• Strona główna
 • RODO Na podstawie art. 37 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s.1), zwanego jako ,,RODO” informujemy, że w Szkole Podstawowej nr 10 im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych - p. Adama Mroczka, tel. +48 601 215 898, e-mail iodo@amster.eu
 • Biblioteka
    • Działania rozwijające kompetencje czytelnicze

    • Rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży 2019/2020

     L. p.

     Nazwa działania

     1.

     Narodowe czytanie

     2.

     Udział w konkursach plastycznych i recytatorskich

     3.

     Poczytaj mi mamo

     4.

     Szkolny Konkurs na czytelnika roku

     5.

     Międzyszkolny Konkurs „Życie i twórczość pisarzy literatury dziecięcej”

     6.

     Międzyszkolny konkurs Plastyczno – Literacki „Mój świat i…. Jana Kasprowicza

     7.

     Założenie klasowego kącika lektur dla dzieci

     8.

     Czytanie fragmentów książek historycznych dzieciom, przygotowującym się do Regionalnego Konkursu Historycznego w Bydgoszczy

     9.

     Czytanie przez uczniów biorących udział w konkursie Międzyszkolnym Mitologicznym książki Jana Parandowskiego „Mitologia”

     10.

     Wystawy książek poświęconych kręgom tematycznym

     11.

     Czytanie książek historycznych z zakresu „Starożytna Grecja i Rzym” w ramach przygotowania uczniów do konkursu

     12.

     Założenie i prowadzenie zeszytu lektur i innych przeczytanych książek

     13.

     „Dorosły czyta małemu” – czytanie bajek, wierszy przez rodziców

     14.

     „Godzina z bajkami” – czytanie i omawianie z dziećmi bajek, baśni, legend i wierszy

     15.

     Tematy godzin wychowawczych:  „Co warto przeczytać? Tworzymy reklamę swojej ulubionej książki”

     „Dla każdego coś dobrego – przegląd czasopism młodzieżowych”

     16.

     Organizacja Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych

     17.

     Konkurs na zakładkę do książek

     18.

     Konkurs na hasło promujące czytanie książek

     19.

     Dzień Pluszowego Misia w bibliotece (kl. 0 – I) czytanie książek i wierszy o misiach

     20.

     Dzień Patrona w bibliotece

     21.

     Pasowanie na czytelnika dzieci z kl. I

     22.

     Dzień Anioła i Miłego Słowa

     23.

     Koza Szymborska – tradycje wciąż żywe

     24.

     Kot w bajce – czytanie (kl. 0 –III), Każdy ma swojego Kota….. (kl. IV- V)

     25.

     Światowy Dzień Zdrowia (wystawa literatury)

     26.

     Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich – historia książki – wystawa

     27.

     Przerwa na czytanie udział w ogólnopolskiej akcji

     28.

     Konkurs na Czytelnika Roku

     29.

     Imieniny Jana

      

      

      

     Rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży 2018/2019

     L. p.

     Nazwa działania

     1.

     Narodowe czytanie

     2.

     Udział w projekcie „Bajkowy Tramwaj”

     3.

     Udział w konkursach plastycznych i recytatorskich

     4.

     Poczytaj mi mamo

     5.

     Bitlesiaki – promocja szkoły

     6.

     Szkolny Konkurs na czytelnika roku

     7.

     Międzyszkolny Konkurs „Życie i twórczość pisarzy literatury dziecięcej”

     8.

     Plastyczna interpretacja wierszy, opowiadań

     9.

     Międzyszkolny konkurs Plastyczno – Literacki „Mój świat i…. Jana Kasprowicza

     10.

     I kudłate i łaciate – konkurs plastyczny

     11.

     Założenie klasowego kącika czasopism dla dzieci

     12.

     Czytanie fragmentów książek historycznych dzieciom, przygotowującym się do Regionalnego Konkursu Historycznego w Bydgoszczy

     13.

     Czytanie przez uczniów biorących udział w konkursie Międzyszkolnym Mitologicznym książki Jana Parandowskiego „Mitologia”

     14.

     Wystawy klasowe książek poświęconych kręgom tematycznym

     15.

     Czytanie książek historycznych z zakresu „Starożytna Grecja i Rzym” w ramach przygotowania uczniów do konkursu

     16.

     Założenie i prowadzenie zeszytu lektur i innych przeczytanych książek

     17.

     Uczestnictwo w konkursie recytatorskim organizowanym przez filię Biblioteki Miejskiej przy ul. Wilkońskiego

     18.

     „Dorosły czyta małemu” – czytanie bajek, wierszy przez rodziców

     19.

     „Godzina z bajkami” – czytanie i omawianie z dziećmi bajek, baśni, legend i wierszy

     20.

     Korzystanie z platformy cyfrowej lektur dziecięcych na lekcjach j. angielskiego i przez dzieci w domach

     21.

     Czytanie historii o Tristanie i Isoldzie

     22.

     Czytanie historii „Changing places” na podstawie powieści D. Lodge

     23.

     Tematy godzin wychowawczych:  „Co warto przeczytać? Tworzymy reklamę swojej ulubionej książki”

     „Dla każdego coś dobrego – przegląd czasopism młodzieżowych”

      

      


      

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu
   • sp10inowroclaw@poczta.onet.eu
   • (52) 35-27-262
   • ul. Stanisława Przybyszewskiego 119 88-100 Inowrocław
 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • Świetnie! Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit