• Strona główna
 • RODO Na podstawie art. 37 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s.1), zwanego jako ,,RODO” informujemy, że w Szkole Podstawowej nr 10 im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych - p. Adama Mroczka, tel. +48 601 215 898, e-mail iodo@amster.eu
 • Aktualności
    • Dzień wyjątkowy, czyli 175-lecie Szkoły Podstawowej nr 10 im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu
     • Dzień wyjątkowy, czyli 175-lecie Szkoły Podstawowej nr 10 im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu

     •  

       

       

       

      Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu ma już 175 lat. To wspaniała okazja, aby w uroczystej atmosferze przypomnieć historię naszej placówki oraz tych, którzy kiedyś tutaj się uczyli  bądź nauczali.

      Obchodom naszego jubileuszu - oprócz przedstawienia i konkursu recytatorskiego - towarzyszyła również wystawa poświęcona szkole.

      Oto kilka zdjęć  i linki:

      https://drive.google.com/file/d/1QsIJ9j87bsecIcCUgvONWwtX4QhzNnIF/view

      https://drive.google.com/file/d/1k429pDCENZAnR68GypSK-NRkrE2vUIiP/view?usp=sharing

      https://drive.google.com/file/d/1e4c9_kcYTg1DiDvzNS2D15QeqhZTVxUn/view?usp=sharing

      https://drive.google.com/file/d/1UVENFD9Dne49ssSZzmg2cq0PGs5ayMJc/view?usp=sharing

      https://drive.google.com/file/d/1k429pDCENZAnR68GypSK-NRkrE2vUIiP/view?usp=sharing

      https://drive.google.com/file/d/1otMxpZQPfTJJjgWucTO5b8oiN9Adqxpw/view?usp=sharing

      https://drive.google.com/file/d/1otMxpZQPfTJJjgWucTO5b8oiN9Adqxpw/view?usp=sharing

       

       

       

       

       

       

       

       

       

     • Informacje o zasadach obowiązujących w świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2020/2021

     • Zasady przyprowadzania do świetlicy szkolnej

      1. Uczniowie korzystający z zajęć świetlicowych  rano od godz. 7:00 przyprowadzani są  przez rodziców do drzwi wejściowych budynku 119. Dziecko zostaje wpuszczone do budynku szkoły,  samodzielnie udaje się do świetlicy  i tam dezynfekuje ręce.

      Zasady odbierania dzieci ze  świetlicy szkolnej

      1. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły/ świetlicy szkolnej i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.

      2. Rodzic/prawny opiekun/ osoba upoważniona  zobowiązany/a jest zachowania dystansu społecznego w stosunku do pracowników szkoły i dzieci.

      3. Rodzic/prawny opiekun/ osoba upoważniona  zobowiązany/a jest do rygorystycznego przestrzegania na terenie szkoły środków ostrożności, a mianowicie: stosowania maseczek ochronnych osłaniających usta i nos, dezynfekowania dłoni przy wejściu lub zakładania rękawiczek jednorazowych.

      4. Opiekunowie odbierający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady: 

      jeden opiekun po dziecko/dzieci,

      dystansu społecznego.

      5. Rodzic/prawny opiekun/osoba upoważniona odbierający/a dziecko ze świetlicy szkolnej korzysta z domofonu przy wejściu do budynku 119, kontaktując się w ten sposób ze świetlicą. Rodzic/prawny opiekun/osoba upoważniona podaje imię i nazwisko dziecka, po czym zostaje wpuszczony/a do szkoły. Obowiązuje nakrycie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk lub posiadanie rękawiczek. Następnie rodzic udaje się na pierwsze piętro do wyznaczonego miejsca (część korytarza bezpośrednio przy schodach) i tam oczekuje na dziecko. Rodzice/prawni opiekunowie/osoby upoważnione odbierający dzieci  oczekują na uczniów, zachowując dystans społeczny. Dzieci wychodzące ze świetlicy w momencie odbioru zobowiązane są założyć  maseczkę.

      6. Rodzic jest zobowiązany do niezwłocznego odebrania dziecka, gdy zostanie powiadomiony przez sekretariat lub wychowawcę świetlicy o złym samopoczuciu dziecka.

      Inne ważne informacje:

      1. Podczas pobytu w świetlicy szkolnej uczniowie nie będą korzystać ze wspólnych ręczników papierowych oraz chusteczek higienicznych. Rodzice / prawni opiekunowie  są zobowiązani wyposażyć dziecko w niezbędne artykuły higieniczne.

      2. Dzieci przebywające na świetlicy lub w innych salach przeznaczonych na zajęcia świetlicowe nie zmieniają  obuwia.

      3. Uczniowie nie będą mogli wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Uczniowie  powinni posiadać własne przybory i pomoce szkolne, które w czasie zajęć powinny znajdować się na ławce ucznia lub w tornistrze.

      4. Uczniowie nie powinni zabierać ze sobą do świetlicy szkolnej niepotrzebnych przedmiotów
      i zabawek.

      5. Środki do dezynfekcji rąk będą  rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna.

      6. Uczniowie mogą być wyposażeni we własne płyny do dezynfekcji (żel do dezynfekcji), ale będą ich używać pod stałym nadzorem wychowawców świetlicy.

      Wychowawcy świetlicy

   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu
    • sp10inowroclaw@poczta.onet.eu
    • (52) 35-27-262
    • ul. Stanisława Przybyszewskiego 119 88-100 Inowrocław
  • Galeria zdjęć

    brak danych
  • Świetnie! Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit