• Strona główna
 • RODO Na podstawie art. 37 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s.1), zwanego jako ,,RODO” informujemy, że w Szkole Podstawowej nr 10 im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych - p. Adama Mroczka, tel. +48 601 215 898, e-mail iodo@amster.eu
 • Szkoła Promująca Zdrowie
    • Sprawozdanie 2013/2014

    • Podsumowanie działań w ramach Szkoły Promującej Zdrowie - rok szk.2013/2014

     Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu

     Raport

      

     Problem priorytetowy, który był postawą do podjęcia działań w ramach Szkoły Promującej Zdrowie w  roku szk.2013/2014:

      

     ZDROWE ODŻYWIANIE UCZNIÓW, NAUCZYCIELI JAKO STYL ŻYCIA DLA CAŁEJ RODZINY

      

     I. Działania:

     1. Comiesięczne przygotowywanie i degustacja zdrowych posiłków dla całej społeczności szkolnej przygotowywane przez uczniów poszczególnych klas dla całej społeczności szkolnej. Uczniowie klas 1-3 przygotowywali kanapki, a starsi uczniowie sałatki.

     2. Opracowanie regulaminu zdrowego odżywiania pn.: „Zdrowy posiłek w szkole” oraz  prowadzenie comiesięcznych obserwacji spożywania przez uczniów posiłków w szkole, szczególnie śniadań, zgodnie z  regulaminem. .

     3.  Przygotowywanie stołów wigilijnych i wielkanocnych  - estetyka i dekoracja  stołów.

     4.  Zorganizowanie Tygodnia Zdrowia pod hasłem ,” Chcę żyć zdrowo”.

     5. Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjne na  pływalni i lodowisku oraz zajęcia z gimnastyki korekcyjnej i SKS-y.

     6. Organizacja szkolnych konkursów prozdrowotno-ekologicznych:

     -  Konkurs plastyczny " Jedz smacznie, żyj zdrowo"

     - Konkurs na najpiękniej udekorowany i estetyczny stół świąteczny pn. ,,Klasowe stoły wigilijne”

     - Konkurs plastyczny pn.: ”Pszczoły przyjaciółmi wiosny”

     - Konkurs na ciekawą fraszkę lub wiersz na temat „Pszczoła przyjacielem człowieka

     - Konkurs plastyczny na projekt graficzny logo "Szkoły promującej zdrowie"

     - Konkurs plastyczny pt " Wiem, co jem"

     - Konkurs wiedzy o zdrowiu dla klas IV-VI

     - Konkurs wiedzy ekologicznej dla klas IV-VI

     - Konkurs na wykonanie prezentacji multimedialnej  pt.: ‘’Zasady zdrowego żywienia

     - Konkurs wiedzy ‘’O pochodzeniu warzyw i owoców” dla uczniów klas O-III i IV-VI

     - Konkurs na komiks o tematyce zdrowotnej dla kl.4-6

     7. Udział w konkursach międzyszkolnych:

     - Międzyszkolny konkurs  na najciekawsze hasło promujące tegoroczną akcję Dnia bez Samochodu: ” Czyste powietrze- to Twój ruch”

     - Międzyszkolny konkurs wiedzy dla klas III i IV

     - Międzyszkolny konkurs prozdrowotno- ekologiczny ,,Zdrowie a Środowisko

     Organizator: Gimnazjum nr 2 im. dra Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu.

     - Międzyszkolny Konkurs Przyrodniczo - Ekologiczny pt. "Z przyrodą na Ty"

     Organizator: Szkoła Podstawowa nr 4 im. Janusza Kusocińskiego w Inowrocławiu

     - Międzyszkolny Konkurs Przyrodniczo - Ekologiczny pt. "Z przyrodą na Ty"

     Organizator: Szkoła Podstawowa nr 4im. Janusza Kusocińskiego w Inowrocławiu

      

     - Międzyszkolny konkurs na wykonanie prezentacji multimedialnej pt.: „ Środki transportu na przestrzeni wieków”

     Organizator: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Panny Maryi w Inowrocławiu

     8. Udział w XIV Sejmiku Ekologicznym pt.: „ Transport i aktywność ruchowa”, w Szkole Podstawowej nr 2 w Inowrocławiu, którego tegorocznym celem było uświadomienie lepszego wyboru między środkiem transportu, a aktywnością ruchową, która wpływa pozytywnie wpływa na nasze zdrowie oraz w          „ Białej Sobocie” - akcji propagującej zdrowy styl życia w Gimnazjum nr 2 w Inowrocławiu.

     9. Udział  w szkoleniu z zakresu udzielania pierwszej  pomocy przedmedycznej przez ratowników medycznych z firmy Medical-Trans..

     10. Organizowanie wystaw, ekspozycji oraz lekcji poświęconych zdrowemu odżywianiu i właściwościom zdrowotnym ziół pn. „ Leki z Bożej apteki ”w bibliotece szkolnej.

     11. Publikacje w gazetce szkolnej Dycha nr 8/152 ; 9/153 poświęcone tematyce prozdrowotnej.

     12.  Spotkania  ze specjalistami od profilaktyki żywieniowej i zdrowego stylu życia:

     - warsztaty kulinarne prowadzone przez dietetyka p. Krzysztofa Karwata  dla uczniów klasy VI

     - lekcje w kl.1-6 prowadzone przez dietetyka p. Aleksandrę Karolak w ramach ogólnopolskiej kampanii ,”Uwaga nadwaga”

     - wykład poparty prezentacją multimedialną na temat Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem dla uczniów klas III, V, VI poprowadzony przez dr. n med. Tomasza Mierzwę w ramach programu Szkoły Promującej Profilaktykę Onkologiczną.

     - prelekcja dla kl.I-III poparta prezentacją multimedialną na temat pochodzenia oraz walorów zdrowotnych naturalnej wody mineralnej „Inowrocławianki” poprowadzona przez panią Stolarską Joannę z Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Inowrocławiu.

     13. Wycieczki edukacyjne i krajoznawczo-rekreacyjne:

     - Wycieczka do Eko-Miasteczka w ramach projektu Polskiej Fundacji Ochrony Zasobów Wodnych „Eko-miasto - zwiększanie świadomości ekologicznej mieszkańców"- kl.1-6

     - Wycieczka do Muzeum Brudu i Mydła w Bydgoszczy kl.0-3

     - Wycieczka do Warszawy kl.4-6

     - Wycieczka do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Inowrocławiu kl.4 i oddział „0”

     - Wycieczka do Gospodarstwa Pszczelarskiego Elżbiety i Zbigniewa Pawłowskich w Tupadłach- kl.5-6

     - Wycieczka do Regionalnego Punktu Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa mieszczącego się przy Powiatowym Szpitalu Wielospecjalistycznym im. L. Błażka- kl.6

     -  Wycieczka do  Barczewa - zabawy ruchowe i integracyjne w leśnym kompleksie połączone z realizacją ścieżki dydaktycznej na terenie rezerwatu przyrody  kl.0-6

     13. Zorganizowanie festynu rodzinnego „ Czas na zdrowie” propagującego m.in. regionalną, zdrową żywność ekologiczną oraz aktywność  fizyczną.

     14. Akcje prozdrowotno-ekologiczne: Sprzątanie Świata, Dzień bez Samochodu, Dzień Ziemi.

      

     Udział w programach, projektach, kampaniach i akcjach promujących zdrowy styl życia:

     -  Szkoła Promująca Zdrowie

     -  Szkoła Promująca Profilaktykę Onkologiczną

     -  Czas na  Zdrowie

     -  Śniadanie daje moc

     -  Owoce w szkole

     -  Mleko w szkole

     -  Mam kota na punkcie mleka

     -  Ogólnopolska Kampania „Uwaga nadwaga”

     -  Nie pal przy mnie, proszę

     -  Znajdź właściwe rozwiązanie

     -  Czyste powietrze wokół nas

     -  Zachowaj trzeźwy umysł

     -  Moje Miasto bez Elektrośmieci

     -  Klub Czterech Żywiołów

     -  Wojewódzkie Dni Szkoły w Ruchu

     -  Z „Kujawskim” Pomagamy Pszczołom

     -  Listy do Ziemi

     Współpraca ze środowiskiem i instytucjami wspomagającymi  realizację w/w działań:

     -  Centrum Dietetyczne NaturHouse

     -  Centrum Onkologii  im. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy

     -  Wydział Oświaty  Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miasta Inowrocławia

     -  Wydział  Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia Urzędu Miasta Inowrocławia

     - Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa Urzędu Miasta        Inowrocławia

     -  Inowrocławska Fundacja Ekologiczna

     -  Fundacja ekologiczna ARKA

     -  Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Inowrocławiu

     -  Zakład Produkcji Wód, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Inowrocławiu

     -  Zakłady Tłuszczowe Kruszwica S.A.

     -  Klub KSM „Przydomek”

     -  Biblioteka Miejska im. Jana Kasprowicza

     -  Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy ,,Flandria”,

     -  Piekarnia-Cukiernia Piotr i Maciej Jóźwiakowie

     - ,,Cuiavia” Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Inowrocławiu

     -  Ratownicy medyczni z firmy „ Medical-Trans”

     -  Oddział Rejonowy PCK w Inowrocławiu

     -  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna  w Inowrocławiu

     -  Gospodarstwo Pszczelarskie Elżbiety i Zbigniewa Pawłowskich w Tupadłach

     -  Przetwórnia Owoców i Warzyw z Lubawy

     -  Komenda Powiatowa Policji w Inowrocławiu

     -  pielęgniarka szkolna oraz rodzice zatrudnieni w służbie zdrowia

     -  Kościół pw. św. Antoniego w Inowrocławiu

     -  Inowrocławski Klub Sportowy ,,Karate”

      -  sklep ze zdrową żywnością „Zdrowy domek”

     -  rolnicy produkujący zdrową żywność z dzielnicy Szymborze

      

      

     II Udział nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w wykładach/spotkaniach/akcjach związanych z  programem Szkoły Promującej Zdrowie  - rok szkolny2013/2014

      

     Nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi Szkoły Podstawowej nr 10 w Inowrocławiu byli uczestnikami następujących wykładów, spotkań, akcji, zajęć:

      

     1.Wykład dotyczący zasad zdrowego odżywiania, który odbył się w placówce 22 października 2013r. Podczas spotkania specjalista ds. żywienia, p. Aleksandra Karolak, zwróciła uwagę na problemy nadwagi i otyłości , zagrożenia zdrowotne z nimi związane oraz zachęciła do dbania o swoje zdrowie i podjęcia walki ze zbędnymi kilogramami, ale metodami, które będą zdrowe i które będą owocowały zmianą sposobu żywienia na lepsze.

     Organizatorem spotkania było Centrum Dietetyczne Natur House w ramach ogólnopolskiej kampanii  "Uwaga nadwaga”.

     2. Wykład pt. „Jesteśmy tym, co jemy. Odżywianie a zdrowie”- 24 października 2013r., godz.17.00

     Wykład zaprezentował Szymon Chrzanowski – specjalista w zakresie dietetyki i psychodietetyki. Podczas prelekcji dowiedzieliśmy się m.in. jak wygląda i jak powinna wyglądać dieta przeciętnego Polaka, jakie są skutki niewłaściwego odżywiania, jak należy wybierać produkty żywnościowe podczas zakupów, a także czym jest tzw. piramida żywieniowa. Dietetyk zwrócił szczególną uwagę na odpowiednią dietę bogatą m.in. w owoce, warzywa, ryby, produkty pełnoziarniste, jak również ćwiczenia fizyczne, odpowiednią długość snu, relaks oraz kontrolowanie swojego stanu zdrowia poprzez regularne badania profilaktyczne.
     Mówiąc o aktywności fizycznej, prelegent podkreślił bardzo ważną rolę regularnego ruchu w zapobieganiu i leczeniu wielu chorób, głównie wciąż narastającego problemu otyłości.

     Wykład zorganizował Urząd Miasta Inowrocławia we współpracy z Biblioteką Miejską im. Jana Kasprowicza.

      

     3 . Spotkanie „Godzinka dla zdrowia”-  25 października 2013r.

     Celem spotkania było zaprezentowanie uczestnikom, jak zacząć nowe życie – pełne energii i dobrego samopoczucia”. Prelekcja dotyczyła właściwego odżywiania, roli wody, właściwego białka, walki ze złymi nawykami.
     Mieliśmy okazję zmierzyć poziom tkanki tłuszczowej (ze wskazaniem stopnia zagrożenia miażdżycą i zawałem).

     Organizatorem spotkania był KSM Przydomek w Inowrocławiu.

      

     4 .Wykład pt.; „Stres. Jak z nim żyć i pracować?” - 3 grudnia 2013 r., godz. 17.00

     Prelekcję wygłosiła psycholog Karolina Domińska , która wyjaśniła nam  co to jest stres, jakie są jego rodzaje i objawy. Mówiąc o źródłach stresu psycholog wymieniła środowisko, w którym żyjemy, styl życia, sposób myślenia i nasze nastawienie. Na wykładzie został również omówiony problem wypalenia zawodowego i przykładowe sposoby rozładowania problemów powodujących stres w pracy.

     Prelekcja odbyła się w Saloniku Artystyczno- Literackim Biblioteki Miejskiej w Inowrocławiu.

     Wykład zorganizował Urząd Miasta Inowrocławia we współpracy z Biblioteką Miejską im. Jana Kasprowicza.

      

     5. Pokaz produktów Grupy Philipiak - 17 stycznia 2014 r., o godz. 18.00

     Przedstawiciele Grupy Philipiak promowali zdrowy styl życia poprzez dobór najwyższej klasy produktów w oparciu o najnowsze technologie i badania medyczne oraz prozdrowotną działalność edukacyjną.

      Podczas spotkania zobaczyliśmy jak można przygotować potrawy w ich własnych sokach i olejach, unikając przegrzania lub spalenia, aby zachować jak najwięcej witamin, protein i minerałów, z zastosowaniem rozmaitych metod gotowania koncentrujących się na zachowaniu składników odżywczych, z zachowaniem lekkości i zdrowotności potraw bez dodatku soli.

     Spotkanie odbyło się w Hotelu ,,Park”  w Inowrocławiu.

     Organizatorem spotkania była firma Philipiak Polska.

      

     6. Spotkanie pt. ,,Choroby cywilizacyjne a dieta” z Jerzym Maslanky – 21 grudnia 2014 r., o godz. 18.00

     Podczas spotkania Jerzy Maslanky, autor książek propagujących medycynę ekologiczną i zdrowy tryb życia opowiedział o zależnościach między chorobami cywilizacyjnymi a dietą. Wypowiedź stanowiła punkt wyjścia do szerszej dyskusji na temat poznawania potrzeb własnego ciała, zdrowej i szkodliwej dla ludzkiego organizmu żywności, profilaktyki chorób oraz przeciwdziałania skutkom życia w zanieczyszczonym środowisku.

     Spotkanie odbyło się w Saloniku Artystyczno-Literackim przy ul. Kilińskiego 16.

     Organizatorem spotkania była Biblioteka Miejska w Inowrocławiu.

      

     7. Akcja pt. Biegam, bo lubię – IX -XII

      Przyłączyliśmy się do jesiennej akcji pt. Biegam bo lubię, czyli cyklicznych sobotnich spotkań na  stadionie im. Inowrocławskich Olimpijczyków przy ul. Wierzbińskiego 2 w miesiącach wrzesień – grudzień.

     Dzięki tym spotkaniom oraz opiece wykwalifikowanego trenera lekkiej atletyki mieliśmy okazję dowiedzieć się nie tylko jak prawidłowo biegać, ale też jak przeprowadzić rozgrzewkę i jak właściwie się rozciągać.

     Poza tym była to wspaniała okazja do wspólnego i zdrowego spędzenia czasu wolnego, a u niektórych z nas, początkujących biegaczy, zaszczepiła biegowego bakcyla i dała początek niekończącej się biegowej przygodzie.

     Organizatorem akcji był Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu.

      

     8 .Zajęcia zdrowotno – rehabilitacjne  – I-II

     Braliśmy udział w zajęciach zdrowotno – rehabilitacyjnych na basenie. Dzięki fachowej opiece trenera mieliśmy okazję poprawić kondycję fizyczną , samopoczucie oraz usprawnić procesy metaboliczne organizmu.

     Poza tym jest to doskonały sposób na aktywne spędzanie czasu wolnego.

     Organizatorem zajęć było sanatorium „Kujawiak” w Inowrocławiu.

      

     9. Wykład pt. „Przesilenie wiosenne a dieta”- 13 marca 2014r

      Uczestniczyliśmy w  wykładzie pt. „Przesilenie wiosenne a dieta”, który poprowadził specjalista w zakresie dietetyki i psychodietetyki mgr Szymon Chrzanowski.

     Prelekcja odbyła się w Saloniku Artystyczno- Literackim Biblioteki Miejskiej w Inowrocławiu.

      Organizatorem spotkania był Urząd Miejski Miasta Inowrocławia oraz Biblioteka Miejska im. Jana Kasprowicza.

      

     10. Wykład pt. "Między stresem a depresją"- 31 maja 2014r.

     Uczestniczyliśmy w wykładzie pt. "Między stresem a depresją", który wygłosił dr Zdzisław Ples - psycholog i teolog Podkowiańskiej Wyższej Szkoły Medycznej, specjalizujący się w popularyzowaniu wiedzy wyjaśniającej naturę stresu i depresji oraz sposoby radzenia sobie z nimi. Wykład wzbogacony pokazem multimedialnym  obejmował m. in. wiedzę na temat rodzajów stresu i depresji, skrajnych stanów psychicznych, sposoby radzenia sobie ze stresem oraz  przeciwdziałaniem depresji.

     Organizatorem spotkania  był Klub "Kopernik" Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Inowrocławiu.

      

     11. Wykład pt.: „Profilaktyka chorób układu krążenia/serca”- 5 czerwca 2014r

     Wykład wzbogacony prezentacją multimedialną  poprowadził Dr. Roman Pawlak,  profesor odżywiania na East Carolina University w Stanach Zjednoczonych, autor szeregu badań naukowych opublikowanych w amerykańskich i międzynarodowych pismach nayukowych, a także autor książek "I am the Lord who jeals you", "W obronie wegetarianizmu", "Zdrowe odżywianie bez tajemnic" oraz współautor książki "Matka wegetarianka i jej dziecko".

     Podczas spotkania dowiedzieliśmy się o czynnikach, które w ponad 90% odpowiedzialne są za ryzyko wystąpienia zawału serca oraz co w znacznej mierze przyczynia się do powstawania choroby wieńcowej.

     Spotkanie odbyło się w Solanki Medical SPA przy ul. Wilkońskiego 23 w Inowrocławiu.

     Organizatorami spotkania byli: Chrześcijańska Służba Charytatywna, Klub Kopernik KSM i „Solanki Medical SPA”.

      

      

     Efektem w/w działań jest przede wszystkim:

     -  poznanie potrzeb własnego ciała

     - wzrost świadomości w zakresie zdrowego odżywiania

     - zmiana sposobu żywienia

     - radzenie sobie z problemem wypalenia zawodowego i stresem w pracy

     - częstsze kontrole własnego stanu zdrowia-badania profilaktyczne

     - podjęcie aktywności fizycznej

     - poprawa kondycji fizycznej

     - nabranie większej pewności siebie, lepsze samopoczucie, wzrost samooceny

     - aktywne spędzanie czasu wolnego

     Efekty naszych  działań przekładają się również na prawidłowe funkcjonowanie naszych rodzin, gdyż  Zdrowa kobieta, to zdrowa rodzina!

      

     III. Ewaluacja

      

     W wyniku analizy posiadanej dokumentacji, informacji zwrotnej od dzieci, rodziców, nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi( bieżące rozmowy, wywiady),  stwierdziliśmy szereg korzystnych zmian w zakresie wiedzy, przekonań, umiejętności i działań na rzecz własnego zdrowia. Dzieci są skłonne dbać o siebie i własne zdrowie, są świadome, że wymaga to wysiłku i aktywności, a jednocześnie wiedzą, że dbanie o zdrowie jest przyjemnością. Nie wszyscy rodzice włączyli się w różne działania, imprezy, spotkania. Zauważyliśmy też, że wspólne działania przyczyniły się do większej integracji szkoły ze środowiskiem lokalnym.

          Nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi brali udział w wykładach/spotkaniach/akcjach związanych ze zdrowym odżywianiem, aktywnością ruchową, higieną pracy, czego efekty w dużym stopniu przełożyły się również na prawidłowe funkcjonowanie naszych rodzin, gdyż  Zdrowa kobieta, to zdrowa rodzina! ( mamy tylko jednego mężczyznę w naszym szkolnym gronie).

         Zrealizowanie zaplanowanych działań było możliwe dzięki wielkiemu zaangażowaniu całej Rady Pedagogicznej. Nauczyciele, wychowawcy, opiekun PCK, opiekun SU, pielęgniarka szkolna oraz stowarzyszenia  i instytucje działające w naszym mieście w regionie przyczyniły się do realizacji projektu w roku szkolnym 2013/2014.

      

     O wszelkich działaniach szkoły promujących zdrowy styl życia można zobaczyć na stronie naszej szkoły www.sp10ino.edupage.org.pl (strona działa od stycznia 2013r.)

     Do pozytywnych stron realizowanego projektu należy zaliczyć:

     1.Korzystne zmiany w zakresie wiedzy, umiejętności dotyczące racjonalnego, zdrowego odżywiania się.

     2. Integrowanie społeczności klasowej i szkolnej.

     3. Uatrakcyjnianie czasu wolnego.

     4. Podnoszenie atrakcyjności działań szkoły.

     5. Kształtowanie prawidłowych zasad i nawyków żywieniowych .

     6. Wzbogacanie realizacji programu profilaktyki szkolnej o nowe rozwiązania.

     Wnioski do dalszego działania

     1.Po przeprowadzonej diagnozie w postaci wywiadu oraz ankiet  cała społeczność szkolna

     stwierdziła, że  należy kontynuować działania dotyczące zdrowego stylu życia.

     2. Efekty naszych działań zadowalają nas i mobilizują do dalszej pracy, oczekujemy jednak większego zaangażowania rodziców dla wspólnie ustalonych działań.  

     3. Mamy nowe pomysły na wzbogacenie naszych działań, dalej będziemy kontynuować priorytet: ,, Zdrowe odżywianie uczniów, nauczycieli jako zdrowy styl życia dla całej rodziny”, kładąc większy nacisk na kulturę spożycia posiłków.

      

     Katarzyna Kurtysiak

     Elżbieta Rynarzewska

      Anna Witecka-Słomion

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu
   • sp10inowroclaw@poczta.onet.eu
   • (52) 35-27-262
   • ul. Stanisława Przybyszewskiego 119 88-100 Inowrocław
 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • Świetnie! Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit