• Strona główna
 • RODO Na podstawie art. 37 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s.1), zwanego jako ,,RODO” informujemy, że w Szkole Podstawowej nr 10 im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych - p. Adama Mroczka, tel. +48 601 215 898, e-mail iodo@amster.eu
 • Biblioteka
    • Regulamin

    •  

      

     Regulamin Biblioteki Szkolnej

      

     Szkoły Podstawowej nr 10 im. Jana Kasprowicza

      

     w Inowrocławiu

      

      

      

     Zasady ogólne:

     1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie  nauczyciele i inni pracownicy szkoły
     2. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne
     3. Biblioteka  udostępnia swoje zbiory  zgodnie z kalendarzem pracy szkoły , w wyznaczonych godzinach.
     4. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów korzystać można zabierając je do domu, czytając lub przeglądając na miejscu, bądź wypożyczając do korzystania w czasie zajęć lekcyjnych.
     5. W bibliotece należy zachować ciszę.
     6. Obowiązuje zakaz spożywania posiłków, picia napojów oraz korzystania z telefonów  komórkowych.
     7. Użytkownicy zobowiązani są do poszanowania sprzętu i wyposażenia biblioteki
     8. Każdy użytkownik biblioteki zobowiązany jest zapoznać  się z regulaminem biblioteki i przestrzegać go.

      

     Zasady korzystania z wypożyczalni:

      

     1. Czytelnik może wypożyczyć książki jedynie na swoje nazwisko.
     2. Jednorazowo można wypożyczyć 2 książki na okres dwóch tygodni.
     3. Uczniowie przygotowujący się do konkursów, olimpiad mają prawo do wypożyczenia jednorazowo 4 szt. książek na okres dwóch tygodni.
     4. Zauważone przy wypożyczaniu uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić bibliotekarzowi.  Książki i inne dokumenty należy szanować jako dobro wspólne.
     5. Czytelnik zobowiązany jest odkupić zagubioną, zniszczoną książkę lub oddać inną wskazaną przez bibliotekarza.
     6. Wszystkie wypożyczone przez uczniów książki powinny być zwrócone do biblioteki na dwa tygodnie przed końcem roku szkolnego lub w ogłoszonym terminie.
     7. Każdą pozycję tj. książki, czasopisma lub inne materiały bibliotekarz sam podaje z półki.
     8. Korzystający z czytelni (biblioteki na miejscu) wpisują się do zeszytu odwiedzin.
     9. W czytelni - bibliotece szkolnej można korzystać z księgozbioru podręcznego, czasopism.
     10. Z księgozbioru podręcznego użytkownicy korzystają na miejscu.
     11. Korzystając z pozycji bibliotecznych na miejscu należy zachować ciszę.
     12. Przeczytane czasopisma i książki oddaje się bibliotekarzowi.
  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu
   • sp10inowroclaw@poczta.onet.eu
   • (52) 35-27-262
   • ul. Stanisława Przybyszewskiego 119 88-100 Inowrocław
 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • Świetnie! Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit