• Strona główna
 • RODO Na podstawie art. 37 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s.1), zwanego jako ,,RODO” informujemy, że w Szkole Podstawowej nr 10 im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych - p. Adama Mroczka, tel. +48 601 215 898, e-mail iodo@amster.eu
 • Szkoła Promująca Zdrowie
    • Harmonogram 2013/2014

    •  

     Działania w programie „szkoła promująca zdrowie” rok szkolny 2013/2014

      

     Koordynatorzy projektu: Anna Witecka - Słomion, Elżbieta Rynarzewska, Katarzyna Kurtysiak

     Lp.

     Działanie

     Termin

     Osoby odpowiedzialne

     1.  

     Karty obserwacji spożywania posiłków w szkole

     Raz w miesiącu od października

     Wychowawcy klas

     1.  

     Turniej zdrowia klasy 4-6.

     czerwiec

     Grażyna Jaśniowska

     1.  

     Turniej zdrowia klasy 0-3.

     czerwiec

     Barbara Herrmann

     1.  

     Wystawka biblioteka, gromadzenie materiałów o zdrowiu

     cały rok

     Elżbieta Rynarzewska

     1.  

     Udział w programie „Śniadanie daje moc”

     Październik/listopad

     Barbara Herrmann

     1.  

     „Owoce  w szkole”

     cały rok

     Dyrektor szkoły

     1.  

     Udział w kampanii edukacyjnej „Uwaga Nadwaga”

     Wrzesień - listopad

     E. Rynarzewska A.Witecka - Słomian

      

     1.  

     Udział w programie „Mam kota na punkcie mleka”

     Cały rok

     Hanna Miler-Slawiczek

     1.  

     „Zdrowy posiłek w szkole” – regulamin zdrowego odżywiania.

     Wrzesień 2013

     Renata Wilbik

     1.  

     Tydzień zdrowia

     Kwiecień  2014

     Wychowawcy klas

     1.  

     Szkolny konkurs wiedzy o zdrowiu dla klas 4-6

     koniec marca

     Anna Witecka-Słomion, Elżbieta Rynarzewska

     1.  

     Szkolny konkurs plastyczny o zdrowym żywieniu dla klas 0-6.

     I semestr

     Barbara Herrmann

     1.  

     Przedstawienie o tematyce zdrowym żywieniu – scenki klasy 4-6.

     II semestr/kwiecień

     Grażyna Jaśniowska

     1.  

     Przedstawienie o tematyce zdrowia – scenki klasy 0-3.”Zdrowe posiłki”

     II semestr/kwiecień

     Barbara Herrmann

     1.  

     Prezentacja multimedialna o tematyce zdrowotnej dla klas  4-6.

     Kwiecień/maj

     Małgorzata Marcjan,

     1.  

     Wykonanie i degustacja  przez uczniów zdrowych posiłków klasy

     1-3 kanapki, klasy 4-6 sałatki.

       X -  kl.2 i 5

       XI - kl.1 i 4

       XII - kl.3 i 6

       I - kl.2 i 5

       II - kl.3 i 6

       III- kl.1 i 4

       V- kl. 3 i 6

       VI - kl. 2 i 5

     Wychowawcy klas

     1.  

     Konkurs literacki „Fraszka”, „Komiks” klasy 4-6.

     II semestr

     Grażyna Jaśniowska

     1.  

     Konkurs na najpiękniej udekorowany stół świąteczny – estetyka podania posiłku klasy 0-6.

     I semestr, grudzień, wigilie klasowe

     E. Rynarzewska

     K. Kurtysiak

     1.  

     Propagowanie zdrowego stylu życia w edukacji polonistycznej.

     cały rok

     Grażyna Jaśniowska

     1.  

     Konkurs historyczno-przyrodniczy „Poznajemy pochodzenie warzyw i owoców”.

     II semestr

     Klasy 0-3 Hanna Miler-Slawiczek

     Klasy 4-6 Anna Witecka-Słomion

     1.  

     Leki z domowej apteki , czyli o zdrowotnych właściwościach ziół - biblioteka/prezentacja , możliwość degustacji niektórych

     I semestr

     E. Rynarzewska, A. Witecka-Słomion

     1.  

     Współpraca z Flandrią. Spotkanie  z dietetykiem dla dzieci i rodziców . Natur House

     15. 10 2013r.uczniowie

     22.10.2013r. rodzice

     K. Kurysiak

     1.  

     Współpraca z mleczarnią i piekarnią – promocja zdrowego żywienia.

     II semestr

     Anna Witecka-Słomion

     1.  

      

     Wycieczka do wytwórni wód mineralno-leczniczych – zapoznanie z technologią i walorami zdrowotnymi rodzimych wód.

     II semestr

     Renata Wilbik

     1.  

     Realizacja programów ”Nie pal przy mnie”, „Czyste powietrze wokół nas”

     Cały rok

     K. Kurtysiak

         26.

      

     Pedagogizacja rodziców

      II semestr

     K.Kurtysiak

      

      

      

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu
   • sp10inowroclaw@poczta.onet.eu
   • (52) 35-27-262
   • ul. Stanisława Przybyszewskiego 119 88-100 Inowrocław
 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • Świetnie! Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit