• Strona główna
 • RODO Na podstawie art. 37 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s.1), zwanego jako ,,RODO” informujemy, że w Szkole Podstawowej nr 10 im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych - p. Adama Mroczka, tel. +48 601 215 898, e-mail iodo@amster.eu
 • Aktualności
     • Tydzień Amerykański

     • Pod koniec listopada w naszej szkole odbywał się Tydzień Amerykański, który stał sie okazją do zgłębienia wiadomości o tym egzotycznym dla nas miejscu. 

      Młodsi uczniowie poznawali słownictwo związane ze zbliżajacym się świętem dziękczynienia i przebierali się za postacie z amerykańskich kreskówek. Starsi uczniowie przygotowali przepiękne plakaty, prezentacje multimedialne oraz degustacje potraw amerykańskich.

     • Madzia Kasperkowiak wśród Wyróżnionych

     • Dnia 16.11.2019r. w Szkole Podstawowej nr 4 w Inowrocławiu odbył się Międzyszkolny Konkurs Mistrzowie Painta dla uczniów klas II szkół podstawowych pt. "Mieszkamy na Kujawach". Naszą szkołę reprezentowała Magdalena Kasperkowiak z kl. 2, której praca zyskała uznanie jury. Madzia otrzymała wyróżnienie, a Jej praca jest wynikiem świetnych umiejętności posługiwania się edytorem grafiki Paint, posiadaniem zdolności plastycznych oraz wiedzy o naszej pięknej ziemi kujawskiej. Gratulujemy sukcesu i życzymy kolejnych. 

     • ONKOMIKOŁAJE

     • W SP nr 10 znalazły się dzieci, które ofiarowały upominki chorym kolegom z bydgoskiej onkologii. Dziękujemy!!!

     • W SP nr 10 świętowano 30. rocznicę uchwalenia konwencji o prawach dziecka i Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

     • #dlakażdegodziecka

      Szkoła Podstawowa nr 10 im Jana Kasprowicza bierze udział w Światowych obchodach Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka organizowanych przez UNICEF Polska.

      Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF to wydarzenie, które jednoczy wszystkie dzieci na świecie. W tym dniu, w wielu krajach, dzieci oraz dorośli podejmują wspólne inicjatywy, których celem jest okazanie wsparcia i solidarności z dziećmi, których prawa nie są respektowane. To radosny dzień, ale z poważnym przesłaniem.

      Do akcji przystąpiła także Szkoła Podstawowa nr 10 , która zorganizowała w ramach tego dnia uroczysty apel, podczas którego zwrócono szczególną uwagę na prawa dziecka.  Dzieci brawurowymi występami i popisami artystycznymi ukazały swoje talenty, czym uświadomiły  widzom, że mają prawo do wszechstronnego rozwoju.  Uczniowie klas młodszych i starszych  wzięli udział w zajęciach, ukazujących ich prawa oraz poznali rówieśników walczących o prawa dziecka na świecie. Zwieńczeniem obchodów był niebieski marsz ulicami Szymborza na znak świętowania oraz uświadomienia społeczności lokalnej, że dzieci mają swoje prawa oraz jak ważne jest aby dorośli tych praw przestrzegali.

     • Projekt : „Mała szkoła dużych możliwości”.

     • Projekt „Mała szkoła dużych możliwości” Szkoły Podstawowej nr 10 w Inowrocławiu został zakwalifikowany, zatwierdzony do realizacji i otrzymał dofinansowanie z projektu „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na zasadach programu    Erasmus +.

      Udział w projekcie „Mała szkoła dużych możliwości” jest szansą na nadanie placówce wymiaru europejskiego oraz wizerunku szkoły, która poza pielęgnowaniem regionalnych tradycji i dziedzictwa kulturalnego promuje otwartość, tolerancję i ciekawość wobec innych kultur. Głównym celem projektu jest usprawnienie kompetencji językowych, metodycznych i informatycznych nauczycieli, co pozwoli aktywizować uczniów i wdrażać metody promujące ich uspołecznianie oraz pozytywnie wpłynie na branie odpowiedzialności za proces uczenia się dzieci, jednocześnie usprawniając ich kompetencje kluczowe.

      Realizacja celów projektu będzie skupiała się w trzech obszarach: nowe technologie – kompetencje cyfrowe, nauczanie i uczenie języków obcych oraz kompetencje kluczowe.

      Beneficjentami projektu będzie 9 pracowników szkoły. Aby osiągnąć ustalone cele,  nauczyciele będą uczestniczyć w kursach językowych w dwóch krajach europejskich (Zjednoczone Królestwo i Malta), w szkoleniu z metody Montessori (we Włoszech) oraz w szkoleniu praca metodą projektu z użyciem narzędzi ICT (w Hiszpanii).

      Spodziewane rezultaty wpłyną na rozwój szkoły poprzez podniesienie jakości kształcenia, postrzeganie szkoły w środowisku lokalnym jako instytucji dążącej do ciągłych zmian w duchu europejskim, rozwój innowacyjnych i aktywnych metod pedagogicznych oraz zacieśnienie kontaktów ze środowiskiem lokalnym.

      Czas trwania projektu „Mała szkoła dużych możliwości”-  od 01.12.2019r. do 30.11.2021r.

      Wartość projektu: 81002, 04 PLN

     • Międzyszkolny Konkurs Onkologiczny w SP nr 10

     • 16 listopada 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 10 im. Jana Kasprowicza odbył się Międzyszkolny Konkurs Onkologiczny pn. "Żyję zgodnie z zaleceniami Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem". Celem konkursu było pogłębienie wiedzy i umiejętności uczniów z zakresu profilaktyki onkologicznej oraz zdrowego stylu życia.

      W konkursie uczestniczyli uczniowie klas siódmych i ósmych reprezentujący następujące szkoły podstawowe: SP1, SP2, SP4, SP5, SP6, SP8, SP 9 z Oddziałami Przedszkolnymi, SP10, SP11, oraz Katolicka SP.

      Nad przebiegiem konkursu czuwała Komisja składająca się z przedstawicieli służby zdrowia, panie: Mariola Kaczalska, Agnieszka Kaczmarek, Agnieszka Pakulska i Maria Szarzyńska. Komisja konkursowa była pełna uznania dla wiedzy i umiejętności jaką wykazali się uczestnicy konkursu.

      Laureatami konkursu zostali: I miejsce: Zuzanna Biernat (SP10), Wiktoria Kasperska (SP2), Katarzyna Lewandowska (SP6), Maria Kaczmarek (SP10)
      II miejsce: Alicja Szymaniak (SP4), Mateusz Bolewicki (SP2), Julia Sala (SP6), Kornelia Drzymała (SP6), Anna Celanowicz (KSP), Aleksandra Rydz (KSP), Julia Stopińska (SP6), Laura Groblewska (SP4), Amanda Gronowska (SP4), Anastazja Górna (SP8), Zuzanna Gorzkiewicz (SP8), Amelia Karpinska (KSP), Jakub Kędzierski (SP10) III miejsce: Emilia Kozłowska (SP5), Mikołaj Wasielewski (SP11), Paulina Maruszak (SP1), Jakub Antczak (SP9), Zuzanna Tunkiewicz (SP5), Natalia Wojtysiak (SP9), Kinga Krawczyk (SP11), Marcelina Kaczmarek (SP1), Amelia Łączuk (SP8).

      Wicedyrektor szkoły pani Renata Wilbik podziękowała wszystkim uczestnikom konkursu za tak liczne przybycie, wręczyła dyplomy i nagrody laureatom oraz podziękowała nauczycielom za przygotowanie uczniów do konkursu.

      Problemy onkologiczne mogą dotknąć każdego, dlatego nigdy nie jest za późno, aby zatroszczyć się o własne zdrowie i zadbać o prawidłowe nawyki prozdrowotne - podkreśliła na zakończenie pani Wilbik.

      Konkurs przygotowały panie: Katarzyna Kurtysiak, Anna Witecka-Słomion oraz Elżbieta Rynarzewska  

     • Uczniowie z SP nr 10 biegali dla uczczenia Święta Niepodległości

     • 11 listopada dla uczczenia Święta Niepodległości, nasi uczniowie wzięli udział w III edycji Leśnego Biegu Niepodległości, który odbywał się w balczewskich lasach. Organizatorem imprezy jest Inowrocławskie Stowarzyszenie Sport4Life.

      Oczywiście swoje pociechy wspierali rodzice i inni członkowie rodzin, którzy motywowali i zachęcali do podejmowania wysiłku wszystkich uczestników biegu.  

       Cieszy fakt, że coraz więcej uczniów naszej szkoły bierze udział w biegu.

     • „Szkoła do hymnu” w przeddzień 101. rocznicy odzyskania wolności!

     • Narodowe Święto Niepodległości jest świętem zwycięstwa, suwerenności i narodowej zgody. Niepodległość Polski jest źródłem naszej dumy. Co roku pamiętamy o latach zaborów i walkach o suwerenną Ojczyznę.

      8 listopada punktualnie o symbolicznej godzinie 11:11 wszyscy uczniowie naszej szkoły wyszli na boisko i zaśpiewali 4 zwrotki hymnu narodowego Mazurek Dąbrowskiego, tak jak to uczyniło ponad 4 mln uczniów i 400 tys. nauczycieli z przeszło 20 tys. szkół w Polsce i za granicą w ramach akcji MEN oraz Rada Dzieci i Młodzieży „Szkoła do hymnu”. W ten radosny sposób uczciliśmy 101 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

      Ponadto uczniowie klas 0-3 zaprezentowali program artystyczny przybliżając  młodszym kolegom historię naszego kraju –  czasów, gdy Polska straciła niepodległość i zniknęła na 123 lata z map świata. Apel był przedstawiony w bardzo ciekawej formie uczniowie recytowali wiersze oraz śpiewali  pieśni żołnierskie,  wykazując  się dużą znajomością faktów historycznych.

      Młodzież klas IV-VIII przypomniała kolegom okoliczności utraty niepodległości, trudne chwile dla narodu pozbawionego własnego kraju oraz drogę Polaków do wolności.

      Poprzez obchody święta 11 listopada społeczność szkoły złożyła hołd oraz wyraziła szacunek dla tych wielkich, często bezimiennych bohaterów z Legionów Józefa Piłsudskiego. Barwy narodowe, godło, hymn podkreśliły patriotyczny charakter uroczystości.

     • Wycieczka do sali edukacyjnej „Ognik”

     • W tym tygodniu uczniowie klas 0 – 3 wzięli udział w zajęciach, dotyczących poprawy bezpieczeństwa dzieci w domu, w szkole oraz najbliższym otoczeniu wobec różnorodnych zagrożeń. Zajęcia odbywały się w sali edukacyjnej „Ognik” w ramach programu „Bezpieczna +”, w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu.

      Dzieci utrwaliły zasady zachowania bezpieczeństwa w sytuacji zagrożenia. Duże wrażenie wywołały pojazdy specjalistyczne oraz wiedza i sprawność w działaniu, którą  wykazali się strażacy. Były to ciekawe i pouczające zajęcia. Dziękujemy!

     • Kreatywność i praktyka w nauczaniu genetyki

     • DNA, czyli kwas deoksyrybonukleinowy, to związek o bardzo skomplikowanej strukturze chemicznej. Aby lepiej móc zrozumieć budowę przestrzenną cząsteczki DNA uczniowie klasy VIII zbudowali modele tego związku chemicznego. 

      Do wykonania modeli wykorzystali m.in. plastik, papier, metal, koraliki, kredki, pomponiki, piłeczki styropianowe i pingpongowe, słomki plastikowe i plastelinę.

      Po prezentacji efektów pracy uczniów na lekcji biologii, modele cząsteczek można było oglądać na wystawie.

       

     • W jesiennym nastroju..

     • Podczas drzwi otwartych zerówka zaprezentowała rodzicom aktywne słuchanie muzyki. Wszystkie tańce inspirowane muzyką, były zróżnicowane jak kolory jesiennych liści i zmienne jak pogoda za oknem.

     • Pamiętają o zwierzętach w schronisku

     • Mali  i starsi wolontariusze z SP nr 10 przeprowadzili zbiórkę karmy i innych potrzebnych rzeczy dla zwierząt ze Schroniska w Inowrocławiu. Dzieci pokazały, że mają wielkie serca i troszczą się o samotne zwierzęta.

     • Kwestowali na renowację nagrobków

     • Nasi uczniowie wzięli udział w publicznej kweście zorganizowanej przez Towarzystwo Miłośników Miasta Inowrocławia, która odbyła się pierwszego oraz drugiego listopada na cmentarzu parafii p.w. św. Antoniego Padewskiego w Inowrocławiu. Tegoroczne datki zostaną przeznaczone na renowację nagrobków śp. Jana Gałdyńskiego (1897-1976)- kompozytora, dyrygenta i organisty oraz śp. Waleriana Stysia (1885-1936)- muzyka i dyrygenta chóru „Echo”.

     • Uczniowie pamiętają o zmarłych

     • Jest taki dzień w roku... kiedy refleksja w serce się wkrada, deszczowy zazwyczaj i zimny... dzień...pierwszego listopada. To taki czas zadumy, modlitwy nad zmarłych duszami. Choć ICH już nie ma wśród nas... kochamy nadal, więc pamiętamy…

      Okres przed Dniem Wszystkich Świętych to odpowiedni moment na wspomnienie tych, którzy odeszli od nas oraz czas na rozmowy dotyczące szacunku dla zmarłych. Pamiętali o tym uczniowie klasy II, III i VIII, którzy wraz z wychowawczyniami wybrali się na cmentarz parafialny w Szymborzu i zapalili znicze na grobach zmarłych nauczycielek oraz minutą ciszy uczcili ich pamięć. W ciszy i powadze oddali również cześć wszystkim zmarłym ze swojej miejscowości.

       

       Uczniowie uczcili pamięć żołnierzy 

      W dniu 29 października uczniowie klasy VI uczcili pamięć żołnierzy z okresu I i II wojny światowej, bohaterów i obrońców naszych granic. Uczniowie  zapalili znicze na kwaterach wojennych znajdujących się na Katolickim Cmentarzu w Inowrocławiu -  żołnierzy narodowości polskiej z okresu I wojny światowej, powstańców wielkopolskich, żołnierzy z okresu okupacji hitlerowskiej.

     • Drużyna z SP10 najlepsza w I Marszu na Orientację Balczewo 2019

     • 26 października braliśmy udział w I Marszu na Orientację Balczewo 2019, zorganizowanym przez oddział PTTK w Inowrocławiu oraz firmę PLAST-MAR -Recykling Tworzyw Sztucznych. Impreza miała charakter turystyczny i zapoznawczy i odbyła się na terenie lasu w Balczewie, równolegle do Mistrzostw Pomorza i Kujaw w Biegu na Orientację. Uczniowie korzystali z map wykonanych w skali 1:10000 i mieli za zadanie odszukanie w jak najkrótszym czasie prawidłowych punktów kontrolnych ustawionych na terenie lasu Balczewo. Podczas zawodów obowiązywał system elektroniczny SI.

      Drużyna z SP10 w składzie: Zuzanna Biernat (Kapitan), Maria Kaczmarek, Martyna Królikowska oraz Eugeniusz Pietrzak okazała się najlepsza i zdobyła I lokatę wśród wszystkich startujących drużyn. Na uwagę zasługuje fakt, że nasi uczniowie mieli przewagę 17.27 minut do drużyny z II lokatą i zaliczyli wszystkie punkty kontrolne. 

      Po zaciętych zmaganiach, przy pięknej słonecznej pogodzie uczniowie posilili się smaczną pomidorówką lub grochówką do wyboru oraz chrupiącym pieczywem.

      Podczas imprezy zawodnicy mieli okazję zwiedzić Punkt Edukacyjny Akademii Plastikowego Marka firmy PLAST-MAR oraz obejrzeć sprzęt służb mundurowych.

     • Jak przygoda, to tylko w Warszawie…

     • 24 października 2019 roku uczniowie klas V-VI udali się na wycieczkę do Warszawy.

      Zwiedzanie Warszawy rozpoczęło się od Stadionu Narodowego. Wizyta na tym stadionie była spełnieniem marzeń wielu kibiców piłki nożnej, których nie brakowało wśród uczestników wycieczki. Kiedy weszli na trybuny i wspięli się na sam ich szczyt, dopiero mogli dostrzec ogrom tego obiektu, który z pewnością robi wrażenie. Przy okazji uczestnicy wycieczki podziwiali Most Świętokrzyski na Wiśle, który jest piątym najdłuższym mostem wantowym w Polsce i pierwszym zbudowanym w Warszawie. Następnie to zwiedzanie stolicy z okien autokaru, który przejeżdżał Traktem Królewskim, m.in. Alejami Ujazdowskimi, a szczególne zainteresowanie wzbudziły budynki ambasad, Sejmu RP i Senatu. Duże wrażenie wywarł symbol stolicy, czyli Pałac Kultury i Nauki.

      Na warszawskiej Starówce ciekawość wzbudził Plac Zamkowy Zamkiem Królewskim i kolumną Zygmunta III Wazy, Rynek Starego Miasta, pomnik Syrenki, taras widokowy na Górze Gnojnej, Bazylika p.w. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela, mury obronne i Barbakan oraz pomnik Małego Powstańca.

      Najważniejszym punktem wycieczki z całą pewnością było Centrum Nauki Kopernik. W czasie wizyty w tym niezwykłym obiekcie uczniowie często sami stawali się przedmiotem zaskakujących eksperymentów, korzystali ze stanowisk doświadczalnych i narzędzi pozwalających na samodzielne poszerzanie wiedzy i wyjaśnianie wielu zjawisk zachodzących w otaczającym na świecie. Uczestnicy wycieczki z wielkim zaangażowaniem przeprowadzali eksperymenty na poszczególnych stanowiskach oraz sprawdzali, jak zmysły i umiejętności pozwalają odbierać, interpretować i opisywać świat. Z kolei inni testowali możliwości własnego ciała, wrażliwość na światło, postrzeganie kolorów i podatność na iluzję. Byli też obserwatorzy organizmów żywych i zmian, którym te organizmy podlegają w wyniku interakcji z otoczeniem. Inni mieli możliwość sprawdzenia, jak rozchodzą się fale dźwiękowe oraz światło, a także pogłębić wiedzę dotyczącą zasad optyki oraz mogli sami wyprodukować prąd.

      Pomimo zmęczenia i oszołomienia natłokiem wrażeń, wszyscy wrócili do domu zadowoleni i przekonani, że nauka to wciągająca i fascynująca przygoda.

     • Czytajmy książki!

     • Październik to Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych. W związku z tym nasza biblioteka szkolna obchodziła swoje święto 23 października.

      Bardzo duży wkład w obchody Święta Biblioteki mieli uczniowie klasy VIII, którzy spotkali się w bibliotece i przygotowali plakaty reklamujące bibliotekę i zachęcające do czytania książek.

      Podczas przerwy plakaty posłużyły im do propagowania czytelnictwa wśród młodszych kolegów.

      Uczniowie młodszych klas wzięli udział w konkursie na najładniejszą zakładkę do książki. Przepiękne, pomysłowe i różnorodne zakładki trafią na wystawę i ozdobią wnętrze biblioteki.

     • Nietypowe modele komórek czyli lekcja biologii inaczej

     • Na lekcji biologii uczniowie kl. V zaprezentowali wykonane przez siebie modele komórek roślinnych i zwierzęcych. Wszyscy wykazali się wielką kreatywnością.

      Do wykonania modeli wykorzystali różne materiały: masę solną, plastelinę, styropian, filc, małe piłeczki, galaretkę itd. Wykonane prace przyciągały wzrok kolorami i kształtami oraz zadziwiającą pomysłowością autorów i precyzją wykonania. Trójwymiarowa powierzchnia przekroju komórek, wyraźnie przedstawiająca organelle, pozwoliła uczniom w sposób ciekawszy zapoznać się z ich budową i funkcjami.  Model wykonany z różnokolorowych galaretek spożywczych po spełnieniu swojej roli dydaktycznej posłużył jako smaczny deser.

      Uczniowie zgodnie stwierdzili, że własnoręcznie wykonane pomoce dydaktyczne pomagają o wiele łatwiej zapamiętać budowę komórki.

     • Pasowanie na Świetliczaka

     • Dnia 21.10.2019 r. w Szkole Podstawowej nr 10 im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu odbyło sie uroczyste "Pasowania na Świetliczaka".

      Podczas uroczystości dzieci z kl. "0" i kl.1 przystępujące do grupy świetlicowej  wykonały  pozytywnie kilka zabawnych, prostych  zadań przygotowanych przez prowadzącą "Pasowanie", p. Katarzynę Glanc-Nawrocką.  

      Najważniejszym punktem wydarzenia było złożenie przez uczniów uroczystego ślubowania oraz pasowanie ich na „Świetliczaków” przez Panią Dyrektor Beatę Świtalską. Na pamiątkę uroczystego przystąpienia do grona "Świetliczaków"  dzieci otrzymały z rąk Pani Dyrektor i Pani Renaty Wilbik symboliczne dyplomy oraz drobne, zdrowe upominki.

     • Wyróżnienie dla Dawida Lisowskiego w Konkursie Poezji Religijnej

     • 19 października 2019 roku w Szkole Podstawowej nr 16 w Inowrocławiu, odbył się Konkurs Poezji Religijnej. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie z klasy VI: Aleksandra Slawiczek oraz Dawid Lisowski, który za recytację wiersza pt. „List Jerzego Popiełuszki do Matki” otrzymał wyróżnienie. Gratulujemy naszym recytatorom.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu
   • sp10inowroclaw@poczta.onet.eu
   • (52) 35-27-262
   • ul. Stanisława Przybyszewskiego 119 88-100 Inowrocław
 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • Świetnie! Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit