• Strona główna
 • RODO Na podstawie art. 37 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s.1), zwanego jako ,,RODO” informujemy, że w Szkole Podstawowej nr 10 im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych - p. Adama Mroczka, tel. +48 601 215 898, e-mail iodo@amster.eu
 • Aktualności
     • Dzień Edukacji Narodowej

     • Dla Dyrekcji, Nauczycieli, Pedagogów i Wszystkich Pracowników Szkoły Podstawowej nr 10 w Inowrocławiu

       

      Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składamy Wam najlepsze życzenia,

      doceniając Wasz trud, poświęcenie i zaangażowanie,

      które towarzyszą nieustannie w pracy na rzecz edukacji i wychowania naszych dzieci.

      Życzymy Wam wszelkiej radości, pomyślności i nieustającej pasji w wykonywanej codziennie pracy.

      A owocami Waszej pracy niech będą pokolenia dobrych i mądrych Polaków.

      Z wyrazami szacunku i podziękowaniami

       

      Rada Rodziców przy SP 10 w Inowrocławiu

       

       

       

    • Dzień wyjątkowy, czyli 175-lecie Szkoły Podstawowej nr 10 im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu
     • Dzień wyjątkowy, czyli 175-lecie Szkoły Podstawowej nr 10 im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu

     •  

       

       

       

      Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu ma już 175 lat. To wspaniała okazja, aby w uroczystej atmosferze przypomnieć historię naszej placówki oraz tych, którzy kiedyś tutaj się uczyli  bądź nauczali.

      Obchodom naszego jubileuszu - oprócz przedstawienia i konkursu recytatorskiego - towarzyszyła również wystawa poświęcona szkole.

      Oto kilka zdjęć  i linki:

      https://drive.google.com/file/d/1QsIJ9j87bsecIcCUgvONWwtX4QhzNnIF/view

      https://drive.google.com/file/d/1k429pDCENZAnR68GypSK-NRkrE2vUIiP/view?usp=sharing

      https://drive.google.com/file/d/1e4c9_kcYTg1DiDvzNS2D15QeqhZTVxUn/view?usp=sharing

      https://drive.google.com/file/d/1UVENFD9Dne49ssSZzmg2cq0PGs5ayMJc/view?usp=sharing

      https://drive.google.com/file/d/1k429pDCENZAnR68GypSK-NRkrE2vUIiP/view?usp=sharing

      https://drive.google.com/file/d/1otMxpZQPfTJJjgWucTO5b8oiN9Adqxpw/view?usp=sharing

      https://drive.google.com/file/d/1otMxpZQPfTJJjgWucTO5b8oiN9Adqxpw/view?usp=sharing

       

       

       

       

       

       

       

       

       

     • Informacje o zasadach obowiązujących w świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2020/2021

     • Zasady przyprowadzania do świetlicy szkolnej

      1. Uczniowie korzystający z zajęć świetlicowych  rano od godz. 7:00 przyprowadzani są  przez rodziców do drzwi wejściowych budynku 119. Dziecko zostaje wpuszczone do budynku szkoły,  samodzielnie udaje się do świetlicy  i tam dezynfekuje ręce.

      Zasady odbierania dzieci ze  świetlicy szkolnej

      1. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły/ świetlicy szkolnej i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.

      2. Rodzic/prawny opiekun/ osoba upoważniona  zobowiązany/a jest zachowania dystansu społecznego w stosunku do pracowników szkoły i dzieci.

      3. Rodzic/prawny opiekun/ osoba upoważniona  zobowiązany/a jest do rygorystycznego przestrzegania na terenie szkoły środków ostrożności, a mianowicie: stosowania maseczek ochronnych osłaniających usta i nos, dezynfekowania dłoni przy wejściu lub zakładania rękawiczek jednorazowych.

      4. Opiekunowie odbierający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady: 

      jeden opiekun po dziecko/dzieci,

      dystansu społecznego.

      5. Rodzic/prawny opiekun/osoba upoważniona odbierający/a dziecko ze świetlicy szkolnej korzysta z domofonu przy wejściu do budynku 119, kontaktując się w ten sposób ze świetlicą. Rodzic/prawny opiekun/osoba upoważniona podaje imię i nazwisko dziecka, po czym zostaje wpuszczony/a do szkoły. Obowiązuje nakrycie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk lub posiadanie rękawiczek. Następnie rodzic udaje się na pierwsze piętro do wyznaczonego miejsca (część korytarza bezpośrednio przy schodach) i tam oczekuje na dziecko. Rodzice/prawni opiekunowie/osoby upoważnione odbierający dzieci  oczekują na uczniów, zachowując dystans społeczny. Dzieci wychodzące ze świetlicy w momencie odbioru zobowiązane są założyć  maseczkę.

      6. Rodzic jest zobowiązany do niezwłocznego odebrania dziecka, gdy zostanie powiadomiony przez sekretariat lub wychowawcę świetlicy o złym samopoczuciu dziecka.

      Inne ważne informacje:

      1. Podczas pobytu w świetlicy szkolnej uczniowie nie będą korzystać ze wspólnych ręczników papierowych oraz chusteczek higienicznych. Rodzice / prawni opiekunowie  są zobowiązani wyposażyć dziecko w niezbędne artykuły higieniczne.

      2. Dzieci przebywające na świetlicy lub w innych salach przeznaczonych na zajęcia świetlicowe nie zmieniają  obuwia.

      3. Uczniowie nie będą mogli wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Uczniowie  powinni posiadać własne przybory i pomoce szkolne, które w czasie zajęć powinny znajdować się na ławce ucznia lub w tornistrze.

      4. Uczniowie nie powinni zabierać ze sobą do świetlicy szkolnej niepotrzebnych przedmiotów
      i zabawek.

      5. Środki do dezynfekcji rąk będą  rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna.

      6. Uczniowie mogą być wyposażeni we własne płyny do dezynfekcji (żel do dezynfekcji), ale będą ich używać pod stałym nadzorem wychowawców świetlicy.

      Wychowawcy świetlicy

     • Zapisy do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2020/2021

     • Drodzy Rodzice

      Informujemy, że karty zgłoszeń  do świetlicy szkolnej oraz upoważnienia  można  pobrać   na stronie internetowej szkoły w zakładce pod „Mapą strony”: ► O szkole ► Świetlica. Wypełnione i podpisane dokumenty  dziecko oddaje wychowawcy lub wkłada do  urny znajdującej się na stoliku w holu  szkoły (budynek 119) w godzinach pracy szkoły.

      Karty zgłoszeń z upoważnieniami prosimy dostarczać  od 28.08.2020r.
      do 04.09.2020r. do godz. 16:30.

     • Szanowni Rodzice!

     •  

      1 września 2020 r. rozpoczynamy rok szkolny 2020/2021. Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami możliwe jest rozpoczęcie zajęć w formie stacjonarnej, niemniej jednak należy pamiętać, że w szkole nadal będzie obowiązywał szczególny reżim sanitarny. Szczegółowe procedury, których należy przestrzegać w szkole, wkrótce zostaną Państwu udostępnione na naszej stronie internetowej oraz przesłane z wykorzystaniem dziennika elektronicznego,a także wywieszone na terenie szkoły.

       

      Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich:

      1.   

      Do szkoły mogą uczęszczać wyłącznie dzieci bez objawów chorobowych (kaszel, gorączka, katar). W przypadku wystąpienia takich objawów u dziecka będzie ono odizolowane od pozostałych osób przebywających w szkole.

      2.  

      Osoby dorosłe niebędące pracownikami ani stałymi współpracownikami szkoły są zobowiązane do zasłaniania ust i nosa podczas pobytu w budynku. Przed wejściem należy również zdezynfekować dłonie.

      3.  

      Ograniczamy obecność rodziców i osób trzecich w szkole do niezbędnego minimum. Rodzicom wolno będzie przebywać w budynku tylko w szczególnie uzasadnionych sytuacjach – w wyznaczonej strefie. Wprowadza się bezwzględny zakaz wchodzenia do sal dydaktycznych oraz pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. Prosimy o kontakt ze szkołą za pomocą maila, telefonu lub dziennika elektronicznego.

      4.  

      Wprowadzamy pomiary temperatury ciała uczniów i pracowników. Na pomiar temperatury będą musieli Państwo wyrazić zgodę, wypelniejąc oświadczenie.

      5.  

      Uczniowie klas IV-VIII oraz wszyscy pracownicy szkoły zobowiązani są do stosowania osłon nosa i ust w trakcie poruszania się po częściach wspólnych budynku oraz podczas przerw. Zarówno nauczyciele, jak i wszyscy uczniowie zobowiązani są do częstego mycia i dezynfekcji rąk.

      6.  

      W szkole wdrożone zostały procedury dotyczące zachowania dystansu społecznego, dezynfekcji pomieszczeń, a także zachowania w sytuacji wystąpienia niepokojących objawów.

       

      Drodzy Rodzice!

      To nie będzie zwyczajny rok szkolny. Wszyscy mamy nadzieję, że sytuacja w niedługim czasie ulegnie poprawie i będziemy mogli wrócić do funkcjonowania w warunkach, które znamy sprzed pandemii.

      Tymczasem prosimy o zrozumienie naszych działań, przestrzeganie obowiązujących procedur i stosowanie się do wskazówek pracowników szkoły.

      Bardzo prosimy o nieposyłanie do szkoły dzieci z objawami infekcji, ponieważ stwarzać to będzie zagrożenie dla całej społeczności szkolnej. Prosimy również o utrzymywanie stałego kontaktu z wychowawcami Waszych dzieci, tak aby możliwy był szybki kontakt z Państwem w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej.

       

      Z poważaniem

      Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 

      Beata Świtalska

     • Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

     • Uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego w naszej szkole odbędzie się 1 września 2020r. o godzinie 9.00 i 10.00. 

      O godzinie 9.00:

      - oddział zerowy i klasa pierwsza ustawiają się na boisku na promykach "słoneczka" obok budynku 119. Rodzice stoją na chodniku zachowując dystans społeczny oraz wszelkie środki ostrożności związane z wirusem COVID -19

      - klasy: siódma i ósma ustawiają się na boisku przy budynku 123, a następnie udają się z wychowawcami do sal:

      klasa siódma sala nr 6

      klasa ósma sala nr 2

      O godzinie 10.00:

      - klasa druga i trzecia ustawiają się na boisku na promykach "słoneczka" obok budynku 119, a następnie idą z wychowawcami do sal:

      klasa druga sala nr 12

      klasa 3 sala nr 14

      - klasy czwarta, piąta i szósta ustawiają się na boisku przy budynku 123, a następnie udają się z wychowawcami do sal:

      klasa czwarta sala nr 10a

      klasa piąta sala nr 10b

      klasa szósta sala nr 3

      Czekamy na Was!

     • Imieniny Kujawskiego Wieszcza

     • Dziś w samo południe z okazji imienin naszego patrona Jana Kasprowicza złożyliśmy kwiaty pod pomnikiem kujawskiego wieszcza.  Ponadto  uczniowie z naszej szkoły wzięli udział w Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym pn.: „Portret Mistrza Jana” organizowanym przez Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu. Laureatką tegoż konkursu została uczennica klasy pierwszej Natalia Kuta, zajmując III miejsce.  Praca Natalki ukazała bardzo ciekawe ujęcie wizerunku Jana Kasprowicza i odznaczała się dużą kreatywnością. Serdecznie gratulujemy!

     • Imieniny Jana w SP nr 10 w Szymborzu

     • W Polsce imieniny są bardzo popularnym świętem. Jest to także okazja, by otrzymać prezent i świętować w gronie rodziny oraz znajomych.

      Taką okazją do świętowania są  „Imieniny Jana”, które obchodzi społeczność SP nr 10 dla uczczenia patrona Jana Kasprowicza. Z całą pewnością, Jan Kasprowicz jest najwybitniejszym absolwentem tej szkoły. Każdego roku  24 czerwca w rodzinnym Szymborzu,  nauczyciele i uczniowie SP nr10  świętują dzień imienin mistrza Jana.  Pamiętają, że tego dnia w 1927. roku zostało nadane szkole imię wieszcza,  a społeczność szkoły stała się częścią Wielkiej Rodziny Jana Kasprowicza.

      W tym roku z powodu epidemii koronawirusa Imieniny Jana obchodzone są w sposób symboliczny. Uczniowie przygotowali laurki z życzeniami, wykonali portrety Jana, inni zainspirowani jego poezją napisali wiersze, a nawet zaśpiewali wybrane utwory, aranżując do nich melodie. Dzieci ujawniły i zaprezentowały swoje talenty w każdej dziedzinie: muzycznej, plastycznej, teatralnej i literackiej. Nie zabrakło także symbolicznego imieninowego tortu. 

      Wszystko to zostało zaprezentowane on-line. Szkoła przybrała odświętną szatę, stając się wielką galerią portretów Jana oraz wystawy prac uczniów, inspirowanych wierszami poety. Uczniowie stworzyli liczne prezentacje i filmiki, ukazujące recytację oraz śpiew wierszy Kasprowicza przy akompaniamencie wspaniałej muzyki, na tle pięknego kujawskiego krajobrazu. To wszystko dowodzi, że poezja Jana Kasprowicza jest ciągle żywa wśród uczniów jego szkoły.

       

     • Życzenia na Dzień Dziecka

     • W Dzień Dziecka świętuje

      człowiek duży i mały,

      dlatego życzenia serdeczne

      Wam dzisiaj składamy.

      Bądźcie  uśmiechnięci,

      cieszcie się każdą chwilą,

      Nie bójcie się wierzyć i marzyć,

      że wszystko może się zdarzyć.

      Odważnie wytyczajcie swoje cele,

      by osiągnąć w życiu wiele.

      Aby na twarzach uśmiech królował,

      za chmury smutku nigdy się nie chował.

      Niech te życzenia choć z daleka,  

      płyną do Was niczym rzeka.

      Dzisiaj bardzo skromnie ułożone

      dla naszych uczniów są przeznaczone.

      Wasi nauczyciele

     • Brawo Wojtku!!!

     • Uczeń klasy 2  Wojciech Trzebiatowski zdobył wyróżnienie w konkursie plastycznym  Obrona Cywilna wokół nas edycja 2020 pod hasłem „112 Ratuję, Pomagam, Nie blokuję”. Konkurs odbywa się pod patronatem Prezydenta Miasta Inowrocławia.

      Gratulujemy!

     • Uwaga Rodzice i Uczniowie!

     • Zgodnie z decyzją MEN  nauczanie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia  na odległość w szkołach i placówkach oświatowych przedłużone zostało do 26 czerwca br.

      Egzamin ósmoklasisty 16-18 czerwca 2020 roku. Dla uczniów klas 1-7 są to dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowaczych.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu
   • sp10inowroclaw@poczta.onet.eu
   • (52) 35-27-262
   • ul. Stanisława Przybyszewskiego 119 88-100 Inowrocław
 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • Świetnie! Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit