• Strona główna
 • RODO Na podstawie art. 37 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s.1), zwanego jako ,,RODO” informujemy, że w Szkole Podstawowej nr 10 im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych - p. Adama Mroczka, tel. +48 601 215 898, e-mail iodo@amster.eu
 • Szkoła Promująca Zdrowie
    • Sprawozdanie 2015/2016

    • Podsumowanie działań w ramach Szkoły Promującej Zdrowie

     - rok szk.2015/2016

     Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu

      

     Raport

     Problem priorytetowy, który był postawą do podjęcia działań w ramach Szkoły Promującej Zdrowie:

        Poprawa poziomu prawidłowych zachowań w zakresie odżywiania wśród uczniów.

     I. Działania:

     1. Przygotowywanie i degustacja zdrowych posiłków dla całej społeczności szkolnej przygotowywane przez uczniów poszczególnych klas dla całej społeczności szkolnej – 6.11.2015r., 11.04.2016r.

     2. Publikacje w gazetce szkolnej Dycha  poświęcone tematyce prozdrowotnej:

     -  walory zdrowotne różnych gatunków chleba, szczególnie chleba na  zakwasie – X

      - zdrowe przepisy uczniów – okolicznościowe wydania gazetki szkolnej – IV

     3. Kontynuowanie comiesięcznych obserwacji spożywania przez uczniów posiłków w szkole, szczególnie śniadań.

     4. Zorganizowanie w świetlicy szkolnej Debaty uczniowskiej nt. "Zdrowie na talerzu” - 30.11.2015r.

      Uczniowie podczas zajęć poszerzyli swoją wiedzę nt racjonalnych, zbilansowanych, posiłków pracując z tablicą interaktywną, a następnie tworząc zdrowy jadłospis oraz segregując produkty i układając zdrowe posiłki na talerzu.

     5.  Przygotowanie stołów wigilijnych i wielkanocnych  - zwrócenie uwagi na estetykę i dekorację  stołów – 22.12.2015r. i 23.03.2016r..

     6.  Realizacja szkolnego projektu Tydzień  Zdrowia pod hasłem:” W zdrowym ciele zdrowy duch” – 11.04 – 15.04.2016.

     7. Zaprezentowanie klasowych hodowli ziół oraz walorów zdrowotnych wyhodowanych gatunków przez uczniów klas 1-2 - IV

     8. Udział uczniów kl.1-6 w warsztatach dotyczących podstawowych zasad bezpieczeństwa nad wodą  oraz podstaw ratownictwa wodnego prowadzonych przez  zawodowych instruktorów i ratowników medycznych  Centrum Turystyki Wodnej PTTK -14.04.2016r.

     9. Przygotowanie przedstawienia pt. "Wizyta u dentysty" w ramach  „Adaptacyjnych spotkań u Jana” – 25.02.2016r.. Tematyka przedstawienia  w atrakcyjny i ciekawy sposób zapoznała dzieci z najważniejszymi zasadami oraz zaletami dbania o swoje zęby aby uśmiech dziecka był nie tylko synonimem radości i szczęścia ale też symbolem zdrowia.

     10. Realizacja całorocznych zajęć prozdrowotno - rekreacyjnych na  pływalni i lodowisku - rekreacja, nauka i doskonalenie pływania oraz jazdy na łyżwach.

     11. Prowadzenie całorocznych zajęć gimnastyki korekcyjnej w szkole dla uczniów kl.1-3 oraz na pływalni w ramach akcji „ Proste Plecy” na pływalni dla uczniów kl. 1-3 i 4-6

     12. Przeprowadzenie przez pielęgniarkę szkolną lekcji prozdrowotnych w kl. 1-6 dotyczących higieny osobistej oraz warsztatów z dla uczniów klas VI:  „Umiem wyznaczyć własne BMI; wiem, jak je zinterpretować”-  IX, IV.

     13. Zorganizowanie przerw „na sportowo”, aerobiku oraz ćwiczeń śródlekcyjnych w kl.1-6. W starszych klasach uczniowie sami przygotowali  zestawy ćwiczeń, które wykorzystywali podczas lekcji (2-4 min.) .Ćwiczenia śródlekcyjne mobilizowały uczniów do pracy a jednocześnie podnosiły efektywność prowadzonych lekcji.

     14. Udział w „ Białej Sobocie” - akcji propagującej zdrowy styl życia w Gimnazjum nr 2 w Inowrocławiu – 14.05.2016r..

     15. Organizowanie wystaw, ekspozycji w bibliotece szkolnej dotyczące tematyki prozdrowotnej- X,IV.

     16. Organizacja półkolonii zimowych w szkole - aktywne spędzanie czasu wolnego kl. I –VI

     II. Organizacja konkursów:

     1.Międzyszkolne konkursy:

     Międzyszkolny Konkurs Onkologiczny pn. "Żyję zgodnie z zaleceniami Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem"- 18.09. 2015r.

     2. Szkolne konkursy prozdrowotno-ekologicznych:

     - Konkurs plastyczny " Na zdrowie. Higiena sprzyja urodzie." - 15.04.2016r.

     - Konkurs na wykonanie prezentacji multimedialnej pt.: „Jak dbam o higienę osobistą?” -III

     - Konkurs dla uczniów klas I-III  pn." Właściwości zdrowotne owoców"- 15.04.2016r.

     - Konkurs plastyczny " Jedz smacznie, żyj zdrowo" połączony z wystawą pokonkursową- 11.01.2016r.IV

     3. Udział w konkursach międzyszkolnych o tematyce prozdrowotno- ekologicznej:

     - Turniej prozdrowotny dla klas VI " W zdrowym ciele zdrowy duch"- 5 listopada 2015 r.

     Organizator: Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Sławęcinku

     -  Antynikotynowy konkurs pt. "Walcz z nałogiem"  12 listopada 2015r:

     Organizator: Zespół Szkół Integracyjnych w Inowrocławiu

     Międzyszkolny konkurs ekologiczny dla kl. III i IV- 02.04. 2016r.

     Organizator: Zespół Szkół Integracyjnych w Inowrocławiu

     Międzyszkolny konkurs ekologiczny dla kl. V i VI - 09.04.2016r.

     Organizator : Szkoła Podstawowa nr 4 im. Janusza Kusocińskiego w Inowrocławiu

     Organizator: Zespół Szkół Integracyjnych im. Powstańców Wielkopolskich w Inowrocławiu

     Konkurs Przyrodniczy na wykonanie prezentacji multimedialnej pt.: "Woda jako cenne źródło życia" - 10.05.2016r.

     Organizator: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Panny Maryi w Inowrocławiu

     Międzyszkolny konkurs chemiczny "Przeciwdziałanie emisji zanieczyszczeń powietrza"- 12.05.2016r.

     Organizator: Gimnazjum nr 2 im. dra Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu

     Konkurs Prozdrowotno-Ekologiczny „Zdrowie a środowisko”- 12.05.2016r.

     Organizator: Gimnazjum nr 2 im. dra Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu

     III.  Spotkania  ze specjalistami od zdrowego stylu życia:

     - zorganizowanie na terenie szkoły wykładu poparty prezentacją multimedialną na temat Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem dla uczniów klas III, V, VI poprowadzony przez panią doktor Dianę Łożyńską-Podhrebelną - 18.09.2016r. z Centrum Onkologii w Bydgoszczy. Prelegentka w ciekawy i przystępny sposób przekazała rzetelną wiedzę na temat  źródeł powstawania nowotworów, zakresu, w jakim styl życia wpływa na ryzyko wystąpienia nowotworu oraz omówiła zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem. Pani doktor szczególnie zachęcała słuchaczy do wykonywania badań profilaktycznych i  podjęcia walki z otyłością,  poprzez zwiększenie aktywności fizycznej i  poprawę sposobu żywienia.

      

     IV. Wycieczki edukacyjne i krajoznawczo-rekreacyjne:

     - Wycieczka do punktu edukacji ekologicznej „Plast - Mar” w Balczewie -23-25.09.2015r. kl.1-3 i 4-6

     - Wycieczka do Kotliny Kłodzkiej i Parku Narodowego Gór Stołowych- kl.4-6 – 23-25.05.2016r.

     - Wycieczka do Myślęcinka - kl.1-3 i 4-6 – 16-17.05.2016r.

     - Wycieczka do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Inowrocławiu kl.4- 29.04.2016r.

     - Wycieczka do Regionalnego Punktu Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa mieszczącego się przy Powiatowym Szpitalu Wielospecjalistycznym im. L. Błażka- kl.6

     - Wycieczka na mecz piłki nożnej Polska-Serbia 23 marca 2016 r. INEA Stadion w Poznaniu.

     - Wycieczka na II Halowy Europejski Mityng Lekkoatletyczny „Copernicus Cup 2016r. – 12.02.2016r. Toruń.

     - Wyjazd  na finał Pucharu Orlika 17.10.2015- Warszawa

     V. Udział w programach, projektach, kampaniach i akcjach promujących zdrowy styl życia:

     1. Program Szkoła Promująca Profilaktykę Onkologiczną- Szkoła otrzymała certyfikat i tytuł "Szkoły Promującej Zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem"- Laureaci I miejsca w realizacji programu. Podjęte działania w ramach programu wpłynęły na zwiększenie zakresu wiedzy uczniów na temat zasad  Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem oraz zmotywowały uczniów i ich rodziny do prowadzenia zdrowego stylu życia.

     2. Program edukacyjny „Moje miasto bez elektrośmieci”. Zebraliśmy 322 punkty  z Funduszu Oświatowego. Uczniowie wiedzą  jakie zagrożenia dla środowiska stanowi ZSEE oraz potrafią wskazać w jaki sposób można te zagrożenia zminimalizować. Dzieci podczas zajęć w firmie PLAST MAR w Balczewie   poznały proces recyklingu i jego wpływ na środowisko.

     3. Program WF z Klasą -otrzymaliśmy certyfikat. Podjęte działania w ramach programu wpłynęły na zwiększenie aktywności na lekcjach i przerwach , podniesienie prestiżu WF-u i frekwencji na lekcjach oraz zwiększeniu zakresu wiedzy na temat zdrowego  trybu życia i prawidłowego odżywiania.

     4. Tydzień Chleba w Szkole w ramach "Ogólnopolskiej Kampanii Tydzień dobrego chleba i zdrowego stylu życia w szkole", zorganizowanej przez Fundację Dobre Życie .Otrzymaliśmy certyfikat.

     Dzięki kampanii uczniowie naszej szkoły mogli poznać smaki i walory zdrowotne pieczywa na zakwasie wypiekanego tradycyjnymi metodami oraz nauczyć się szacunku do chleba oraz osób, dzięki którym on powstaje.

     5. Antynikotynowe programy profilaktyczne: ” Nie pal przy mnie”, „Czyste powietrze wokół nas” „Znajdź właściwe rozwiązanie”. Podjęte działania w ramach programów wpłynęły na zwiększenie zakresu wiedzy uczniów na temat szkodliwości palenia czynnego i biernego. Swoją wiedzę i umiejętności uczniowie kl. VI utrwalili podczas festynu antynikotynowego" Moje miasto nie pali"

     6. Program "Śniadanie daje moc" - Przygotowanie przez klasy 0 –III śniadań samodzielnie lub z udziałem rodziców zgodnie z zasadami zdrowego i zrównoważonego odżywiania.

     7. Program „Owoce i warzywa  w szkole - Uczniowie trzy razy w tygodniu otrzymywali porcje warzyw i owoców, które wspólnie zjadali podczas przerwy śniadaniowej.

     8. Program "Chroń Dziecięce Uśmiechy" - Dzięki nowoczesnym materiałom uczniowie mogli w ciekawy i atrakcyjny sposób w formie ćwiczeń, gier, quizów  poznać najważniejsze zasady oraz zalety dbania o swoje zęby.

     9. Ogólnopolski Projekt Dobrych Uczynków „ Ziarenka Dobroci” – edycja V „ Dzieci -  Środowisku”- Otrzymanie certyfikatu

     10. Projekt Szkolny Klub Bezpieczeństwa - Uczniowie systematycznie i aktywnie działali na rzecz ekologii i poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego wśród lokalnej społeczności - w szkole, jak i poza nią.

     11. Projekty w ramach programu  eTwinning - Zdrowe przepisy z naszych krajów

     Uczniowie we współpracy ze szkołami z Włoch i Hiszpanii brali udział w projekcie o zdrowym jedzeniu. Podczas trwania projektu uczniowie dowiedzieli się o nawykach żywieniowych krajów partnerskich, dowiedzieli się, jakie są popularne owoce i warzywa uprawiane w tych krajach. Uczestnicy projektu wymienili się także nagranymi na video instrukcjami krok po kroku na przygotowanie niektórych zdrowych potraw z naszych krajów. Podsumowaniem projektu było wspólne śniadanie z naszymi rówieśnikami z Włoch, czyli wideokonferencja podczas  której „na żywo” zaprezentowaliśmy co zwykle jemy na śniadanie. Projekt wzbudził w uczniach dużo entuzjazmu i był ciekawym sposobem na wymianę zdrowych posiłków między kolegami z Włoch, i Hiszpanii. Materiały były umieszczane na platformie TwinSpace.

     VI. Współpraca ze środowiskiem i instytucjami wspomagającymi  realizację w/w działań:

     -  Centrum Onkologii  im. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy

     -  Wydział Oświaty  Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miasta Inowrocławia

     -  Wydział  Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia Urzędu Miasta Inowrocławia

     -  Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa Urzędu Miasta Inowrocławia

     -  Inowrocławska Fundacja Ekologiczna

     -  Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Inowrocławiu

     -  Piekarnia-Cukiernia Piotr i Maciej Jóźwiakowie

     - ,,Cuiavia” Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Inowrocławiu

     -  Oddział Rejonowy PCK w Inowrocławiu

     -  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna  w Inowrocławiu

     -  Przetwórnia Owoców i Warzyw z Lubawy

     -  Komenda Powiatowa Policji w Inowrocławiu

     -  pielęgniarka szkolna oraz rodzice zatrudnieni w służbie zdrowia

     -  Centrum Turystyki Wodnej PTTK

     -  Kujawsko-Pomorska Akademia piłki nożnej i Tenisa Ziemnego

     -  Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu

     -  Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr10 im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu

      

     VII.  Udział nauczycieli , uczniów, rodziców oraz pracowników administracji i obsługi w wykładach/spotkaniach/akcjach związanych z  programem Szkoły Promującej Zdrowie 

      

     1.Udział w I Noworocznej Konwencji Fitness, która odbyła się w  Hali Sportowej "Kujawianka" w Inowrocławiu.  Celem imprezy było rozpropagowanie zdrowego stylu życia i prezentacja ciekawych form fitness.

     2. Udział w warsztatach Zumby Fitness - 8 marca 2015r. Organizatorem zajęć był Inowrocławski Klub Osiedlowy "Przydomek".

     3. Uczestnictwo w wiosennej akcji pt. Biegam, bo lubię czyli cyklicznych sobotnich spotkań na  stadionie im. Inowrocławskich Olimpijczyków przy ul. Wierzbińskiego 2.

     4. Udział w „ Białej Sobocie” - akcji propagującej zdrowy styl życia w Gimnazjum nr 2 w Inowrocławiu – 14.05.2016r..

     5. Udział w imprezie prozdrowotnej pod hasłem „Zdrowie naszych mam” w  PARIS w Centrum Onkologii w Bydgoszczy – 4.06.2016r

      

     Ewaluacja

     W wyniku analizy posiadanej dokumentacji, informacji zwrotnej od dzieci, rodziców, nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi( bieżące rozmowy, wywiady),  stwierdziliśmy szereg korzystnych zmian w zakresie wiedzy, przekonań, umiejętności i działań na rzecz własnego zdrowia. Dzieci są skłonne dbać o siebie i własne zdrowie, są świadome, że wymaga to wysiłku i aktywności, a jednocześnie wiedzą, że dbanie o zdrowie jest przyjemnością. Rodzice chętnie wspomagali nasze działania, tworzyli zdrowe środowisko w domu. Zauważyliśmy też, że wspólne działania przyczyniły się do większej integracji szkoły ze środowiskiem lokalnym.

     Zrealizowanie zaplanowanych działań w roku szkolnym 2015/2016 było możliwe dzięki wielkiemu zaangażowaniu całej Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz stowarzyszeń  i instytucji działających w naszym mieście i w regionie.

     O wszelkich działaniach szkoły promujących zdrowy styl życia można zobaczyć na stronie naszej szkoły www.sp10ino.edupage.org.pl oraz  na szkolnym blogu:

     http://blogiceo.nq.pl/ruchtozdrowiesp10inowroclaw/

      

     Do pozytywnych stron realizowanego projektu należy zaliczyć:

     1.Korzystne zmiany w zakresie wiedzy, umiejętności dotyczące racjonalnego, zdrowego odżywiania się.

     2. Wzrost aktywności ruchowej wśród całej społeczności szkolnej.

     3. Poznanie potrzeb własnego ciała,  lepsze samopoczucie, wzrost samooceny

     4. Integrowanie społeczności klasowej i szkolnej.

     5. Uatrakcyjnianie czasu wolnego.

     6. Podnoszenie atrakcyjności działań szkoły.

     7. Wzbogacanie realizacji programu profilaktyki szkolnej o nowe rozwiązania.

     Wnioski do dalszego działania:

     Po przeprowadzonej diagnozie w postaci obserwacji, wywiadu oraz dokumentacji cała społeczność szkolna stwierdziła, że efekty naszych działań zadowalają nas i mobilizują do dalszej pracy dlatego należy kontynuować działania dotyczące zdrowego stylu życia.

      

                                                                                                                   Katarzyna Kurtysiak

                                                                                                                     Elżbieta Rynarzewska

                                                                                                                        Anna Witecka-Słomion

      

     Ta strona może zawierać podstawowe informacje na temat Twojej szkoły. Można je zmienić w każdej chwili. Opis sposobu dokonywania zmian znajduje się tutaj: http://help.edupage.org/

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu
   • sp10inowroclaw@poczta.onet.eu
   • (52) 35-27-262
   • ul. Stanisława Przybyszewskiego 119 88-100 Inowrocław
 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • Świetnie! Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit