biblioteka Miejska im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu

      III-IX

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     22 I 2015r.

     7 II 2015r.

      

      

     8 III 2015r.

      

     8 III 2015r.

      

     16 V 2015r.

      

      

     9 VI 2015r.

      

     9 VI 2015r.

      

     B.H.;KK. A.WS

     H.MS

      

     B.H, A.WS

      

     B.H; A.WS

      

     A.WS

      

     A.WS.;M.M;

     G.J

     A.WS

      

     H.M.S

     Uczniowie SK PCK

      n-le i prac. szkoły

     4.

     Organizacja akcji profilaktycznych, festynów, happeningów, marszów oraz innych działań promujących zdrowy styl życia

     Projekt- IV Tydzień zdrowia w szkole pn. "Aktywnie po zdrowie"

     Dzień Dziecka i Dzień Sportu - festyn w "Prasłowiańskim Gaju" w Łojewie - promowanie aktywności fizycznej na łonie natury

     Dzień bez Samochodu- promocja zdrowego stylu życia poprzez ograniczenie jazdy samochodem na rzecz roweru

     Leki z domowej apteki   czyli o zdrowotnych właściwościach ziół - kącik z ziołami oraz prezentacja literatury o ziołolecznictwie w bibliotece szkolnej.

     Klasowe hodowle ziół - kl. I i III

     Gazetka szkolna ,,Dycha”- kształtowanie postaw prozdrowotnych, zgodnie z  Europejskim kodeksem walki z rakiem

     Gimnastyka korekcyjna dla kl. I-III - utrwalanie nawyku zachowania prawidłowej postawy ciała oraz korekcja istniejących wad

     Wyjazdy na pływalnię kl. I-VI - nauka i doskonalenie pływania

      

     Udział w akcji "Proste Plecy"- zajęcia rehabilitacyjne na pływalni korygujące sylwetkę i poprawiające sprawność fizyczną uczniów

     Wyjazdy na lodowisko miejskie - zajęcia promujące aktywny styl życia wśród uczniów oraz jako alternatywa do zajęć w sali gimnastycznej

     Wycieczka do Pijalni Wód - Palmiarni "Inowrocławianka"- walory smakowe i zdrowotne miejscowych wód mineralnych "Inowrocławianki” i "Jadwigi”, jak również leczniczych i mineralnych wód z kilku polskich uzdrowisk.

     Zdrowe śniadania w szkole - przygotowanie i degustacja zdrowych śniadań przez zespoły klasowe kl.0-VI

     Wycieczka do Okonin Jeziornych w Borach Tucholskich- rekreacja i edukacja ekologiczna kl. I-III

     Półkolonie zimowe w szkole- aktywne spędzanie czasu wolnego kl. I -VI

     Warsztaty z pielęgniarką szkolną "Umiem wyznaczyć własne BMI i je zinterpretować" kl. IV-VI

     Przedstawienie profilaktyczne dot. zdrowego odżywiania pt.: "Mniam, mniam" kl. O-VI

     Akcja PCK „Zamień głodne dzieciństwo na godne dzieciństwo”, akcja PCK „Gorączka złota”

     13-17 IV

      

     1 VI

      

      

      IX

      

     13-17 IV

      

      

     IV-V

     Cały okres

      

      

     Cały okres

      

     Cały okres

      

     XI - II

      

      

      

      

      

     29 IV

      

      

      

     III; VI

      

     2 VI

      

     2 II- 6 II

      

     IX

      

     21 V 2015.

      

     VI

     n-le

      

     RR; n-le

      

      

     A.WS; n-le

      

     ER; A.WS

      

      

     H.MS; R.W 

     ER,zespół redakcyjny

      

     AWS

      

      

     B.H;H.MS;R.W;A.WS

     U.M.;A.W-S

     AW-S

      

      

      

      

     R.W.

      

      

      

     Wychowawcy

      

     B.H.; H.MS.R.W

     E.R.;R.W.

      

     M.K.

      

     K.K

      

     H.M.S Uczniowie SK PCK

     5.

     Organizacja konkursów oraz różnorodnych form aktywności artystycznej (np. konkurs plastyczny, teatralny, kulinarny, sportowy i inne) dotyczących tez Europejskiego kodeksu walki z rakiem

     Konkursy międzyszkolne:

     Konkurs " Na zdrowie" dla k. II

     Konkurs onkologiczny" Znam zasady Kodeksu walki z rakiem" dla  kl. VI SP i I G

     Konkursy szkolne:

     Konkurs wiedzy prozdrowotno-ekologicznej kl. IV-VI

     Konkurs literacki na fraszkę o zdrowiu kl. IV-VI

     Konkurs wiedzy o zdrowiu i sporcie kl. IV-VI

     Konkurs na wykonanie prezentacji multimedialnej" Moja ulubiona dyscyplina sportu" kl. IV-VI

     Konkurs - prezentacja "Zdrowotne właściwości ziół " kl. I- III

      

     Wystawa prac pokonkursowych" Żyj zdrowo, aktywnie, na sportowo" kl. I-III

     Konkurs plastyczny "Inowrocławski czar dwóch kółek"

      

     27 IV2015

     18 IX 

      

      

     3 IV

     IV

     27 III

     IV-V

      

     17 IV

      

     IV

      

     VI

      

     K.K, B.H. K.K.;B.H.; A.WS

      

     E.R; A.WS

     G.J

     A.P;E.R;A.WS

     M.M.

      

     H.MS;E.R;A.WS

     B.H

      

      B.H.

     6.

     Dystrybucja egzemplarzy Europejskiego kodeksu walki z rakiem zarówno w postaci elektronicznej, jak i edytorskiej

     Tydzień Zdrowia

     Godziny wychowawcze, przyroda, WDŻ- edukacja

     Zebrania z rodzicami

     Międzyszkolny konkurs onkologiczny " Znam zasady Kodeksu walki z rakiem" dla  kl. VI SP i I G

      

     13-17 IV

     III-IX

     13V, IX

     18 IX

     n-le

     KK, AWS,

     Wychowawcy

     K.K.;B.H.;

     A.WS 

      

     7

     Publikacja działań

     na stronie szkoły i portalach miejskich

     Publikowanie materiałów promocyjnych na stronie www szkoły i portalach miejskich

     Publikacje na stronie KO w działach " dobre praktyki"

     okres trwania projektu

     AP

       

     O wszelkich działaniach Szkoły promującej profilaktykę onkologiczną można zobaczyć na stronie naszej szkoły www.sp10ino.edupage.org.pl

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu
   • sp10inowroclaw@poczta.onet.eu
   • (52) 35-27-262
   • ul. Stanisława Przybyszewskiego 119 88-100 Inowrocław
 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • Świetnie! Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit