• Strona główna
 • RODO Na podstawie art. 37 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s.1), zwanego jako ,,RODO” informujemy, że w Szkole Podstawowej nr 10 im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych - p. Adama Mroczka, tel. +48 601 215 898, e-mail iodo@amster.eu
 • Zeróweczka / Klasa I
    • ANKIETA / DEKLARACJA dla rodziców

    • ANKIETA / DEKLARACJA dla rodziców

      

     …………………………………………………………………… / ………………………………
          Imię i nazwisko dziecka                                                                         Grupa

     Czy deklarują Państwo chęć skorzystania z opieki przedszkolnej w trakcie trwania epidemii COVID-19 od dnia 18 maja 2020 r.?  

     Proszę zaznaczyć/podkreślić właściwe

     TAK

     NIE

      

     Ze względu na ograniczenia dotyczące dopuszczalnej liczby dzieci w grupie – do 12 dzieci, przy założeniu minimalnej powierzchni przypadającej na jedno dziecko minimum 4 m2,
     przy ustalaniu kolejności przyjęć do przedszkola w czasie epidemii, stosuje się następujące kryteria:

     Kryteria pierwszeństwa

     TAK

     NIE

     Oboje rodzice pracują – wykonują pracę na terenie jednostki organizacyjnej pracodawcy i nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu*

      

      

     Przynajmniej jeden z pracujących rodziców wykonuje pracę:

      

      

     a)  w systemie ochrony zdrowia realizując zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

      

      

     b)  w służbach mundurowych realizując zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

      

      

     c)   handlu i przedsiębiorstwach produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

      

      

     *kryterium stosuje się również do rodzica samotnie wychowującego dziecko

     W przypadku większej liczby zgłoszonych dzieci niż liczba dostępnych miejsc, stosuje się dodatkowe kryteria:

     Dodatkowe kryteria

     TAK

     NIE

     Dziecko z rodziny wielodzietnej (troje i więcej dzieci
     w wieku szkolnym)

      

      

     Dziecko posiadające niepełnosprawne rodzeństwo

      

      

      

     Dziecko wychowywane przez niepełnosprawnego rodzica/rodziców

      

      

      

     1.     ……………………………………….

      

     2.     ……………………………………….

                  Podpisy obojga rodziców/ opiekunów prawnych

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu
   • sp10inowroclaw@poczta.onet.eu
   • (52) 35-27-262
   • ul. Stanisława Przybyszewskiego 119 88-100 Inowrocław
 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • Świetnie! Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit