• Strona główna
 • RODO Na podstawie art. 37 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s.1), zwanego jako ,,RODO” informujemy, że w Szkole Podstawowej nr 10 im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych - p. Adama Mroczka, tel. +48 601 215 898, e-mail iodo@amster.eu
 • Szkoła Promująca Profilaktykę Onkologiczna
    • Certyfikat

    • 16 października 2015 r. w Centrum Onkologii w Bydgoszczy odbyło się uroczyste spotkanie podsumowujące realizację II edycji programu „Szkoła promująca profilaktykę onkologiczną” w województwie kujawsko-pomorskim. Konferencję zainaugurowano uroczystymi wystąpieniami: dr n. med. Tomasza Mierzwy–Koordynatora Programu Prewencji Pierwotnej Nowotworów w województwie kujawsko-pomorskim oraz Jolanty Metkowskiej – p.o. Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty, którzy wyrazili swoją aprobatę dla nowych inicjatyw propagujących profilaktykę onkologiczną w szkołach oraz wskazali na potrzebę kontynuacji  programu w województwie. Spotkanie wzbogacił wykład prof.  dr hab. Romana Ossowskiego „Wsparcie psychologiczne w realizacji Programu Szkoła promująca profilaktykę onkologiczną”. Następnie wręczono certyfikaty,  wyróżnienia i nagrody dla szkół  oraz  koordynatorów programu. Nasza szkoła otrzymała certyfikat i tytuł „Szkoły promującej profilaktykę onkologiczną", zajmując pierwsze miejsce wśród laureatów programu. Podczas uroczystej konferencji  koordynatorki: Barbara Herrmann, Katarzyna Kurtysiak  i Anna Witecka - Słomion zaprezentowały  działania szkoły w ramach wyróżnionego przez komisję konkursową programu.Przedsięwzięcie realizowane było w ramach Programu Prewencji Pierwotnej Nowotworów realizowanego przez Centrum Onkologii  im. prof. F. Łukaszczyka przy współpracy z Kuratorium Oświaty.

      

     Dnia 20 listopada 2014 r. w Centrum Onkologii im. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy dyrektor Szkoły Podstawowej nr10 im. Jana Kasprowicza pani Alina Pacholska odebrała z rąk  Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty  pani Anny Łukaszewskiej oraz koordynatora Zakładu Profilaktyki i Promocji Zdrowia pana dr n.med. Tomasza Mierzwy  certyfikat i tytuł "Szkoły promującej profilaktykę onkologiczną". Szkoła uplasowała się na II miejscu wśród trójki laureatów programu. W czasie  uroczystości nagrodzone zostały również koordynatorki programu, panie: Katarzyna Kurtysiak i Anna Witecka - Słomion. Podczas konferencji   zaprezentowały one działania szkoły w ramach wyróżnionego przez komisję konkursową programu.

           „Wiemy, że edukacja i wykształcenie właściwych zachowań prozdrowotnych jest procesem długofalowym, wymaga czasu i zaangażowania całej społeczności szkolnej, jak również środowiska lokalnego, dlatego zamierzamy kontynuować nasze działania w tym zakresie w kolejnych latach.”

      Szkoła_Promująca_Profilaktykę_Onkologiczną .pptx

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu
   • sp10inowroclaw@poczta.onet.eu
   • (52) 35-27-262
   • ul. Stanisława Przybyszewskiego 119 88-100 Inowrocław
 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • Świetnie! Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit