• Strona główna
 • RODO Na podstawie art. 37 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s.1), zwanego jako ,,RODO” informujemy, że w Szkole Podstawowej nr 10 im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych - p. Adama Mroczka, tel. +48 601 215 898, e-mail iodo@amster.eu
 • Szkoła Promująca Zdrowie
    • Wojewódzki Certyfikat Szkoły Promujacej Zdrowie

    •  

     Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Kasprowicza otrzymała certyfikat "Szkoły Promującej Zdrowie" z rąk wicedyrektora KPCEN - Pani Grażyny Szczepańskiej, wojewódzkiego koordynatora kujawsko-pomorskiej sieci szkół promujących zdrowie.

     Kapituła SzPZ, przyznając szkole  Wojewódzki Certyfikat "Szkoły Promującej Zdrowie", uznała, że placówka nasza  promuje zdrowie, tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej i podejmowaniu przez jej członków działań na rzecz zdrowia.Certyfikat został przyznany na okres 3 lat.

               Edukacja prozdrowotna od kilku lat jest w szkole ważnym elementem pracy dydaktyczno - wychowawczej. W związku z prowadzonymi działaniami na rzecz promowania zdrowia oraz   aktywnego i bezpiecznego spędzania wolnego czasu zrodził się pomysł zgłoszenia szkoły do udziału w projekcie ,,Szkoły Promujące Zdrowie”. Warunkiem uzyskania przez szkołę Certyfikatu było:
      
     • Nawiązanie kontaktu z  wojewódzkim koordynatorem sieci szkół promujących zdrowie.
     • Złożenie pisemnej deklaracji w tej sprawie.
     • Zapoznanie rady pedagogicznej, rady rodziców, pracowników niepedagogicznych oraz uczniów z koncepcją, strategią i modelem tworzenia SzPZ i uzyskanie przychylności na realizację projektu.
     • Powołanie szkolnego zespołu i koordynatora.
     • Podjęcie systemowych działań w zakresie promocji zdrowia – diagnoza, planowanie, realizacja, ewaluacja.
     • Opracowanie przez szkołę raportu działań oraz zatwierdzenie go przez wojewódzkiego koordynatora SzPZ.

     Przyznany szkole Certyfikat jest potwierdzeniem, że szkoła pracuje zgodnie z modelem szkoły promującej zdrowie oraz stanowi wyraz uznania dotychczasowych osiągnięć będących wynikiem wieloletniej pracy i zaangażowania całego zespół nauczycieli  przy wsparciu pani dyrektor Aliny Pacholskiej oraz pielęgniarki,  rodziców i uczniów, którzy chętnie podejmowali się działań na rzecz promocji zdrowia. 

     Na tym nie kończą się jednak nasze zadania dotyczące promocji zdrowia. W dalszym ciągu będziemy tworzyć środowisko sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników oraz będziemy podejmować nowe działania aby móc ubiegać się o nadanie kolejnych stopni Certyfikatu Szkół Promujących Zdrowie.

     Aktywność szkoły na płaszczyźnie promocji zdrowia została w tym roku szkolnym doceniona i uhonorowana podwójnie, poprzez otrzymanie „Certyfikatu Szkoły Promującej Profilaktykę Onkologiczną” oraz Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie.

     Otrzymanie tak znaczących wyróżnień jest wspólnym sukcesem całej społeczności szkolnej i  stanowi dodatkową motywację w kontynuowaniu pracy szkoły, zmierzającej do wychowania zdrowych, aktywnych i szczęśliwych uczniów.

      

      

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu
   • sp10inowroclaw@poczta.onet.eu
   • (52) 35-27-262
   • ul. Stanisława Przybyszewskiego 119 88-100 Inowrocław
 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • Świetnie! Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit