• Strona główna
 • RODO Na podstawie art. 37 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s.1), zwanego jako ,,RODO” informujemy, że w Szkole Podstawowej nr 10 im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych - p. Adama Mroczka, tel. +48 601 215 898, e-mail iodo@amster.eu
 • O szkole
    • Historia szkoły

    • Historia szkoły

      

         Według przekazu mieszkańców Szymborza, dzieci w dawnych latach uczono w różnych domach, co tydzień w innym. Nauczyciel uczęszczał na zajęciach, otrzymywał tu także pożywienie. Dzieci uczono w języku polskim i po łacinie. Uczono ich także religii, matematyki nie nauczano. Ostatni prywatny nauczyciel nazywał się Gotowski.

     1845 r. - Gmina Szymborze wybudowała szkołę (budynek został wykonany z belek, a dach kryty słomą). Pierwszym uczącym nauczycielem w szkole był pan Jan Niedbalski zatrudniony przez Sąd Bydgoski.

     1848 r. budynek szkoły jak i część zabudowań rolników uległo spaleniu (pożar zamienił całą wieś Szymborze w gruzowisko).

     1850 r.- Gmina wybudowała nową szkołę (z muru pruskiego), w której uczył Andrzej Dybalski, który również trudnił się pszczelarstwem.

     23 listopada 1876 r. W szkole tej odbyła się konferencja, w której brało udział 17 nauczycieli z okolicy.

     24 czerwca 1880 r. - Szkołę sprzedano Juliannie Drabik za 515 marek. Ponieważ groziła zawaleniem i policyjnie  ją zamknięto. Zajęcia odbywały się w najętej izbie u Pana Dybalskiego. W małej izbie zajęcia odbywały się następująco;

     I oddział od 7.00 - 9.00,      II i IIIA od 9.00 - 11.00,           IIIB od 13.00 - 16.00

     8 czerwca 1881 r. - wybudowano nowy budynek szkoły, w której naukę rozpoczęły dzieci.

     W styczniu 1882 r. poświęcono nową szkołę w obecności dziekana Pankana z Inowrocławia.

     Od kwietnia 1882 r. w szkole pracowało dwóch nauczycieli: Pan Dybalski - kierownik , Pan Sporny - nauczyciel.

     Od  28 maja 1891r. w sześcioklasowej szkole pracowało 3 nauczycieli, a uczęszczało 362 uczniów. 20 sierpnia rozpoczął się strajk szkolny, w którym brało udział 194 dzieci.

     W 1913 r. postanowiono wybudować budynek szkolny z dwoma klasami i dwoma mieszkaniami dla niezamożnych nauczycieli.

     31 lipca  1914 r. został ogłoszony stan wojenny dla okręgu II Korpusu Armijnego i w szkole zakwaterowano żołnierzy  z 34  Zapasowego Regimentu Piechoty. Dzieci nie uczęszczały do szkoły, ponieważ rodziców zmobilizowano do Armii Niemieckiej.

     W 1915 r. bardzo uroczyście obchodzono urodziny Cesarza, na które przygotowano program artystyczny.

     W  marcu 1919 r. nauczyciel Józef Wnuk został kierownikiem sześcioklasowej szkoły w Szymborzu. 322 uczniów uczyło 6 nauczycieli.

     W 1920r. do szkoły uczęszczało 294 dzieci.

     W 1922/23r.  szkoła liczy 306 uczniów. Odbywają się liczne akademie np. Z okazji śmierci Bolesława Chrobrego, Powstania Listopadowego, Konstytucji 3 Maja.


     24 czerwca 1927 r. - nadano szkole imię wieszcza i piewcy Kujaw Jana Kasprowicza oraz została odsłonięta pamiątkowa tablica (znajdująca się przy wejściu do budynku nr 123).  


     Od 1930 r. - kierownikiem szkoły został pan  Marian Lewandowski w tym roku w szkole obchodzono również Dzień Dziecka - po raz pierwszy w historii życia szkoły.

     7 września 1930r. dzieci brały udział w odsłonięciu Pierwszego Pomnika Jana Kasprowicza w Inowrocławiu. W szkole powstały kółka zainteresowań. Prowadzono także Kurs Oświaty Pozaszkolnej.

     1933r. - w szkole powstała pierwsza drużyna harcerska, do której należało 30 chłopców.

     1934r. - włączenie Szymborza do miasta Inowrocławia (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1914 r. o zmianie granic miasta Inowrocławia w województwie poznańskim).

     1 marca 1945r. - kierownikiem szkoły zostaje J. Siarkiewicz. Niestety szkoła jest bardzo zniszczona. Od władz otrzymano przydział na wyposażenie 5 izb lekcyjnych i kancelarii.

     15 czerwca 1945r. wmurowano tablice pamiątkowa z popiersiem Jana Kasprowicza.

     1946 - 1947 r. - szkoła liczy 348 uczniów.

     W 1947 r. zainstalowano światło elektryczne. W szkole brakowało  sprzętu do lekcji WF i  w związku z tym szkoła zorganizowała zabawę taneczna i z dowolnych składek zakupiono potrzebny sprzęt.

     9 marca 1950 r. szkoła otrzymuje radioodbiornik i zainstalowano radiogłośnik.

     Od 1950 /1951r. funkcje kierownika pełni pan M. Kuś.

     Od 1962 /1963r. kierownikiem szkoły był mgr. Marian Kuśnierek.

     W styczniu 1963r. szkoła otrzymała telewizor, zakupiony ze składek społeczeństwa. Na terenie szkoły działa Uniwersytet Powszechny Dla Rodziców.

     W  1968r. Kierownikiem szkoły zostaje pan Edmund Kilarski

     14 października 1993 r. - w progach szkoły zagościł Arcybiskup Henryk Muszyński.

     W październiku 1994r. młodzież naszej szkoły brała udział w Pielgrzymce na Litwę do Matki Boskiej Ostrobramskiej.

     We wrześniu 1995 r. odbyły się uroczyste obchody 150 -lecia istnienia szkoły.

     26 maja 1998 r. odbył się konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły. Konkurs wygrał  pan mgr Grzegorz Roszak, który od września 1998r pełnił funkcje Dyrektora.

     Kierownictwo szkoły

      

     1849 r., 1850 r. Kierownicy szkoły I i II budynku

     Karol Berliński

     Franciszek Ciengetura

     Bartosz Piskorski

     Lorenc Łodyga

     Adalbert Łuczak

     Józef Antczak


     01.02.1930 r. Pan Mieczysław Lewandowski

     Od 01.09.1932 r.- 31.08.1939r. pan Józef Siarkiewicz

     Od 1945 r. pan Jan Górczyński - tymczasowy kierownik szkoły (luty-maj)

     1945 r.-1959 r. pan Józef Siarkiewicz ( od 18 maja)

     Dyrektorzy Szkoły Podstawowej nr 10 im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu

     1950 /1951r.  pan M. Kuś.

     1962 /1963r  pan  Marian Kuśnierek

      1968r.  pan Edmund Kilarski.

     1971 r. - 1998 r. pan Jan Pomieciński

     1998 r . - 1999 r. pan Grzegorz Roszak

     1999 r. - 2007 r. pani Gabriela Grzelak

     2007 r. - 2017 r. pani Alina Pacholska

     2017r. pani Beata Świtalska

      

     23.02.2008r - wichura, jaka przeszła nad Inowrocławiem spowodowała uszkodzenia dachów na obu budynkach szkoły, tj. ul. Stanisława Przybyszewskiego 119 i 123. W budynku szkoły, w następstwie tej katastrofy budowlanej, oraz oględzin ekspertów konieczne było wykonanie także innych prac remontowych, tj. nowej klatki schodowej wiodącej na poddasze, wzmocnienie stropów i naprawę sufitów, instalacji elektrycznej wraz z wymianą lamp i osprzętu, wyłożenie płyt kartonowo - gipsowych na ścianach, nowych wykładzin podłogowych, pomalowanie pomieszczeń klas. Budynki "dziesiątki" poddane zostały także kompleksowej termomodernizacji, która zakończona została 15 stycznia.

     26.01.2009 r. "Nowej szkoły nadszedł czas" - pod takim hasłem uczniowie Szkoły Podstawowej nr 10 im. Jana Kasprowicza rozpoczęli lekcje w nowo wyremontowanych budynkach szkoły. Nowe podłogi, okna, kolorowe ściany klas sprawiają, że szkoła stała się ładniejsza i czystsza. Zyskała nowy blask. W uroczystym otwarciu udział wzięli: Prezydent Miasta Ryszard Brejza, Zastępca Prezydenta Miasta Wojciech Piniewski, Kierownik Referatu Oświaty Magdalena Kaiser, starszy wizytator z Kuratorium Oświaty Wojciech Gliwiński, proboszcz parafii Św. Antoniego ks. Roman Szulga, przewodniczący Rady Rodziców Radosław Kostuch oraz liczne grono dzieci i rodziców.

      

      

      

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu
   • sp10inowroclaw@poczta.onet.eu
   • (52) 35-27-262
   • ul. Stanisława Przybyszewskiego 119 88-100 Inowrocław
 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • Świetnie! Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit