• Strona główna
 • RODO Na podstawie art. 37 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s.1), zwanego jako ,,RODO” informujemy, że w Szkole Podstawowej nr 10 im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych - p. Adama Mroczka, tel. +48 601 215 898, e-mail iodo@amster.eu
 • Dokumenty szkoły
    • Programy nauczania 2019/2020

    •  

     WYKAZ  PROGRAMÓW  NAUCZANIA DOPUSZCZONYCH

     DO UŻYTKU SZKOLNEGO PRZEZ DYREKTORA SZKOŁY

      

     1. Roczne przygotowanie przedszkolne

      

     Lp.

     Autor/ autorzy programu

     Tytuł programu nauczania

     Nr dopuszczenia
     w szkolnym zestawie programów nauczania

     1.

     Magdalena Appel

     Joanna Zarańska

     Ewa Piotrowska

     Program nauczania języka angielskiego w przedszkolu dla przedszkoli 0raz oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych.

     SP10-1/2018

     2.

     Komisja Wychowania Katolickiego Episkopatu Polska

     KOCHAMY DOBREGO BOGA - program do nauczania religii w wieku przedszkolnym.

     SP10-2/2018

     3.

     Dorota Dziamska

     Marzena Buchnot

      

     „Zbieram poszukuję, badam” - program wychowania przedszkolnego

      

     SP10-3/2018

      

     2. I etap edukacyjny - klasy I -III

      

     Lp.

     Autor/ autorzy programu

     Tytuł programu nauczania

     Nr dopuszczenia
     w szkolnym zestawie programów nauczania

     Klasa I-III

     1.

     Komisja Wychowania Katolickiego Episkopatu Polska

     W DRODZE DO WIECZERNIKA - program nauczania religii dla klas I-III szkoły podstawowej.

      

     SP10-1-1/2012

     2.

     Karina Mucha

     Anna Stalmach-Tkacz

     Joanna Wosianek

     „ Oto ja! Program edukacji wczesnoszkolnej” I-III

     SP10-5/2018

     3.

     Ilona Studzińska,  Arkadiusz Mędela,  Magdalena Kondro

      

     PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGODLA I ETAPU EDUKACYJNEGO SZKOŁA PODSTAWOWA, KLASY 1 - 3

      

     SP10-6/2018

      

     3. II etap edukacyjny - klasy IV - VIII

      

     Lp.

     Autor/ autorzy programu

     Tytuł programu nauczania

     Nr dopuszczenia
     w szkolnym zestawie programów nauczania

     Klasy IV-VIII

     1.

     Komisja Wychowania Katolickiego Episkopatu Polska

     POZNAJĘ BOGA I W NIEGO WIERZĘ - program nauczania religii dla klas IV-VI szkoły podstawowej

      

      

     SP10-4-2/2012

     2.

     Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska

     Marcin Braun

     „ Matematyka z kluczem. Program nauczania matematyki dla klas 4-8 szkoły podstawowej.”

      SP10-7/2018

     3.

     Jolanta Golonko

     „Tajemnice przyrody. Program nauczania przyrody w klasie 4 szkoły podstawowej”

     SP10-9/2018

     4.

     Michał Kęska

     Program nauczania informatyki
     w szkole podstawowej „Lubię to!”

     kl. 4,  7

     SP10-7-15-2017

     5.

     Michał Kęska

     Program nauczania informatyki
     w szkole podstawowej „Lubię to!”

     kl. 6

      

     6.

     Teresa Król

     „Wędrując ku dorosłości”  Wychowanie do życia w rodzinie. Program nauczania dla klasy VIII szkoły podstawowej

     SP10-16/2018

     7

     Teresa Król

     „Wędrując ku dorosłości”  Wychowanie do życia w rodzinie. Program nauczania dla klasy V szkoły podstawowej

      

     8.

     Katarzyna Niedźwiedź,
     Jolanta Sochaczewska-Kuleta,

     Dorota Wosińska

     „Program nauczania języka angielskiego dla II etapu edukacyjnego w klasach IV – VIII”

     SP10-4-1/2017

     9.

     Tomasz Maćkowski

     „ Wczoraj i dziś. Program nauczania historii w klasach 4-8 szkoły podstawowej.

     SP10-4-2/2017

     10.

     Marcin Braun,

     Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska

     „ Matematyka z kluczem. Program nauczania matematyki dla klas 4-8 szkoły podstawowej.”

     SP10-4-4/2017

     11

     Marcin Braun,

     Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska

     „ Matematyka z kluczem. Program nauczania matematyki dla klas 4-8 szkoły podstawowej.”kl.6

      

     12.

     Lech Łabecki

     Marta Łabecka

     „ Jak to działa? Program nauczania techniki w szkole podstawowej.”

     SP10-4-5/2017

     13.

     Lech Łabecki

     Marta Łabecka

     „ Jak to działa? Program nauczania techniki w szkole podstawowej.”kl.6

      

     14.

     Teresa Król

     „Wędrując ku dorosłości”  Wychowanie do życia w rodzinie. Program nauczania w klasach VII  Szkoły Podstawowej

     SP10-4-6/2017

     15.

     Anna Zdziennicka

     „ Puls życia. Program nauczania biologii w klasach V-VIII szkoły podstawowej.”

     SP10-8/2017

     16.

     Ewa Maria Tuz
     Barbara Dziedzic

     „Program nauczania geografii
     w klasach V-VIII szkoły podstawowej. Planeta Nowa

     SP10-7/2018

     17.

     Marlena Derlukiewicz

     „Nowe słowa na start!” Program nauczania ogólnego języka polskiego
     w klasach IV-VIII szkoły podstawowej.

     SP10-4-11/2017

     18.

     Komisja Wychowania Katolickiego Episkopatu Polska

     „Pójść za Jezusem Chrystusem. Program nauczania religii dla gimnazjum” klasa VII i VIII

     SP10-7-9/2017

     19.

     Teresa Król

     „Wędrując ku dorosłości” program nauczania wychowania do życia
     w rodzinie dla uczniów klasy VII szkoły podstawowej

     SP10-7-10/2017

     20.

     Jadwiga Lukas
     Krystyna Onak

     Marta Ipczyńska

     Natalia Mrozkowiak

     Program nauczania plastyki w klasach 4-7 szkoły podstawowej „Do dzieła!”

     SP10-4-13/2017

     21.

     Urszula Kierczak

     Program wychowania fizycznego dla szkoły podstawowej „Rusz się człowieku”

     SP10-4/8-18/2017

     22.

     Ewa Maria Tuz
     Barbara Dziedzic

     „Program nauczania geografii w klasach V-VIII szkoły podstawowej”. Planeta nowa

     SP10-7/2018

     23.

     Grażyna Francuz-Ornat

     Teres Kulawik

     Program nauczania fizyki w szkole podstawowej. Spotkania z fizyką

     SP10-10/2018

     24.

     Michał Kęska

     Program nauczania informatyki
     w szkole podstawowej „Lubię to!”

     kl.  5, 8

     SP10-12/2018

     25.

     Paweł Piszczatowski

     Program nauczania języka niemieckiego dla początkujących w klasach VII i VIII szkoły podstawowej

     SP10-13/2018

     26.

     Teresa Król

     „Wędrując ku dorosłości” . Program nauczania wychowania do życia w rodzinie dla klasy IV szkoły podstawowej

     SP10-17/2017

     27.

     Teresa Król

     „Wędrując ku dorosłości” . Program nauczania wychowania do życia w rodzinie dla klasy VI szkoły podstawowej

      

     28.

     Monika Gromek

     Grażyna Kilbach

     „Lekcja muzyki” Program nauczania ogólnego muzyki w klasach 4-7 szkoły podstawowej

      

     29.

     Paweł Piszczatowski

     Program nauczania języka niemieckiego dla początkujących w klasach VII i VIII szkoły podstawowej

     SP10-7-17/2017

     30.

     Teresa Kulawik

     Maria Litwin

     Program nauczania chemii w szkole podstawowej

     SP10-7-19/2017

     31.

     Adriana Kloskowska

     „Z siłą aktywności ku przyszłości” program doradztwa zawodowego dla klasy VII szkoły podstawowej.

     SP10-4-12/2017

     32.

     Barbara Furman

     Program nauczania Wiedzy
     o społeczeństwie w szkole podstawowej „Dziś i jutro”

     SP10-18/2018

     33.

     Jarosław Słoma

     Program nauczania EDB w szkole podstawowej „Żyję i działam bezpiecznie”

     SP10-19/2018

     34.

     Anna Zdziennicka

     „ Puls życia. Program nauczania biologii w klasach V-VIII szkoły podstawowej.”

     SP10-8/2017

     35.

     Adriana Kloskowska

     „Z siłą aktywności ku przyszłości” program doradztwa zawodowego dla klasy VIII szkoły podstawowej.

     SP10-14/2018

      

      

      

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu
   • sp10inowroclaw@poczta.onet.eu
   • (52) 35-27-262
   • ul. Stanisława Przybyszewskiego 119 88-100 Inowrocław
 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • Świetnie! Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit