• Strona główna
 • RODO Na podstawie art. 37 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s.1), zwanego jako ,,RODO” informujemy, że w Szkole Podstawowej nr 10 im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych - p. Adama Mroczka, tel. +48 601 215 898, e-mail iodo@amster.eu
 • Uczniowie
    • Pedagog szkolny

    •  

     Pedagog szkolny:  mgr Katarzyna Nowowiejska

     Godziny pracy:

     Poniedziałek   12.30 - 14.00

     Wtorek          10.50 – 12.30

                           13.00 - 14.10

     Środa             11.50 – 15.00 

     Czwartek        13.00 – 14.30

     Piątek             11.30 – 12.20 

                           13.00 - 14.10                   

      UCZNIU!

     -czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny,

     -jesteś krzywdzony, nie umiesz się bronić,

     -masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać,

     -ktoś  stosuje wobec Ciebie przemoc,

     -straciłeś ochotę do nauki,

     -chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem,

     -chciałbyś z kimś porozmawiać,

     -czujesz się ośmieszany, upokorzony,

     -chciałbyś pomóc innym, lecz nie wiesz w jaki sposób,

     -masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić

     Zwróć się o pomoc do pedagoga szkolnego!

     RODZICU!

                   -masz problemy wychowawcze ze swoim dzieckiem

                 - chcesz mu pomóc, ale nie wiesz jak

                 - Twoje dziecko wagaruje

                 - myślisz, że dzieje się z nim coś niedobrego

                 - nie umiesz się z nim porozumieć

                - Twoje starania nie przynoszą rezultatu

     Przyjdź z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić!                  

      

     Ważne numery     

     BEZPŁATNY TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEZY   116 111

     PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

     Ul. Mątewska 17  tel. 52 359 22 66

      

     KOMENDA POWIATOWA POLICJI

     Ul. Toruńska 15  tel. 52 566 52 10

      

     SĄD REJONOWY

     Ul. Narutowicza 41 tel. 52 359 26 00

      

     POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

     Ul. Mątewska 17

     Inowrocław  tel. 52 359 22 55

     Problemy:  wychowawcze rodzinne ,przemoc, alkohol, narkotyki, choroby psychiczne

      

     OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

     Ul. Mątewska 17

     Inowrocław tel. 52 359 22 49

     Problemy: wychowawcze, rodzinne, przemoc,

      

     ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

     Ul. św. Ducha 90

     Inowrocław tel. 52 356 22 47

      

     PUNKT KONSULTACYJNO-INTERWENCYJNY OŚRODEK PROFILAKTYKI I WCZESNEJ TERAPII UZALEŻNIEŃ I OPIEKI NAD OSOB AMI NIETRZEŻWYMI

     Ul. Toruńska 26

     Inowrocław tel. 52 357 43 89

      

     TERENOWY KOMITET PRAW DZIECKA

     Ul. Krzywoustego 15

     Inowrocław tel. 52 357 38 68

      

     MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

     Ul. św. Ducha 90

     Inowrocław  tel. 52 353 36 67

      

     SPECJALISTYCZNY OŚRODEK WSPIERANIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

     Ul. Sportowa4

     Jaksice  tel. 52 357 89 32

      

     NIEBIESKA LINIA  OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

     Bezpłatny 0 800 120 002 WARSZAWA

     Bezpłatny 0 800 154 030 TORUŃ

      

      

      

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu
   • sp10inowroclaw@poczta.onet.eu
   • (52) 35-27-262
   • ul. Stanisława Przybyszewskiego 119 88-100 Inowrocław
 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • Świetnie! Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit