• Strona główna
 • RODO Na podstawie art. 37 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s.1), zwanego jako ,,RODO” informujemy, że w Szkole Podstawowej nr 10 im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych - p. Adama Mroczka, tel. +48 601 215 898, e-mail iodo@amster.eu
 • Aktualności
     • Zapisy do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2020/2021

     • Drodzy Rodzice

      Informujemy, że karty zgłoszeń  do świetlicy szkolnej oraz upoważnienia  można  pobrać   na stronie internetowej szkoły w zakładce pod „Mapą strony”: ► O szkole ► Świetlica. Wypełnione i podpisane dokumenty  dziecko oddaje wychowawcy lub wkłada do  urny znajdującej się na stoliku w holu  szkoły (budynek 119) w godzinach pracy szkoły.

      Karty zgłoszeń z upoważnieniami prosimy dostarczać  od 28.08.2020r.
      do 04.09.2020r. do godz. 16:30.

     • Szanowni Rodzice!

     •  

      1 września 2020 r. rozpoczynamy rok szkolny 2020/2021. Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami możliwe jest rozpoczęcie zajęć w formie stacjonarnej, niemniej jednak należy pamiętać, że w szkole nadal będzie obowiązywał szczególny reżim sanitarny. Szczegółowe procedury, których należy przestrzegać w szkole, wkrótce zostaną Państwu udostępnione na naszej stronie internetowej oraz przesłane z wykorzystaniem dziennika elektronicznego,a także wywieszone na terenie szkoły.

       

      Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich:

      1.   

      Do szkoły mogą uczęszczać wyłącznie dzieci bez objawów chorobowych (kaszel, gorączka, katar). W przypadku wystąpienia takich objawów u dziecka będzie ono odizolowane od pozostałych osób przebywających w szkole.

      2.  

      Osoby dorosłe niebędące pracownikami ani stałymi współpracownikami szkoły są zobowiązane do zasłaniania ust i nosa podczas pobytu w budynku. Przed wejściem należy również zdezynfekować dłonie.

      3.  

      Ograniczamy obecność rodziców i osób trzecich w szkole do niezbędnego minimum. Rodzicom wolno będzie przebywać w budynku tylko w szczególnie uzasadnionych sytuacjach – w wyznaczonej strefie. Wprowadza się bezwzględny zakaz wchodzenia do sal dydaktycznych oraz pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. Prosimy o kontakt ze szkołą za pomocą maila, telefonu lub dziennika elektronicznego.

      4.  

      Wprowadzamy pomiary temperatury ciała uczniów i pracowników. Na pomiar temperatury będą musieli Państwo wyrazić zgodę, wypelniejąc oświadczenie.

      5.  

      Uczniowie klas IV-VIII oraz wszyscy pracownicy szkoły zobowiązani są do stosowania osłon nosa i ust w trakcie poruszania się po częściach wspólnych budynku oraz podczas przerw. Zarówno nauczyciele, jak i wszyscy uczniowie zobowiązani są do częstego mycia i dezynfekcji rąk.

      6.  

      W szkole wdrożone zostały procedury dotyczące zachowania dystansu społecznego, dezynfekcji pomieszczeń, a także zachowania w sytuacji wystąpienia niepokojących objawów.

       

      Drodzy Rodzice!

      To nie będzie zwyczajny rok szkolny. Wszyscy mamy nadzieję, że sytuacja w niedługim czasie ulegnie poprawie i będziemy mogli wrócić do funkcjonowania w warunkach, które znamy sprzed pandemii.

      Tymczasem prosimy o zrozumienie naszych działań, przestrzeganie obowiązujących procedur i stosowanie się do wskazówek pracowników szkoły.

      Bardzo prosimy o nieposyłanie do szkoły dzieci z objawami infekcji, ponieważ stwarzać to będzie zagrożenie dla całej społeczności szkolnej. Prosimy również o utrzymywanie stałego kontaktu z wychowawcami Waszych dzieci, tak aby możliwy był szybki kontakt z Państwem w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej.

       

      Z poważaniem

      Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 

      Beata Świtalska

     • Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

     • Uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego w naszej szkole odbędzie się 1 września 2020r. o godzinie 9.00 i 10.00. 

      O godzinie 9.00:

      - oddział zerowy i klasa pierwsza ustawiają się na boisku na promykach "słoneczka" obok budynku 119. Rodzice stoją na chodniku zachowując dystans społeczny oraz wszelkie środki ostrożności związane z wirusem COVID -19

      - klasy: siódma i ósma ustawiają się na boisku przy budynku 123, a następnie udają się z wychowawcami do sal:

      klasa siódma sala nr 6

      klasa ósma sala nr 2

      O godzinie 10.00:

      - klasa druga i trzecia ustawiają się na boisku na promykach "słoneczka" obok budynku 119, a następnie idą z wychowawcami do sal:

      klasa druga sala nr 12

      klasa 3 sala nr 14

      - klasy czwarta, piąta i szósta ustawiają się na boisku przy budynku 123, a następnie udają się z wychowawcami do sal:

      klasa czwarta sala nr 10a

      klasa piąta sala nr 10b

      klasa szósta sala nr 3

      Czekamy na Was!

   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu
    • sp10inowroclaw@poczta.onet.eu
    • (52) 35-27-262
    • ul. Stanisława Przybyszewskiego 119 88-100 Inowrocław
  • Galeria zdjęć

    brak danych
  • Świetnie! Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit