• Strona główna
 • RODO Na podstawie art. 37 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s.1), zwanego jako ,,RODO” informujemy, że w Szkole Podstawowej nr 10 im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych - p. Adama Mroczka, tel. +48 601 215 898, e-mail iodo@amster.eu
 • Szkoła Promująca Zdrowie
    • Sprawozdanie 2016/2017

    • https://sp10ino.edupage.org/elearn/pics/text/text_text7/1ff65830cf42077ebb6f5f8564cbfb01754ce0b6 Podsumowanie działań

     w ramach Szkoły Promującej Zdrowie

     rok szk.2016/2017

     Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Kasprowicza

     w Inowrocławiu

      

      

      

     Raport

     Problem priorytetowy, który był postawą do podjęcia działań w ramach Szkoły Promującej Zdrowie:

       

      Poprawa poziomu prawidłowych zachowań w zakresie odżywiania wśród uczniów.

      

     I. Działania:

     1. Przygotowywanie i degustacja zdrowych posiłków dla całej społeczności szkolnej-

        8.11, 4.04.2017r.

     2. Kontynuowanie comiesięcznych obserwacji spożywania przez uczniów posiłków w szkole,

        szczególnie śniadań – cały rok.

     3. Udział w warsztatach kujawskich ‘ Od ziarenka do bochenka”

     4.  Przygotowanie stołów wigilijnych i wielkanocnych  - zwrócenie uwagi na estetykę i

          dekorację  stołów – 22.12.2016r. i 12.04.2017r..

     5.  Przygotowanie zdrowego poczęstunku w ramach promocji szkoły – Czwartkowe spotkania

         u Jana – 27.03.2017r.

     6Apel z okazji Międzynarodowego Dnia Zdrowia -7.04.2017r.

     7. Realizacja zajęć prozdrowotno - rekreacyjnych na  pływalni i lodowisku –

         nauka i doskonalenie pływania, rekreacja oraz nauka i doskonalenie jazdy na łyżwach –

         cały rok.

     8. Prowadzenie zajęć dodatkowych z zakresu gimnastyki korekcyjno-

           kompensacyjnej w szkole dla uczniów kl.1-3 oraz zajęć ruchowych dla kl.1-3 – cały rok.

     9. Uczestnictwo w zajęciach  na pływalni w ramach akcji „ Proste Plecy” dla uczniów kl. 1-3

            i 4-6 – cały rok.

     10. Prowadzenie zajęć sportowych –SKS dla uczniów klas II- 2 semestr

     11. Przeprowadzenie przez pielęgniarkę szkolną lekcji prozdrowotnych w kl. 1-6 Zasady

            prawidłowego żywienia w wieku szkolnym – 6.04.2017r.

     12. Przeprowadzenie zajęć przez nauczycieli wychowania fizycznego dla uczniów klas IV-

           VI: „Umiem wyznaczyć własne BMI; wiem, jak je zinterpretować”- 3.04.2017r.

     13. Kontynuowanie przerw na sportowo/aerobiku w kl.1-6 – cały rok

     14. Organizowanie szkolnych turniejów piłki nożnej: 14IX,7IV,1VI

     15. Udział w „ Białej Sobocie” - akcji propagującej zdrowy styl życia w Gimnazjum nr 2 w

           Inowrocławiu – 8.05.2017r..

     16. Organizowanie wystaw, ekspozycji w bibliotece szkolnej dotyczące tematyki

           prozdrowotnej- IX,IV

     • Kącik literatury o zdrowiu – Zdrowotne właściwości warzyw – wystawa w bibliotece 3.04.2017r.
     • Gazetka ścienna Bądź aktywny 12.09.2017r

     17. Udział w festynie antynikotynowym Moje miasto nie pali - 31 V

      

     II. Organizacja konkursów:

     1. Konkursy międzyszkolne:

     - Międzyszkolny konkurs Na zdrowie dla klas II

     2. Szkolne konkursy prozdrowotno-ekologiczne:

         - Konkurs plastyczny  Z pasją po zdrowie połączony z wystawą pokonkursową 7.04.2017r.

         - Szkolny konkurs na wykonanie prezentacji multimedialnej Zasady żywienia w sporcie-

           31.03.2017r.

         - Konkurs dla uczniów klas I-III Właściwości zdrowotne warzyw - 5.04.2017r.

         - Szkolny konkurs wiedzy prozdrowotno-ekologicznej – 21.04.2017r.

     III. Udział w konkursach międzyszkolnych o tematyce prozdrowotno- ekologicznej:

         Ogólnopolski konkurs ”Racjonalnie się odżywiasz, zdrowie wygrywasz”

         Organizator: MEN we współpracy z ORE i kuratorium oświaty w ramach Rządowego

         Programu na lata 2014-2016 "Bezpieczna i przyjazna szkoła"; kl.4-6 – IX 2017r.

         Międzyszkolny konkurs ekologiczny dla kl. III i IV- 18.03. 2017r.

         Organizator: Zespół Szkół Integracyjnych w Inowrocławiu

         Międzyszkolny konkurs ekologiczny dla kl. V i VI - 08.04.2017r.

         Organizator : Szkoła Podstawowa nr 4 im. Janusza Kusocińskiego w Inowrocławiu

         Konkurs Prozdrowotno-Ekologiczny Zdrowie a środowisko- 6.05.2017r.

         Organizator: Gimnazjum nr 2 im. dra Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu

         Międzyszkolny konkurs w ramach XXI edycji Sejmiku Ekologicznego Aluminiowa puszka

         – odpad czy surowiec? - 28.04.2017r.

        Organizator: Gimnazjum nr 3 im. 4 Kujawskiego Pułku Artylerii Lekkiej

      

     III.  Spotkania  ze znanymi sportowcami, specjalistami od zdrowego stylu życia,

             profilaktyki bezpieczeństwa i uzależnień:

     • Spotkanie z p. Tomaszem Kosmalskim -szesnastokrotnym Mistrzem Polski w pływaniu w kategoriach młodzieżowych – Z pasją po zdrowie - 3.04.2017r.
     • Spotkanie z p. Agatą Harendą Profilaktyka cukrzycy Uwaga cukrzyca! Co wiesz o chorobie – 4.04.2017r.
     • Spotkanie z p. Joanną Gronowską – psychologiem z PPP  Psychologiczne aspekty zdrowia – 5.04.2016r.
     • Spotkanie z trenerem Akademii Piłkarskiej Soccer  p. Marcinem Skonieczką, byłym zawodnikiem Goplania Inowrocław, Victoria Koronowo, Elana Toruń, Notecianka Pakość W drodze do sukcesu -7.04.2017r.

      

     Profilaktyka i bezpieczeństwo:

      

     • Zajęcia profilaktyczno-edukacyjne z funkcjonariuszkami Powiatowej Komendy Policji w Inowrocławiu – mł. aspirant Izabelą Lewicką – Wolszczak i sierż. szt. Anną Grycman w ramach programu Bezpieczna droga do szkoły - kl.I-VI -5.10.2016r.
     •  Spotkanie z funkcjonariuszami Policji w związku z akcją Bezpieczne ferie zimowe –kl.I-VI -26.01.2017r.
     • Spotkanie rodziców kl.V z p. Monika Dziwnik-terapeutą z Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Inowrocławiu -wykład nt. cyberprzemocy, uzależnieniom od massmediów i niebezpieczeństwie związanym z grą Niebieski wieloryb -8.05.2017r.
     • Spotkanie profilaktyczno-edukacyjne Bezpieczne wakacje poprowadzone przez przedstawicieli Straży Miejskiej-kl.I-VI- 6.06.2017r.

      

     IV. Wycieczki edukacyjne i krajoznawczo-rekreacyjne:

        - Wycieczka do Warszawy CNK– kl.4-6 - 19.10.2017r.

        - Wycieczka do Trójmiasta- kl.5-6 – 16-17.05.2017r.

        - Wycieczka dla klas 1-3

        - Wycieczka do Regionalnego Punktu Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa mieszczącego się

           przy Powiatowym Szpitalu Wielospecjalistycznym im. L. Błażka- kl.6 13.04.2017r.

     V. Udział w programach, projektach, kampaniach i akcjach promujących zdrowy styl życia:

     1. Zorganizowanie działań na terenie szkoły Kalejdoskop Sportowy w Dziesiątce, w ramach

          Europejskiego Tygodnia Sportu  - promocja sportu i aktywności fizycznej oraz pogłębianie

         wiedzy na temat ich licznych korzyści 10 – 17 września 2016 r.

     2.  Realizacja szkolnego projektu Tydzień  Zdrowia pod hasłem Z pasją po zdrowie – 3.04 –

         7.04.2017r.-kl.1-6

     3. Program Śniadanie daje moc - uczniowie klas 0 –III samodzielnie lub z udziałem rodziców

         przygotowywali śniadanie, zgodnie z zasadami zdrowego i zrównoważonego odżywiania-

         12.10.2017r.

     4. Program Owoce i warzywa  w szkole - uczniowie trzy razy w tygodniu otrzymywali

         porcje warzyw i owoców, które wspólnie zjadali podczas przerwy śniadaniowej.

     5. Program Mleko w szkole - uczniowie trzy razy w tygodniu otrzymywali mleko, które

         wspólnie spożywali podczas przerwy śniadaniowej.

     6. Program Chroń Dziecięce Uśmiechy - uczniowie w ciekawy i atrakcyjny sposób w

         formie ćwiczeń, gier, quizów  poznali najważniejsze zasady oraz zalety dbania o swoje

         zęby.

     7.  Projekt profilaktyczny „Nie daj się! Wyloguj się do rzeczywistości” X-V ; kl.6

      

     VI. Współpraca ze środowiskiem i instytucjami wspomagającymi  realizację w/w

           działań:

     -  Wydział Oświaty i Sportu Urzędu Miasta Inowrocławia

     -  Wydział  Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia Urzędu Miasta Inowrocławia

     -  Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta

        Inowrocławia

     -  Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Inowrocławiu

     -  Piekarnia - Cukiernia Piotr i Maciej Jóźwiakowie

      - Piekarnia - Cukiernia Marta

     - ,,Cuiavia” Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Inowrocławiu

     -  Oddział Rejonowy PCK w Inowrocławiu

     -  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna  w Inowrocławiu

     -  Przetwórnia Owoców i Warzyw z Lubawy

     -  Klub pływacki Delfin

     -  Akademia piłkarska Soccer

     Studio Tańca Adama Borzęckiego

     -  Stowarzyszenie Noteć 2020

     -  Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu

     -  Komenda Powiatowa Policji w Inowrocławiu

     -  Straż Miejska w Inowrocławiu

     -  Poradnia Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Inowrocławiu

     -  Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Inowrocławiu

     -  pielęgniarka szkolna oraz rodzice zatrudnieni w służbie zdrowia

     -  Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr10 im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu

      

     Ewaluacja

     W wyniku analizy posiadanej dokumentacji, informacji zwrotnej od dzieci, rodziców, nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi( bieżące rozmowy, wywiady),  stwierdziliśmy szereg korzystnych zmian w zakresie wiedzy, przekonań, umiejętności i działań na rzecz własnego zdrowia.

     Dzieci są skłonne dbać o siebie i własne zdrowie, są świadome, że wymaga to wysiłku i aktywności, a jednocześnie wiedzą, że dbanie o zdrowie jest przyjemnością.

     Rodzice chętnie wspomagali nasze działania, tworzyli zdrowe środowisko w domu. Wspólne działania przyczyniły się do większej integracji szkoły ze środowiskiem lokalnym.

      

     Do pozytywnych stron realizowanego projektu należy zaliczyć:

     1.Korzystne zmiany w zakresie wiedzy, umiejętności dotyczące racjonalnego, zdrowego

       odżywiania się.

     2. Wzrost aktywności ruchowej.

     3. Poznanie potrzeb własnego ciała,  lepsze samopoczucie, wzrost samooceny.

     4. Integrowanie społeczności klasowej i szkolnej.

     5. Uatrakcyjnianie czasu wolnego.

     6. Podnoszenie atrakcyjności działań szkoły.

     7. Wzbogacanie realizacji programu profilaktyki szkolnej o nowe rozwiązania.

      

     Wnioski do dalszego działania:

     Po przeprowadzonej diagnozie w postaci obserwacji, wywiadu oraz dokumentacji cała społeczność szkolna stwierdziła, że efekty naszych działań zadowalają nas i dalej mobilizują do pracy. Należy zatem kontynuować działania dotyczące zdrowego stylu życia.

      

     Zrealizowanie zaplanowanych działań w roku szkolnym 2016/2017 było możliwe dzięki wielkiemu zaangażowaniu całej Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz stowarzyszeń  i instytucji działających w naszym mieście i w regionie.

     O wszelkich działaniach szkoły promujących zdrowy styl życia można zobaczyć na stronie naszej szkoły www.sp10ino.edupage.org.pl

      

                                                                                                      Opracowanie:

     Anna Witecka-Słomion

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu
   • sp10inowroclaw@poczta.onet.eu
   • (52) 35-27-262
   • ul. Stanisława Przybyszewskiego 119 88-100 Inowrocław
 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • Świetnie! Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit