• Strona główna
 • RODO Na podstawie art. 37 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s.1), zwanego jako ,,RODO” informujemy, że w Szkole Podstawowej nr 10 im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych - p. Adama Mroczka, tel. +48 601 215 898, e-mail iodo@amster.eu
 • Szkoła Promująca Profilaktykę Onkologiczna
    • Sprawozdanie 2015

    •  Sprawozdanie z realizacji działań oraz ich efektów odnoszących się do promocji

     zaleceń Europejskiego kodeksu walki z rakiem

     w ramach programu Szkoły promującej profilaktykę onkologiczną

     II edycja

     Nazwa szkoły

     Szkoła Podstawowa nr 10 Jana Kasprowicza w Inowrocławiu

     Adres

     ul. Przybyszewskiego 119,

     88-100 Inowrocław

     Gmina

     Inowrocław

     Powiat

     Inowrocław

     Tel./fax

     Tel/fax 52 352-72-62

     E-mail

     www.sp10ino.edupage.org.pl

     www

     sp10inowroclaw@poczta.onet.eu

     Dyrektor

     Alina Pacholska

     Koordynatorzy i liderzy programu

     Barbara Herrmann, Katarzyna Kurtysiak, Anna Witecka-Słomion

     Liczba uczniów

     117

      

         Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu już od wielu lat szczyci się tym, iż wielki nacisk kładzie na tak ważny aspekt w życiu młodego człowieka, jakim jest jego zdrowie. Każda działalność promująca zdrowy sposób życia ukierunkowana jest na przekazanie uczniom podstawowych zasad, którymi powinni się kierować w dorosłym życiu. Zasady te, wpajane już od najmłodszych lat, prowadzić mają do ograniczania zachorowalności na wszelkiego rodzaju nowotwory.

          Wierząc, że edukacja jest efektywną bronią w walce z rakiem, nasza szkoła wzięła udział kolejnej, II edycji programu Szkoła promująca profilaktykę onkologiczną. W ramach  programu  podejmowane były różnorodne przedsięwzięcia, których celem była promocja profilaktyki chorób nowotworowych oraz promowanie zaleceń Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem.

      

      

      

     L.P.

      

     DZIAŁANIA

      

     FORMY REALIZACJI

     TERMIN

     REALIZACJI

     1.

     Organizacja spotkań edukacyjnych

     Edukacja liderów

     Edukacja przeprowadzona bezpośrednio przez Zespół Edukacyjny Centrum Onkologii dla uczniów, pracowników i ich rodzin, na specjalnie zorganizowanych spotkaniach na terenie szkoły.

     Braliśmy udział w konferencji  przeprowadzonej przez Zespół Edukacyjny z Centrum Onkologii w Bydgoszczy- pozyskaliśmy jeszcze jednego nauczyciela, który uzyskał certyfikat lidera Szkoły promującej profilaktykę onkologiczną.

     22 V 2015.

      

     Uczestniczyliśmy w wykładzie edukacyjnym z zakresu profilaktyki onkologicznej dotyczący  Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem , który odbył się na terenie szkoły - wykład poprowadziła  dr Diana Łożyńska-Podhrebelna.

     18 IX 2015.

     1 wykład

     Przeprowadziliśmy na lekcjach zajęcia z uczniami – edukacja dotycząca promowania zasad Europejskiego kodeksu walki z rakiem (wzrost świadomości onkologicznej.)

     III-IX 2015

     14 lekcji

     Przeprowadziliśmy ankiety wśród uczniów badające: poziom wiedzy uczniów:

     Kl. III i V poziom wiedzy uczniów (2 razy w celu zbadania przyrostu wiedzy),

     Kl. IV i VI poziom zadowolenia uczniów z uczestnictwa w zajęciach.

      

     III, IX 2015

     IX  2015

      

     2.

     Udział w projektach, akcjach, programach prowadzonych przez

     inne instytucje.

     Realizacja programów :

     1. Program ,,Szkoła Promująca Zdrowie"

     2. Programy antynikotynowe:

     ▪ ,,Czyste powietrze wokół nas” kl.0,

     ▪ ,,Nie pal przy mnie proszę” kl. I,

     ▪ ,,Znajdź właściwe rozwiązanie”- kl. IV,

     -efekt: podniesienie świadomości wśród uczniów i rodziców dotyczących profilaktyki antynikotynowej, nabywanie poprawnych nawyków, umiejętności alternatywnego rozwiązywania problemów.

     3. ,,Mleko w szkole”,

     4.,, Mam kota na punkcie mleka”,

     -efekt: wyrobienie nawyku picia mleka i spożywania produktów mlecznych oraz poszerzenie wiedzy dzieci na temat zdrowego odżywiania.

     5. „Owoce i warzywa w szkole”,

     -efekt: zmiana nawyków żywieniowych oraz poszerzenie wiedzy dzieci na temat zdrowego odżywiania( dzieci spożywały regularnie owoce i warzywa).

     6. Udział w akcji profilaktycznej promującej zdrowy tryb życia    ,,Biała Sobota”.

     -efekt: uczniowie, nauczyciele skorzystali z  pomiaru ciśnienia krwi, wagi ciała, wzrostu tkanki tłuszczowej, porad dietetyka, profilaktyki uzależnień, sprawdzili swoją sprawność fizyczną, przeszli  kurs udzielania pierwszej pomocy, poprowadzony przez pracowników PCK.

     7. Udział w akcji " Bezpieczne wakacje",

     -efekt: wzrost świadomości  w zakresie korzystania z kąpieli słonecznych, bezpiecznego wypoczynku  oraz ekspozycji na promienie słoneczne.

     8. Udział w festynie " Inowrocław nie pali",

     -efekt: wzrost świadomości o negatywnych skutkach czynnego i biernego palenia tytoniu , nabywanie umiejętności asertywnego odmawiania palenia papierosów w środowisku rówieśniczym.

     9. Udział w zawodach rowerowych dla dzieci szkół podstawowych pn.: "Inowrocławski czar dwóch kółek".

     -efekt: propagowanie zdrowego stylu życia i aktywnego wypoczynku, promocja dyscypliny kolarskiej wśród dzieci i młodzieży, poprawa kondycji i sprawności ruchowej dzieci oraz propagowanie zdrowego stylu życia i aktywnego wypoczynku,

     Cały okres

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     VI- IX 2015

      

      

     22 VI.2015r.

      

      

     23 VI 2015r.

     3.

     Współpraca z okolicznymi jednostkami samorządowymi, instytucjami i organizacjami, w których cele statutowe wpisane są działania na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia

      

     Współpracowaliśmy  z:

     1. Centrum Onkologii  im. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy- spotkania edukacyjne,

     2. Szpitalem Powiatowym im. L. Błażka w Inowrocławiu - wycieczka edukacyjna do punktu krwiodawstwa i krwiolecznictwa- poznanie grup krwi, znaczenia szczepień ochronnych, w tym WZW typu B oraz czym jest honorowe krwiodawstwo,

     3. Piekarnią Piotr i Maciej Jóźwiakowie -  spożywanie pełnoziarnistego chleba oraz chleba na naturalnym zakwasie,

     4. Okręgową Spółdzielnią Mleczarską w Inowrocławiu ,,Cuiavia ”- spożywanie produktów nabiałowych,

     5. Przetwórnią Owoców i Warzyw z Lubawy - zdrowe  owoce i warzywa, które otrzymują codziennie dzieci z kl.IV-VI.

     6. Kujawsko-Pomorską Akademią Piłki nożnej i Tenisa - wyjazdy na mecze ligowe (Poznań  22.03.2015r.,Warszawa 2.04. 2015r.,Poznań 9.06.2015r.) - aktywne spędzanie czasu wolnego, promocja różnych form aktywności fizycznej.

     7. Inowrocławskim Klubem Kyokushin – Sekcja karate; Sekcja gimnastyki i Akrobatyki- prezentacja różnych form aktywności fizycznej poprzez udział w zajęciach sportowych,

     8. Rejonowym Oddziałem PCK w Inowrocławiu- zbieranie funduszy na zakup zdrowych obiadów dla dzieci z uboższych rodziny oraz organizację aktywnego wypoczynku.

     9. Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczna  w Inowrocławiu- realizacja programów antynikotynowych,

     -efekty współpracy: poszerzanie wiedzy i świadomości dotyczącej konieczności dbania o zdrowie, postawę ciała, propagowanie różnych form aktywności fizycznej, poznawanie sposobów udzielania pierwszej pomocy,  oraz racjonalnego korzystania z nabiału i węglowodanów- ustalanie właściwych proporcji w diecie.

     9. Spotkania  ze specjalistami od profilaktyki żywieniowej i zdrowego stylu życia -edukacja nauczycieli, pracowników szkoły i rodziców poprzez udział w konferencjach, wykładach, akcjach profilaktyczno-zdrowotnych:

     ▪ Akcja „Drzwi Otwarte" w ramach 15 Światowego Dnia Walki z Rakiem - Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy,

     ▪ Warsztaty Zumby fitness- Klub "Przydomek" Osiedlowej Spółdzielni Mieszkaniowej,

     ▪ Wykład " Profilaktyka raka piersi, samobadanie piersi"- Salon kosmetyczny "Upiększarnia",

     ▪ Udział w wykładzie " Brak witamin jako czynnik sprzyjający powstawaniu chorób" - Solanki Medical SPA,

     ▪ Udział w wykładzie edukacyjnym „Dieta na lato, czyli jak utrzymać wagę w okresie wakacyjnym"- Urząd Miasta Inowrocławia i Biblioteka Miejska im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu,

     -efekty:

     - wzrost świadomości w zakresie zdrowego odżywiania,

     - zmiana sposobu żywienia,

     - poznanie potrzeb własnego ciała,

     - częstsze kontrole własnego stanu zdrowia-badania profilaktyczne,

     - podjęcie aktywności fizycznej,

     - poprawa kondycji fizycznej,

     - nabranie większej pewności siebie, lepsze samopoczucie, wzrost samooceny,

     - aktywne spędzanie czasu wolnego.

      III-IX 2015

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     7 II 2015

      

     8 III 2015

      

     8 III 2015

      

     9 VI 2015

     9 VI 2015

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     4.

     Organizacja akcji profilaktycznych, festynów, happeningów, marszów oraz innych działań promujących zdrowy styl życia

     1. Projekt - IV Tydzień zdrowia w szkole pn. "Aktywnie po zdrowie."

     2. Dzień Dziecka i Dzień Sportu - festyn w "Prasłowiańskim Gaju" w Łojewie - promowanie aktywności fizycznej na łonie natury.

     3. Dzień bez Samochodu - dzieci przyjechały do szkoły rowerami, wykonały plakaty promujące zdrowy styl życia poprzez ograniczenie jazdy samochodem na rzecz roweru.

     4. Leki z domowej apteki   czyli o zdrowotnych właściwościach ziół - kącik z ziołami oraz prezentacja literatury o ziołolecznictwie w bibliotece szkolnej.

     5. Klasowe hodowle ziół - kl. I i III - lecznicze właściwości ziół

     6. Gazetka szkolna ,,Dycha”- kształtowanie postaw prozdrowotnych, zgodnie z  Europejskim kodeksem walki z rakiem.

     7. Gimnastyka korekcyjna dla kl. I-III - utrwalanie nawyku zachowania prawidłowej postawy ciała, korekcja istniejących wad oraz wyrównanie braku aktywności fizycznej, która jest jedną z głównych przyczyn nabytych wad postawy.

     8. Wyjazdy na pływalnię kl. I-VI - nauka i doskonalenie pływania oraz poprawa sylwetki.

     9. Udział w akcji "Proste Plecy"- zajęcia rehabilitacyjne na pływalni - korekcja sylwetki i poprawa sprawności fizycznej uczniów.

     10. Wyjazdy na lodowisko miejskie - zachęcenie do aktywności fizycznej oraz jako alternatywa do zajęć w sali gimnastycznej.

     11. Wycieczka do Pijalni Wód - Palmiarni "Inowrocławianka"- poznanie rodzimych wód mineralnych oraz ich walorów zdrowotnych.

     12. Zdrowe śniadania w szkole - przygotowanie i degustacja zdrowych śniadań przez zespoły klasowe kl.0-VI.

     13. Wycieczka do Okonin Jeziornych w Borach Tucholskich- rekreacja i edukacja ekologiczna kl. I-III.

     14. Półkolonie zimowe w szkole - aktywne spędzanie czasu wolnego kl. I –VI.

     15. Przedstawienie profilaktyczne dot. zdrowego odżywiania pt.: "Mniam, mniam" kl. O-VI- kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych.

     16. Akcja PCK „Zamień głodne dzieciństwo na godne dzieciństwo”, akcja PCK „Gorączka złota”- zbieranie funduszy dla dzieci na zakup zdrowych obiadów.

     17. Szkolne przerwy na sportowo - zachęcenie do aktywności ruchowej podczas "dużych" przerw.

     18. Warsztaty z pielęgniarką szkolną "Umiem wyznaczyć własne BMI i je zinterpretować" kl. VI.

     19. Projekt dla klas 4-6 "Muzyka ze smakiem"- uczniowie najpierw poznali piosenki, w treści. których przewija się motyw owoców, jesieni. Do nich dopasowane były przepisy a do przepisów dopasowali się uczniowie. Dokonali podziału na grupy i z zapałem tworzyli jesienne ,zdrowe posiłki. Zwieńczeniem pracy była degustacja przy akompaniamencie jesiennych melodii.

     20. Udział uczniów kl. III w grze miejskiej "Ścieżka zdrowia". Korzystając z wyznaczonej na mapie trasy w uzdrowiskowej części miasta, uczniowie dowiedzieli się o leczniczych walorach miasta, wyjątkowych zabiegach. Dzieci poznały zdrowotną moc wyjątkowej tężni uzdrowiskowej.

     -efekt:

     - wzrost świadomości w zakresie zdrowego odżywiania i aktywności ruchowej oraz utrzymania prawidłowej masy ciała (przeciwdziałanie otyłości.)

     13-17 IV

     1 VI 2015

      

     23 IX 2015

      

     IV 2015

      

     IV-V

     Cały okres

      

     Cały okres

      

      

     Cały okres

     Cały okres

      

     XII-II

      

     29 IV 2015

      

     III, V 2015

      

     2 VI 2015

      

     2-6 II 2015

     21 V 2015

      

     VI 2015

      

     Cały okres

     24 IX 2015

     IX

      

      

      

     25 IX 2015

      

      

     5.

     Organizacja konkursów oraz różnorodnych form aktywności artystycznej .

     Organizacja konkursów międzyszkolnych:

     konkurs " Na zdrowie" dla k. II,

     konkurs onkologiczny" Żyję zgodnie z  zasadami Europejskiego Kodeksu walki z rakiem" dla  kl. VI SP i I G.

     Organizacja konkursów szkolnych:

     konkurs wiedzy prozdrowotno-ekologicznej kl. IV-VI,

     konkurs literacki na fraszkę o zdrowiu kl. IV-VI,

     konkurs wiedzy o zdrowiu i sporcie kl. IV-VI,

     konkurs na wykonanie prezentacji multimedialnej" Moja ulubiona dyscyplina sportu" kl. IV-VI,

     konkurs - prezentacja "Zdrowotne właściwości ziół " kl. I- III,

     wystawa prac pokonkursowych" Żyj zdrowo, aktywnie, na sportowo" kl. I-III,

     konkurs plastyczny "Inowrocławski czar dwóch kółek",

     -efekt: wzrost świadomości zdrowotnej wśród uczniów oraz zainteresowania  tematyką profilaktyki zdrowotnej w oparciu o zasady kodeksu walki z rakiem, korzyści płynących dla człowieka ze stosowania w diecie warzyw i owoców oraz zachęcanie do uprawiania sportu i aktywności ruchowej, promocja w środowisku.

      

     27 IV2015

     18 IX 2015

      

      

     3 IV 2015

     IV 2015

     27 III 2015

     V 2015

     17 IV 2015

     IV 2015

     VI 2015

     6.

     Dystrybucja egzemplarzy Europejskiego kodeksu walki z rakiem zarówno w postaci elektronicznej, jak i edytorskiej

     Dystrybucja egzemplarzy Europejskiego kodeksu walki z rakiem podczas:

     projekt Tydzień Zdrowia,

     godziny wychowawcze, przyroda, WDŻ- edukacja,

     zebrania z rodzicami,

     konkursy międzyszkolne i szkolne,

     wykład edukacyjny z zakresu profilaktyki onkologicznej dotyczący  Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem , który poprowadziła  dr Diana Łożyńska-Podhrebelna.

      

     13-17IV 2015

     III-IX 2015

     13V,3IX 2015

     Cały okres

     18 IX 2015

     7

     Publikacja działań

     na stronie szkoły i portalach miejskich

     Publikowanie materiałów promocyjnych oraz naszych działań w ramach programu na stronie www szkoły i portalach miejskich.

     Publikacje na stronie KO w działach " Dobre praktyki".

     Cały okres

      

     Ewaluacja - badanie skuteczności podejmowanych działań.

     W wyniku analizy posiadanej dokumentacji, informacji zwrotnej od dzieci, rodziców, nauczycieli oraz pracowników administracji             i obsługi( bieżące rozmowy, obserwacje, wywiady, ankiety),  stwierdziliśmy szereg korzystnych zmian w zakresie wiedzy, przekonań, umiejętności i działań na rzecz własnego zdrowia. Dzieci wiedzą czym jest zdrowie, jak o nie dbać, są świadome, że wymaga to wysiłku               i aktywności, a jednocześnie wiedzą, że dbanie o zdrowie jest przyjemnością i chroni w przyszłości przed chorobami nowotworowymi, zgodnie   z zasadą „Lepiej zapobiegać niż leczyć”. Rodzice chętnie wspomagali nasze działania, tworzyli zdrowe środowisko w domu. Nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi spotykali się  ze specjalistami od profilaktyki żywieniowej i zdrowego stylu życia, czego efekty w dużym stopniu przełożyły się na efektywniejsze funkcjonowanie szkoły. Zrealizowanie zaplanowanych działań w ramach programu Szkoły promującej profilaktykę onkologiczną było możliwe dzięki wielkiemu zaangażowaniu Zespołu Edukacyjnego z Centrum Onkologii w Bydgoszczy, dyrektora szkoły, nauczycieli (mamy tylko 11 nauczycieli), pracowników administracji i obsługi, rodziców i uczniów naszej szkoły oraz  jednostkom samorządowym, instytucjom i organizacjom działającym w naszym mieście. 

     Efekty wynikające z realizacji programu:

     1.Zwiększenie zakresu wiedzy uczniów na temat zasad  Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem oraz zmotywowanie uczniów i ich rodzin do prowadzenia zdrowego stylu życia poprzez kształtowanie zachowań zdrowotnych oraz wzrost świadomości w zakresie prawidłowych nawyków prozdrowotnych, które w przyszłości zaowocują poprawą wskaźników leczenia najgroźniejszych nowotworów.

     2. Wzrost prozdrowotnych postaw w oparciu o świadome wybory zdrowotne.

     3. Integrowanie społeczności klasowej i szkolnej.

     4. Uatrakcyjnianie czasu wolnego.

     5. Wzrost poczucia własnej wartości.

     6. Podnoszenie atrakcyjności działań szkoły.

     7. Kształtowanie prawidłowych zasad i nawyków żywieniowych .

     8. Wzbogacanie realizacji programu profilaktyki szkolnej o nowe rozwiązania.

     9. Zachęcenie innych szkół do promowania profilaktyki onkologicznej.

      

      

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu
   • sp10inowroclaw@poczta.onet.eu
   • (52) 35-27-262
   • ul. Stanisława Przybyszewskiego 119 88-100 Inowrocław
 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • Świetnie! Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit