• Strona główna
 • RODO Na podstawie art. 37 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s.1), zwanego jako ,,RODO” informujemy, że w Szkole Podstawowej nr 10 im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych - p. Adama Mroczka, tel. +48 601 215 898, e-mail iodo@amster.eu
 • Projekty i programy
    • Akcje z UNICEF

    •  rok szkolny 2019/2020

     Akcja UNICEF – Pomoc dla Nigru

     W ramach akcji „Pomoc dla Nigru” UNICEF zbiera środki (wyłącznie darowizny pieniężne) na leczenie niedożywionych dzieci w Nigrze. W SP nr 10 zorganizowano zbiórkę.  Wysłana darowizna w kwocie 74,35 zł.

     Koordynatorem akcji jest Elżbieta Rynarzewska

      

      

        Akcja Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF

     Szkoła Podstawowa nr 10 im Jana Kasprowicza wzięła udział w Światowych obchodach Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka organizowanych przez UNICEF Polska. Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF to wydarzenie, które jednoczy wszystkie dzieci na świecie. W tym dniu, w wielu krajach, dzieci oraz dorośli podejmują wspólne inicjatywy, których celem jest okazanie wsparcia i solidarności z dziećmi, których prawa nie są respektowane. To radosny dzień, ale z poważnym przesłaniem. Do akcji przystąpiła także Szkoła Podstawowa nr 10 , która zorganizowała w ramach tego dnia uroczysty apel, podczas którego zwrócono szczególną uwagę na prawa dziecka.  Dzieci brawurowymi występami i popisami artystycznymi ukazały swoje talenty, czym uświadomiły  widzom, że mają prawo do wszechstronnego rozwoju.  Uczniowie klas młodszych i starszych  wzięli udział w zajęciach, ukazujących ich prawa oraz poznali rówieśników walczących o prawa dziecka na świecie. Zwieńczeniem obchodów był niebieski marsz ulicami Szymborza na znak świętowania oraz uświadomienia społeczności lokalnej, że dzieci mają swoje prawa oraz jak ważne jest aby dorośli tych praw przestrzegali. Koordynatorem akcji jest Elżbieta Rynarzewska.

      

     rok szkolny 2018/2019

       "Wszystkie kolory świata" - projekt UNICEF

     Uczniowie z SP nr 10 ratują dzieci na świecie!

     Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Kasprowicza wzięła udział w ogólnopolskiej akcji „Wszystkie Kolory Świata” organizowanej przez UNICEF Polska.

     „Wszystkie Kolory Świata” to akcja UNICEF, która już po raz piąty jest przeprowadzana
     w polskich placówkach edukacyjnych. Ma na celu wsparcie programów szczepień ratujących życie dzieci w najuboższych krajach świata.

     W ramach akcji uczniowie z naszej szkoły zaprojektowali i uszyli szmaciane laleczki będące symbolem pomocy, jakiej udzielą najbardziej potrzebującym dzieciom na świecie.

     W wykonanie tych przepięknych  kolorowych laleczek dzieci zaangażowały swoich rodziców i dziadków a także przyjaciół i innych członków rodziny. W ten sposób powstały 24 wspaniałe dzieła. Każdej laleczce dzieci nadały imię oraz przypisały kraj z którego pochodzi.

     Następnie można było je podziwiać na wystawie zorganizowanej w bibliotece szkolnej.

     W szkole zorganizowany został Dzień Wszystkich Kolorów Świata, na który dzieci zaprosiły rodziców, dziadków, opiekunów i społeczność lokalną by każdy mógł wybrać laleczkę, zaopiekować się nią, a jednocześnie uratować życie dziecku, przekazując na ten cel darowiznę.

     Dzięki wielkiemu zaangażowaniu społeczności szkolnej oraz rodziców i dziadków dzieci, udało nam się pozyskać 710,00 złotych. Środki te  umożliwią zaszczepienie dzieci mieszkających w najbiedniejszych krajach świata, gdzie codziennie zagrażają im takie choroby jak gruźlica, odra, tężec czy polio.

      

     koordynatorem jest Elżbieta Rynarzewska

     rok szkolny 2017/2018

     Projekt "zaWODY dla AFRYKI"

            Celem Projektu Edukacyjnego UNICEF „zaWODY dla AFRYKI” jest: przekazanie uczniom wiedzy na temat znaczenia wody w życiu człowieka, uświadomienie dzieciom i młodzieży, iż są regiony świata, gdzie dostęp do wody jest ograniczony, kształtowanie wśród młodego pokolenia postaw proekologicznych związanych z oszczędzaniem wody.

     Podczas przeprowadzonych zajęć w klasach: drugiej, trzeciej, czwartej, piątej, szóstej i siódmej uczniowie uświadomili sobie jak ważna jest woda w życiu człowieka. Zobaczyli podczas prezentacji materiałów z jakim trudem zdobywana jest w niektórych rejonach świata oraz jak cenną ma wartość dla tych mieszkańców. Następnie uczniowie wykonali papierowe krople wody, na których wypisali hasła zachęcające do oszczędnego jej wykorzystywania i szanowania każdej kropelki. Utworzony w ten sposób plakat umieszczony został w hollu szkoły.

     Koordynatorem projektu jest Elżbieta Rynarzewska

     Przystępujemy do projektu "Pomóżmy dzieciom z Syrii przetrwać zimę"

     Celem projektu jest pokazanie jak wojna wpływa na życie dziecka, kształtowanie wśród dzieci i młodzieżypostawy zaangażowania społecznego, zebranie środków finansowych na zapewnienie ciepłych ubrań i okryć dla dzieci z Syrii.

     Koordynatorem akcji jest pani Elżbieta Rynarzewska 

     Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu  wzięła udział w Projekcie Edukacyjnym UNICEF "Pomóżmy dzieciom z Syrii przetrwać zimę". Celem projektu było pokazanie jak wojna wpływa na życie dziecka, kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postawy zaangażowania społecznego oraz zebranie środków finansowych na zapewnienie ciepłych ubrań i okryć dla dzieci z Syrii. W trakcie realizacji projektu uczniowie zobaczyli wpływ wojny na  życie ludzi a szczególnie dzieci. Podczas zajęć edukacyjnych przeprowadzonych w klasach: III – VII mieli możliwość porównania warunków w jakich żyją ich rówieśnicy.  Po obejrzeniu materiałów filmowych uczestnicy projektu zaproponowali wykonanie kartek świątecznych dla dzieci z Syrii, które miały być formą podziękowania darczyńcom podczas zbiórki pieniędzy. Była to ich inicjatywa oraz wykonanie. Zaproszeni do szkoły rodzice wsparli finansowo akcję, zabierając na pamiątkę wykonane przez dzieci kartki świąteczne. Udało nam się zebrać 252,19 zł. aby pomóc przetrwać zimę dzieciom z Syrii.  Poprzez udział naszej szkoły w Projekcie Edukacyjnym  UNICEF, uczniowie uświadomili sobie, że pomaganie może być przyjemne i wiązać się z pozytywnymi emocjami, a ponadto, że dzięki ich zaangażowaniu można chociaż w małym stopniu sprawić radość najmłodszym.

     ·    

     ·  

     ·    

     2016/2017

     Przystępujemy do projektu " Wszystkie kolory świata".

     Koordynatorem akcji jest pani Elżbieta Rynarzewska

     Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu  wzięła udział w ogólnopolskiej akcji „Wszystkie Kolory Świata” organizowanej przez UNICEF. Uczniowie z naszej placówki przygotowali specjalne, charytatywne laleczki będące symbolem pomocy, jakiej uczniowie chcieli udzielić swoim rówieśnikom z Angoli, gdzie dzieci umierają z powodu chorób, którym potrafimy zapobiegać. W ramach akcji przeprowadzone zostały zajęcia edukacyjne i zaprezentowane filmy, na których uczniowie poznali, w jakich warunkach żyją dzieci w Angoli. Następnie uczestnicy akcji wyszukiwali kraje, z których pochodziłyby ich laleczki, nadawali im imiona i tworzyli życiorysy, projektowali wzory i kolory ubrań. Dopiero wówczas zaczęto szyć laleczki. W tę pracę czynnie włączyli się rodzice, dziadkowie, przyjaciele i inni członkowie rodzin. Powstało 36 laleczek, które zostały zaprezentowane na wystawie w bibliotece szkolnej p.n. „Wszystkie Kolory Świata”. Z kolei zaproszeni rodzice i goście zaopiekowali się laleczkami, przekazując w zamian darowiznę, ratującą życie dziecku w Afryce. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu całej społeczności szkolnej oraz rodziców i dziadków  dzieci, udało nam się pozyskać 610 złotych a uratować życie dziecka.na ratowanie życia dzieci z Angoli. Poprzez udział naszej szkoły w akcji UNICEF, uczniowie uświadomili sobie, że pomaganie może być przyjemne i wiązać się z pozytywnymi emocjami, a ponadto, że dzięki ich zaangażowaniu możn


       2015/2016

     POMAGAMY DZIECIOM W MALI

     Szkoła Podstawowa nr 10 im Jana Kasprowicza w Inowrocławiu wzięła udział w projekcie Polskiego Komitetu Narodowego UNICEF pn. „MALI uczniowie idą do szkoły”, który jest odpowiedzią na niezwykle poważny problem związany z brakiem możliwości pobierania edukacji. Problem ten szczególnie widoczny jest w Mali – kraju w Afryce Zachodniej, którego ponad połowę społeczeństwa stanowią dzieci. Do szkoły podstawowej nie chodzi tu aż 40% dzieci, a jeszcze mnie kontynuuję naukę w szkole średniej.W ramach realizacji projektu uczniowie naszej szkoły poznali w jakich warunkach uczą się ich rówieśnicy oraz jak wygląda kwestia dostępu do edukacji na świecie i co mogą zrobić, by z tym walczyć. Aby pomóc dzieciom z Mali dzieci nauczyciele i rodzice z SP 10 włączyli się w realizację tego projektu. Uczniowie stworzyli swoje własne książki. Powstało 49 wspaniałych dzieł, wśród których były krótkie opowieści przygodowe, bajki, opowiadania, poezja a nawet komiks. Wykonano je dowolną techniką, wzbogacono ilustracjami, zdjęciami, rysunkami. Podczas wykonywania swoich książek dzieci uruchomiły kreatywność i wyobraźnię, korzystały z wsparcia nauczycieli, rodziców i rodzeństwa, a wszystko po to, aby pomóc dzieciom w Mali cieszyć się edukacją. Wszystkie stworzone przez uczniów książki zostały zaprezentowane na wystawie w bibliotece szkolnej pn. „MALI uczniowie idą do szkoły”. 12 stycznia 2016 roku, podczas zorganizowanego w szkole „Dnia Książki dla Afryki”, zaproszeni goście mogli zabrać do domu wybraną przez siebie pozycję, w zamian za przekazanie darowizny na rzecz dzieci w Mali.

     Dzięki wielkiemu zaangażowaniu społeczności szkolnej oraz rodziców, udało nam się pozyskać na edukację dzieci z Mali 487,00 złotych.

     Koordynatorką projektu była pani Elżbieta Rynarzewska

     SP 10 POMAGA DZIECIOM W SUDANIE POŁUDNIOWYM

     Szkoła Podstawowa nr 10 im Jana Kasprowicza w Inowrocławiu wzięła udział w projekcie Polskiego Komitetu Narodowego UNICEF pn. „Wszystkie kolory świata – III edycja”, który jest odpowiedzią na niezwykle poważny problem rozwoju epidemii chorób rozwijających się w Sudanie Południowym. W ramach realizacji projektu uczniowie przygotowali specjalne, charytatywne laleczki UNICEF, która jak się okazało nie były zwykłymi szmacianymi lalkami. Każda laleczka otrzymała imię, kraj, z którego pochodzi i inne ciekawe informacje w zależności od inwencji jej autora. Wszystkie te cechy zostały im nadane przez dzieci, które same zdecydowały o kraju pochodzenia ich laleczki, imieniu, kolorze skóry oraz ubraniu. Tymi informacjami dzieci uzupełniły „akt urodzenia”, który każda laleczka miała przy sobie. W akcję zaangażowali się rodzice, dziadkowie i opiekunowie dzieci. Dzięki tej współpracy międzypokoleniowej powstało 36 małych, szmacianych dzieł sztuki. Wszystkie laleczki zostały zaprezentowane na wystawie w bibliotece szkolnej, pn.: „Wszystkie kolory świata”.  Kto chciał zaopiekować  się laleczką, a jednocześnie uratować życie prawdziwemu dziecku z Sudanu Południowego przekazywał na ten cel darowiznę.

     Dzięki wielkiemu zaangażowaniu społeczności szkolnej oraz rodziców i dziadków dzieci, udało nam się pozyskać na szczepionki dla maluchów z Sudanu Południowego aż 501,00 zł.

     Koordynatorkami projektu były panie: Katarzyna Kurtysiak i Elżbieta Rynarzewska.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu
   • sp10inowroclaw@poczta.onet.eu
   • (52) 35-27-262
   • ul. Stanisława Przybyszewskiego 119 88-100 Inowrocław
 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • Świetnie! Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit