• Strona główna
 • RODO Na podstawie art. 37 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s.1), zwanego jako ,,RODO” informujemy, że w Szkole Podstawowej nr 10 im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych - p. Adama Mroczka, tel. +48 601 215 898, e-mail iodo@amster.eu
 • Dokumenty szkoły
    • Terminy rekrutacji uczniów do klasy I i oddziału zerowego w roku szkolnym 2020/2021

    •        KLASA PIERWSZA                                                  

      Ustala się na rok szkolny 2020/2021 następujące terminy kolejnych czynności postępowania rekrutacyjnego:

      

     Lp.

     Rodzaj czynności

     Termin                   

     w postepowaniu rekrutacyjnym

     Termin                     

     w postępowaniu uzupełniającym

     1.

     Składanie wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych

     24 – 28 lutego

      20 marca

     2.

     Weryfikowanie przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

      2 – 16 marca

      

     20 marca – 3 kwietnia

      

     3.

     Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

      17 marca

      6 kwietnia

     4.

     Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

      od 18 marca

      do 7 kwietnia

     5.

     Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

      19 marca

      8 kwietnia

     Terminy rekrutacji ogłasza się na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Inowrocławia.

      

      

     ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

      

     Ustala się na rok szkolny 2020/2021 następujące terminy kolejnych czynności postępowania rekrutacyjnego:

     Lp.

     Rodzaj czynności

     Termin                    w postępowaniu rekrutacyjnym

     Termin                           w postępowaniu uzupełniającym

     -

     1.

     Złożenie wniosku do dyrektora  o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym

     24 lutego -13 marca

     7 kwietnia

     2.

     Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną złożonych  wniosków o przyjęcie do  oddziału przedszkolnego  i dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

     16 marca - 1 kwietnia

     8 – 22 kwietnia

     3.

     Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

            2 kwietnia

     23 kwietnia

     4.

     Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

      do 3 kwietnia

     do 24 kwietnia

     5.

     Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

     6 kwietnia

     27  kwietnia

      

      

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu
   • sp10inowroclaw@poczta.onet.eu
   • (52) 35-27-262
   • ul. Stanisława Przybyszewskiego 119 88-100 Inowrocław
 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • Świetnie! Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit