• Strona główna
 • RODO Na podstawie art. 37 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s.1), zwanego jako ,,RODO” informujemy, że w Szkole Podstawowej nr 10 im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych - p. Adama Mroczka, tel. +48 601 215 898, e-mail iodo@amster.eu
 • Projekty i programy
    • Szkoła z Prawami Dziecka

    • 2019/2020

      

        Szkoła Podstawowa nr 10 im Jana Kasprowicza wzięła udział w Światowych     obchodach Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka organizowanych przez UNICEF Polska.

      

      

      

     2018/2019

     "Dzieci nie będą dopiero, ale są już ludźmi….." – Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka

       Uczniowie klas 1 i 3 zaprosili do wysłuchania apelu, w celu przypomnienia tak ważnych dla nas, a często zapomnianych praw dziecka. 20 listopada przypada bowiem rocznica uchwalenia i podpisania Konwencji Praw Dziecka, ustanowionej przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Piosenkami i wierszem przypomnieli o wszystkich zobowiązaniach wynikających z  konwencji. Głos zabrały zaproszone panie: Lilianna Dyks - wiceprzewodnicząca stowarzyszenia TKOPD oraz mecenas - Karolina Korkowska - Krokos.

     Wszystkiemu przysłuchiwał się król Maciuś Pierwszy, a uśmiech na twarzy świadczył, że jest zadowolony, że nasze dzieci i ich opiekunowie są świadomi praw i wiedzą, gdzie mogą szukać pomocy. Lepiej jednak byłoby, aby nigdy lub przynajmniej bardzo rzadko musieli jej szukać.

     Wybrzmiały słowa Janusza Korczaka : „Dzieci nie będą dopiero, ale są już ludźmi, tak ludźmi są a nie lalkami, można przemówić do ich rozumu, odpowiedzą nam, przemówmy do serca, odczują nas. Dzieci są ludźmi, w duszy ich są zadatki tych wszystkich myśli i uczuć, które my posiadamy.” Pamiętajmy o tym na co dzień, nie tylko od święta.

      

      

      2017/2018

     Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka - apel w SP10

           ”Dziecko chce być dobre, jeśli nie umie – naucz, jeśli nie wie – wytłumacz, jeśli nie może – pomóż.”

              Janusz Korczak jest autorem tych słów, a pod nimi powinni podpisać się wszyscy dorośli. Tak, jak podpisali Konwencję o Prawach Dziecka. Uchwalona ona została 20 listopada 1989 roku przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Upamiętniając tę datę, która zapisana jest w kalendarzu jako Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka, uczniowie klas 0, 1 i 2 zaprosili społeczność szkolną na apel, na którym była mowa o prawach dziecka. Dzieci, prostym językiem, za pośrednictwem wierszy i piosenki, w oprawie kolorowej scenografii i znajomych postaci w prezentacji, przypomniały o wszystkich zobowiązaniach wynikających z  konwencji. Większość dorosłych kocha, szanuje i rozumie dzieci, są jednak i tacy, którzy świadomie lub nieświadomie dzieci krzywdzą, narażają na ból, smutek, samotność. I też  nikogo nie dziwi, że powstały organizacje, gdzie skrzywdzone dzieci mogą szukać pomocy. Gościliśmy przedstawicieli niektórych z nich: przewodniczącą Terenowego Komitetu Praw Dziecka w Inowrocławiu, panią Lilianę Dyks, przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu: panią Annę Grecman, pana Michała Parzyszka i panią mecenas Karolinę Korkowską – Krokos. Dyrektor szkoły Pani Beata Świtalska już na samym początku apelu dała jasny wyraz stanowisku, że dorośli nie tylko mają przestrzegać praw dziecka, ale muszą  pilnować, by były one przestrzegane i by nikt nie krzywdził dzieci.  

      

     2015/16

     Ogólnopolski Dzień  Praw Dziecka

      20 listopada 2015 r. po raz drugi w Szkole Podstawowej nr 10 im. Jana Kasprowicza               w Inowrocławiu  obchodzono  rocznicę ustanowienia Konwencji o Prawach Dziecka. Szczególnym gościem była przewodnicząca Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka    w Inowrocławiu – pani Lilianna Dyks. TKPD działa na ternie naszego miasta już 22 lata. Pani przewodnicząca mówiła o sposobach pomocy pokrzywdzonym dzieciom oraz o człowieku, który bardzo kochał dzieci – Januszu Korczaku.

                Uczniowie klasy III przygotowali przestawienie pt.” Dziecko też człowiek”, podczas którego  prezentowali prawa dzieci oraz ich potrzeby, na które ogromny wpływ mają dorośli.

                  Dzieci powiesiły na szkolnym holu swoje prawa oraz krzyżówkę o poszanowaniu godności człowieka - dziecka. W świetlicy szkolnej zostały zorganizowane zajęcia edukacyjne: „W królestwie króla Maciusia – przestrzeganie praw dzieci w zabawach”. Dzieci odczytały prawa zgromadzone w konwencji, pracowały z literaturą popularno-naukową, gdzie mogły odnaleźć porady, ciekawostki oraz informacje, o tym, jak w niektórych krajach łamane są prawa dzieci.

                    Dzień zakończył się prawem do radosnej i wspólnej zabawy przez dzieci w świetlicy szkolnej.

                        

      

      

      

      

      

     Szkoła z Prawami Dziecka” jest projektem edukacyjnym opracowanym i przygotowanym przez Polski Komitet Narodowy UNICEF, zwany w dalszej części UNICEF. Jest to II edycja .

      

      Cele projektu:

     a) Zapoznanie dzieci i młodzieży z zagadnieniami z zakresu praw dziecka,

     b) Uświadomienie uczniom znaczenia praw dziecka i ich konsekwencji w codziennym życiu,

     c) Kształtowanie wśród młodych ludzi postawy zaangażowania społecznego,

     d) Zaangażowanie przedstawicieli środowiska lokalnego w promowanie idei praw dziecka,

     e) Wyróżnienie najaktywniejszych działaczy dbających o prawa dziecka wśród lokalnej społeczności.

      

            W ramach akcji uczniowie wezmą udział w cyklu lekcji poświęconych tematyce praw dziecka. W oparciu o specjalnie opracowane materiały edukacyjne uczniowie dowiedzą się czym są prawa dziecka, jak rozumieć poszczególne zapisy Konwencji o prawach dziecka, gdzie szukać pomocy w sytuacji gdy ich prawa są łamane.

     Uczniowie poznają także historię Malali Yousafzai – pakistańskiej dziewczynki, która jest orędowniczką walki o prawa dziewcząt. Jej świadectwo może stać się inspiracją dla uczniów, by przyjrzeć się dokładnie swojemu najbliższemu otoczeniu.

           Zadaniem dzieci i młodzieży będzie wybranie spośród lokalnej społeczności osób najbardziej zaangażowanych w propagowanie i ochronę ich praw. W tym celu w szkołach zorganizowane zostanie spotkanie, na które zostaną zaproszeni Ci najbardziej zaangażowani przedstawiciele lokalnej społeczności, którzy poświęcają się walce o zagwarantowanie dzieciom ich praw. Uczniowie odznaczą ich „Gwiazdą Szeryfa Praw Dziecka”. To wyróżnienie będzie miało szczególną wartość, bo będzie przyznane przez dzieci, które same zdecydują, kto najbardziej dba o ich interesy.

     Wśrod rodziców zostanie przeprowadzony konkurs plastyczny dla rodziców: "Moje dziecko jest wyjątkowe" - odpowiedzialna: Barbara Herrmann.

      

     Koordynator szkolny: Katarzyna Kurtysiak

      

     Zajęcia dotyczące praw dziecka poprowadzą Katarzyna Kurtysiak i  Elżbieta Rynarzewska.

      


      

     ROZDANO GWIAZDY SZERYFA

      

     Czy znasz swoje prawa? Czy wiesz, kto dba, aby te prawa były respektowane? Potrafisz wskazać takie osoby wokół siebie?

     Z takimi pytaniami zmierzyli się uczniowie Szkoły Podstawowej nr 10, biorącej udział w III edycji programu Szkoła z Prawami Dziecka organizowanej przez UNICEF. 16 czerwca 2014 roku w ramach akcji dzieci wzięły udział w cyklu lekcji poświęconych prawom dziecka. Uczniowie dowiedzieli  się czym są prawa dziecka, jak należy rozumieć zapisy „Konwencji o Prawach Dziecka” oraz jak przekładają się one na ich codzienne życie. Zainspirowani działaniem pakistańskiej dziewczynki Malali, walczącej o prawa dziewcząt do nauki dostrzegli w najbliższym otoczeniu osoby, które w szczególny sposób wyróżniają się w propagowaniu praw dziecka. Dzieci odznaczyły Gwiazdami Szeryfa: dyrektora swojej szkoły panią Alinę Pacholską, księdza Romana Szulgę, sierżanta sztabowego panią Annę Grocman, sierżanta sztabowego panią Izabelę Lewicką –Woszczak, pielęgniarkę Danutę Bartoszak, ratownika medycznego pana Eryka Majewskiego. Odbyło się  to  podczas uroczystego apelu, poświęconego prawom dziecka. W tym dniu rozdano również dyplomy i upominki  19 rodzicom, którzy wzięli udział w konkursie plastycznym pt.”Moje dziecko jest wyjątkowe”. Konkurs był zorganizowany w ramach realizacji programu „Szkoła z prawami dziecka.”

      

     Red: K.K. E.R.  A.P.               Foto.: E.R.

      

      

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu
   • sp10inowroclaw@poczta.onet.eu
   • (52) 35-27-262
   • ul. Stanisława Przybyszewskiego 119 88-100 Inowrocław
 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • Świetnie! Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit