• Strona główna
 • RODO Na podstawie art. 37 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s.1), zwanego jako ,,RODO” informujemy, że w Szkole Podstawowej nr 10 im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych - p. Adama Mroczka, tel. +48 601 215 898, e-mail iodo@amster.eu
 • Szkoła Promująca Profilaktykę Onkologiczna
    • SP 10 liderem wśród szkół promujących profilaktykę onkologiczną w województwie kujawsko-pomorskim

    •          26 stycznia 2018 roku w salach konferencyjnych Parku Aktywnej Rehabilitacji i Sportu w Centrum Onkologii w Bydgoszczy odbyło się spotkanie podsumowujące program „Szkoła w profilaktyce onkologicznej” w roku 2017. Założeniem programu było m. in. upowszechnienie Europejskiego kodeksu walki z rakiem wśród młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Konferencję zainaugurowano uroczystymi wystąpieniami: dr n. med. Tomasza Mierzwy–Koordynatora Programu Prewencji Pierwotnej Nowotworów w województwie kujawsko-pomorskim oraz Marka Gralika – Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty, którzy wyrazili swoją aprobatę dla nowych inicjatyw propagujących profilaktykę onkologiczną w szkołach oraz wskazali na potrzebę kontynuacji  programu w województwie. Spotkanie ubogacił ciekawy wykład prof.  dr hab. Romana Ossowskiego „Edukacja zdrowotna w systemie profilaktyki onkologicznej”.

     Podczas spotkania nastąpiło ogłoszenie wyników konkursu i uroczyste wręczenie nagród liderom. Szkoła Podstawowa nr10 im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu otrzymała nagrodę specjalną za wieloletnie kultywowanie profilaktyki onkologicznej i kontynuację działań w programie oraz certyfikat i tytuł „Szkoły promującej profilaktykę onkologiczną". Uroczystego wręczenia nagrody i certyfikatu na ręce szkolnych koordynatorek  dokonali: Kujawsko- Pomorski Kurator Oświaty pan Marek Gralik oraz koordynator Zakładu Profilaktyki i Promocji Zdrowia dr n. med. Tomasz Mierzwa. Organizatorami programu byli: Zakład Profilaktyki i Promocji Zdrowia Centrum Onkologii, Kuratorium Oświaty oraz Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna.

     Otrzymanie tak znaczącego wyróżnienia jest wspólnym sukcesem całej społeczności szkolnej i  stanowi dodatkową motywację w kontynuowaniu pracy szkoły, zmierzającej do wychowania zdrowych, aktywnych i szczęśliwych uczniów.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu
   • sp10inowroclaw@poczta.onet.eu
   • (52) 35-27-262
   • ul. Stanisława Przybyszewskiego 119 88-100 Inowrocław
 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • Świetnie! Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit